Tìm kiếm thông tin trong hệ thống RAOVAT49.COM

Hàng nghìn tin được cập nhật liên tục

Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản chung

Trang web rao vặt là một dịch vụ trực tuyến cho phép người dùng đăng tin rao vặt, tìm kiếm thông tin rao vặt.

Người dùng truy cập và sử dụng trang web rao vặt phải đồng ý với các điều khoản sử dụng này.

Trang web rao vặt có quyền thay đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

2. Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Người dùng có quyền đăng tin rao vặt, tìm kiếm thông tin rao vặt trên trang web.

Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin rao vặt chính xác, đầy đủ.

Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều khoản sử dụng của trang web.

3. Nội dung bị cấm

Trang web rao vặt nghiêm cấm các nội dung sau:

Nội dung vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục.

Nội dung mang tính chất quấy rối, xúc phạm, đe dọa người khác.

Nội dung quảng cáo, rao vặt về các mặt hàng cấm.

Nội dung có chứa virus, mã độc, trojan horse, worm, spyware, adware,...

4. Quyền và nghĩa vụ của trang web rao vặt

Trang web rao vặt có quyền kiểm duyệt, từ chối đăng tin rao vặt vi phạm các quy định của pháp luật và các điều khoản sử dụng của trang web.

Trang web rao vặt có quyền xóa bỏ tin rao vặt đã đăng mà không cần thông báo trước.

Trang web rao vặt không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin rao vặt.

5. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng trang web rao vặt sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải.

6. Điều khoản khác

Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Mọi tranh chấp phát sinh từ các điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

7. Thông tin liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Điện thoại: 0 9 0 7 2 1 5 6 7 9

Email: vndiemnoi@gmail.com

8. Hiệu lực

Các điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên trang web rao vặt.