Mở lớp kế toán trưởng tại nha trang

11/29/2016 3:09:39 PM - Dịch vụ - Khánh Hoà
img
Chi tiết [Mã tin: 225076]

loading...

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI NHA TRANG
Trong thời gian vừa qua Công ty Cổ Phần GD Việt Nam- trung tâm đào tạo kế toán Nha Trang phối hợp với Học viện Tài Chính và Trường Cao Đẳng nghề Văn Lang Hà Nội, đã triển khai chương trình đào tạo kế toán trưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị. Trên nền tảng đó Trung tâm đào tạo kế toán Nha Trang tiếp tục khai giảng lớp: "Kế toán trưởng doanh nghiệp & hành chính sự nghiệp " tại TP Nha Trang- Khánh Hòa
Trân trọng thông báo!
Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM- CHI NHÁNH NHA TRANG
Đ/C: số 33- Đường B1- khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung- tp Nha Trang – Khánh Hòa
📞Tell: Ms Đài 0981.868.625

DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Theo quy định tại Nghị định 129/2004/NĐ-CP, khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng.
Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Bà Mai Thị Thu hỏi, điều này được hiểu là doanh nghiệp là công ty cổ phần không thể bổ nhiệm phụ trách kế toán cho 1 người với thời hạn quá 1 năm tài chính, mà có thể mỗi năm bổ nhiệm 1 người khác nhau nếu chưa tìm được người đủ điều kiện làm kế toán trưởng hay phải hiểu nếu là công ty cổ phần đã thành lập trên 1 năm tài chính là bắt buộc phải bổ nhiệm kế toán trưởng? Một cá nhân có thể đồng thời ký hợp đồng lao động ở 2 công ty khác nhau trong 1 thời gian và cùng làm kế toán trưởng/phụ trách kế toán của cả 2 công ty đó không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:
Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng: Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 và khoản 1, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh thì công ty cổ phần phải bố trí người làm kế toán trưởng ngay khi thành lập.
Trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng.
Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là1 năm tài chính, sau đó đơn vị phải bố trí người làm kế toán trưởng.
Điều này được hiểu là doanh nghiệp là công ty cổ phần chỉ được bổ nhiệm phụ trách kế toán cho một người với thời hạn không quá 1 năm tài chính sau đó phải bố trí bổ nhiệm kế toán trưởng.
Về việc phụ trách kế toán 2 công ty: Theo quy định tại Điều 55 Luật Kế toán thì một cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng khi có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.
Đề nghị bà Mai Thị Thu nghiên cứu và tham khảo quy định tại Chương IV - Hoạt động nghề nghiệp kế toán của Luật Kế toán để áp dụng.

Tin liên quan: Dịch vụ

Nếu có bất kì thắc mắc hoặc có sự cố trong quá trình đăng tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chat FB với RAOVAT49