Tìm kiếm thông tin trong hệ thống RAOVAT49.COM

Hàng nghìn tin được cập nhật liên tục

Chính sách bảo mật

1. Mục đích

Chính sách bảo mật này được xây dựng nhằm mục đích:

Tuyên bố về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của người dùng khi truy cập và sử dụng trang web rao vặt.

Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi sử dụng trang web rao vặt.

2. Thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin sau từ người dùng khi truy cập và sử dụng trang web rao vặt:

Thông tin cá nhân: bao gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ,...

Thông tin sử dụng: bao gồm lịch sử truy cập, trang web đã truy cập,...

Thông tin thiết bị: bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành,...

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ người dùng cho các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Cải thiện và phát triển dịch vụ.

Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi cho người dùng.

Xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật, bảo mật,...

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

Với sự đồng ý của người dùng.

Theo yêu cầu của pháp luật.

Với các đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của người dùng, bao gồm:

Mã hóa thông tin.

Kiểm soát truy cập.

Giám sát hệ thống.

6. Quyền của người dùng

Người dùng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

Yêu cầu truy cập thông tin.

Yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin.

Yêu cầu ngừng chia sẻ thông tin.

7. Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Điện thoại: 0 9 0 7 2 1 5 6 7 9

Email: vndiemnoi@gmail.com

8. Hiệu lực

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên trang web rao vặt.

Bổ sung thêm

Ngoài các nội dung trên, chính sách bảo mật trang web rao vặt có thể bổ sung thêm các nội dung sau:

Quy định về việc thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi.

Quy định về việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi.

Quy định về việc xử lý khiếu nại của người dùng về bảo mật thông tin.

Những nội dung bổ sung này nhằm đảm bảo quyền lợi và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng một cách toàn diện hơn.