Khai giảng lớp kế toán trưởng hcsn và kế toán trưởng dn tại bình phước

10/25/2017 4:22:05 AM - Lĩnh vực khác - Bình Phước
img
Chi tiết [Mã tin: 2392911]

Khai giảng lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính;Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng". 

Theo đó BỘ TÀI CHÍNH là cơ quan quản lý chung việc đào tạo và cấp CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG. Hiện tại BỘ TÀI CHÍNH ủy quyền cho một số đơn vị triển khai đào tạo như Học Viện Tài Chính, Trường ĐH Kinh Tế , ...được phép đào tạo và cấp chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG.

 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Công ty CP Giáo dục Việt Nam phối hợp với HỌC VIỆN TÀI CHÍNH- Trực thuộc Bộ Tài Chính mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau:

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 

VÀ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC TẠI BÌNHPHƯỚC

(Thi cấp chứng chỉ Bộ tài Chính)

Điều kiện tham gia khóa học: những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiểm toán

- Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên.Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

Lý do nên tham gia học và lấy CC Kế toán trưởng

- Người nắm giữ vị trí KTT bắc buộc phải có chứng chỉ KTT: Theo Mục C, khoản 1, Điều 54 của Luật kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/15 có hiệu lực ngày 01-01-2017. 

- Nắm rõ các phần hành kế toán, phân tích tình hình tài chính 

- Tư vấn cho BGĐ, nhà quản trị ra quyết định tối ưu trong đầu tư .Thiết lập được các quy trình kiểm soát nội bộ 

- Xây dựng phương án doanh thu - chi phí phù hợp 

- Nâng cao chuyên môn nghề nghiệp, tạo cơ hội tăng thu nhập cao

 

I. Thời gian, địa điểm,học phí:

 

- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (Học vào cuối tuần)

- Địa điểm học: Thị xã Đồng Xoài,tỉnh Bình Phước.(sẽ có thông báo cụ thể đến từng đơn vị theo danh sách đăng ký).

- Khai giảng: vui lòng liên hệ : 0979.86.86.53 ( Cô Dung- phòng đào tạo)

- Kinh phí đào tạo: 3.000.000 đ/01 học viên/01 khóa học ( Trọn gói cả khóa học)

 

II. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).

1.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Phần 1:Kiến thức chung

1.Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

2.Quản lý tài chính doanh nghiệp

3.Pháp luật về thuế

4.Thẩm định dự án đầu tư

5.Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tín dụng

Phần 2:Kiến thực nghiệp vụ

6.Pháp luật về kế toán

7.Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp

8.Kế toán tài chính doanh nghiệp

9.Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

10.Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

11.Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

2.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Phần 1:Kiến thức chung

1.Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

2.Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước

3.Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước

4.Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

Phần 2:Kiến thực nghiệp vụ

5.Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.

6.Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

7.Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

8.Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.

9.Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

10.Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

III. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

Thủ tục nhập học:

- 02 Bản sao bằng tốt nghiệp phô tô công chứng( không quá 6 tháng).

- 02 Chứng minh nhân dân phôtô

- 02 giấy xác nhận thời gian công tác (theo mẫu quy định đính kèm)

- 08 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

HOTLINE: 0979.86.86.53 ( Cô Dung – phòng đào tạo)

 


Xem thêm Tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC  VÀ PHỔ THÔNG

 

-  Căn cứ các quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho  giáo viên các cấp   từ năm 2013.

 Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội  thông báo mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (thay cho khóa đào tạo NVSP bậc 1, bậc 2 trước đây),  đại học/cao đẳng và phổ thông. Lớp học đặt tại cơ sở Trường trung cấp Đa ngành Vạn Xuân (Địa chỉ: D15, Ngõ 76 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nôi). Thông tin cụ thể đối với từng chương trình đào tạo như sau:

 

A, TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:

 

I>    ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH

 1. Giáo viên, cán bộ giảng dạy các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm đào tạo, các cơ sở đào tạo TCCN hay kỹ thuật trung cấp, vv chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
 2. Những người có trình độ đại học/cao đẳng trở lên có nguyện vọng tham gia giảng dạy TCCN, kỹ thuật trung cấp hay trình độ tương đương .
 3. Sinh viên  các trường đại học/cao đẳng/trung cấp có nguyện vọng  bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 4. Các đối tượng tự do khác.

 

II>  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Theo thông tư số 10/2013/TT--BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

 

III> THỜI GIAN ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC LỚP VÀ KHAI GIẢNG

 •  Thời gian khóa học:
 • Mỗi khóa học kéo dài 1,5 -  2  tháng
 • Tổ chức lớp:
 • Các lớp tổ chức học theo nhiều ca khác nhau: Các buổi chiều  hoặc các buối tối thứ Hai đến thứ Sáu; hoặc Cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
 • Khai giảng:
 • Khai giảng liên tục  vào ngày 15 hàng tháng (Số học viên tối thiểu mỗi lớp 40)

 

 III> CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

 • Học viên hoàn thành khóa học được Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia HN) cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có giá trị vĩnh viễn và toàn quốc.

  

 IV>  HỌC PHÍ

 • 2.100.000 đồng/học viên
 • Lưu ý: Có chế độ ưu đãi giảm học phí cho học viên đăng ký học  trước ngày khai giảng (tối thiểu 7 ngày)  hoặc theo nhóm từ 5 người trở lên.

 

 V>   HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu,  có thể nhận Phiếu và  khai ngay tại địa điểm đăng ký học).
 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc Chứng minh  thư.
 3. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký Học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

 

VI>   ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ HỌC VÀ HỌC:

Tại Cơ sở TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐA NGÀNH VẠN XUÂN

Địa chỉ: D15, Ngõ 76 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nôi

 

Liên hệ Ban tuyển sinh để biết thông tin chi tiết,  điện thoại: (04) 63271009 / 37688759 hoặc xem trên trang web: www.vxc.vn

 

 

B. TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO GIÁO VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG:

 

I>   ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH

 1. Giảng viên các học viện, tr­ường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm;
 2.  Những ngư­ời có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng;
 3. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nư­ớc, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư­ờng đại học, cao đẳng;
 4. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.
 5. Các đối tượng tự do khác.

 

II>  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Theo thông tư số  12 /TT-BGDĐT ngày 12 /4/2013 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

III> THỜI GIAN ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC LỚP VÀ KHAI GIẢNG

 • Thời gian khóa học:
 • Mỗi khóa học kéo dài 1,5 -  2  tháng
 • Tổ chức lớp:
 • Các lớp tổ chức học theo nhiều ca khác nhau: Các buổi chiều  hoặc các buối tối thứ Hai đến thứ Sáu; hoặc Cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
 • Khai giảng:
 • Khai giảng liên tục vào ngày 15 hàng tháng (Số học viên tối thiểu mỗi lớp 40)

 

 III> CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

 • Học viên hoàn thành khóa học được Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia HN) cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có giá trị vĩnh viễn và toàn quốc.

 

 IV>  HỌC PHÍ

 • 2.400.000 đồng/học viên
 • Lưu ý: Có chế độ ưu đãi giảm học phí cho học viên đăng ký học  trước ngày khai giảng (tối thiểu 7 ngày)  hoặc theo nhóm từ 5 người trở lên.

 

 V>    HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu,  có thể nhận Phiếu và  khai ngay tại địa điểm đăng ký học).
 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc Chứng minh  thư.
 3. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký Học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

 

VI>    ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ HỌC VÀ HỌC:

Tại Cơ sở TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐA NGÀNH VẠN XUÂN

Địa chỉ: D15, Ngõ 76 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nôi

 

Liên hệ Ban tuyển sinh để biết thông tin chi tiết,  điện thoại: (04) 63271009 / 37688759 hoặc xem trên trang web: www.vxc.vn

 

C. TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO GIÁO VIÊN PHÔ THÔNG:

 

I>   ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH

 1. Giáo viên, cán bộ giảng dạy các trường THPT, THCS, TTGDTX hoặc tương đương chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm;
 2. Những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành học phù hợp với các môn học được dạy ở trường trung học phổ thông, có nguyện vọng trở thành giáo viên khối phổ thông.
 3. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giáo viên khối phổ thông.
 4. Các đối tượng tự do khác.

 

II>   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Theo thông tư  số  46/2012/TT-BGD ĐT ngày  04  tháng  12  năm 2012 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.

III> THỜI GIAN ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC LỚP VÀ KHAI GIẢNG

 • Thời gian khóa học:
 • Mỗi khóa học kéo dài 1,5 -  2  tháng
 • Tổ chức lớp:
 • Các lớp tổ chức học theo nhiều ca khác nhau: Các buổi chiều  hoặc các buối tối thứ Hai đến thứ Sáu; hoặc Cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
 • Khai giảng:
 • Khai giảng liên tục vào ngày 15 hàng tháng (Số học viên tối thiểu mỗi lớp 40)

 

 III>  CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

 • Học viên hoàn thành khóa học được Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia HN) cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có giá trị vĩnh viễn và toàn quốc.

 

 IV>  HỌC PHÍ

 • 2.100.000 đồng/học viên
 • Lưu ý: Có chế độ ưu đãi giảm học phí cho học viên đăng ký học  trước ngày khai giảng (tối thiểu 7 ngày)  hoặc theo nhóm từ 5 người trở lên.

 

 V>   HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu,  có thể nhận Phiếu và  khai ngay tại địa điểm đăng ký học).
 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc Chứng minh  thư.
 3. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký Học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

 

VI>       ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ HỌC VÀ HỌC:

Tại Cơ sở TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐA NGÀNH VẠN XUÂN

Địa chỉ: D15, Ngõ 76 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nôi

 

Liên hệ Ban tuyển sinh để biết thông tin chi tiết:

  điện thoại: (04) 63271009 / 37688759 hoặc xem trên trang web: www.vxc.vn

                       

 

 

 


Tên liên hệ:
Email:
Điện thoại:
Hãy click quảng cáo để hổ trợ chúng tôi
Tin liên quan: Lĩnh vực khác

Nếu có bất kì thắc mắc hoặc có sự cố trong quá trình đăng tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chat FB với RAOVAT49