𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐕𝐆𝐀 𝐀𝐌𝐃 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟔𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐞

Ngày đăng: 6/17/2022 9:29:51 PM - Máy PC, Laptop - Toàn Quốc - 30
  • ~/Img/2022/6/--01.jpg
~/Img/2022/6/--01.jpg
Chi tiết [Mã tin: 3908278] - Cập nhật: 4 phút trước

💥 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐕𝐆𝐀 𝐀𝐌𝐃 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟔𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐞


⏰ Thời gian diễn ra: 𝐓𝐮̛̀ 𝟏𝟎/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝟏𝟑/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐


💌 Thời gian nhận và sử dụng code Game: từ 10/05/2022 – 13/09/2022


🌟Khách hàng sẽ nhận được 𝟎𝟏 𝐜𝐨𝐝𝐞 với tựa game: 𝐅𝐨𝐫𝐬𝐩𝐨𝐤𝐞𝐧, 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐑𝐨𝐰, 𝐒𝐧𝐢𝐩𝐞𝐫 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 𝟓 khi mua các dòng 𝐂𝐚𝐫𝐝 đ𝐨̂̀ 𝐡𝐨̣𝐚 𝐀𝐌𝐃 𝐑𝐚𝐝𝐞𝐨𝐧™ 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟔𝟎𝟎𝟎


🌏 Chi tiết chương trình: https://songphuong.vn/tiep-suc-cuoc-choi/


#SongPhuong #VGA #AMD


-------------------------------------------------


🌍https://songphuong.vn


💰 Trả góp qua mPOS, HD Saison.


------------------------------------------ CTY TNHH ĐT & PTCN SONG PHƯƠNG
 Hotline: 1900 585810

Tin liên quan cùng chuyên mục Máy PC, Laptop