𝐂ầ𝐧 𝐛á𝐧 𝐧𝐡à 𝐱ưở𝐧𝐠 𝐦ớ𝐢 𝐭ạ𝐢 𝐗𝐮â𝐧 𝐇𝐨à - 𝐏𝐡ú𝐜 𝐘ê𝐧 𝐕ĩ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜

Ngày đăng: 4/12/2024 11:12:21 PM - Đất bán, cho thuê - Vĩnh Phúc - 16
  • ~/Img/2024/4/a-a-a-uo-o-a-a-a-u-e-i-u-01.jpg
  • ~/Img/2024/4/a-a-a-uo-o-a-a-a-u-e-i-u-02.jpg
~/Img/2024/4/a-a-a-uo-o-a-a-a-u-e-i-u-01.jpg ~/Img/2024/4/a-a-a-uo-o-a-a-a-u-e-i-u-02.jpg
Chi tiết [Mã tin: 5254931] - Cập nhật: 46 phút trước


𝐂ầ𝐧 𝐛á𝐧 𝐧𝐡à 𝐱ưở𝐧𝐠 𝐦ớ𝐢 𝐭ạ𝐢 𝐗𝐮â𝐧 𝐇𝐨à - 𝐏𝐡ú𝐜 𝐘ê𝐧 𝐕ĩ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜

 𝐃𝐢ệ𝐧 𝐭í𝐜𝐡: 𝟏.𝟔 𝐇𝐚 ( 𝐬ổ đỏ 𝐩𝐡á𝐩 𝐥í 𝐫õ 𝐫à𝐧𝐠)

 𝐓𝐫ê𝐧 đấ𝐭 𝐜ó đấ𝐭 ở, đấ𝐭 𝐭𝐫ồ𝐧𝐠 𝐜â𝐲 𝐥â𝐮 𝐧ă𝐦 𝐯à đấ𝐭 𝐫ừ𝐧𝐠 𝐬ả𝐧 𝐱𝐮ấ𝐭
 𝐗ưở𝐧𝐠 𝐦ớ𝐢 𝐫ộ𝐧𝐠 𝟐𝟓𝟎𝟎𝐦 + 𝟑𝟎𝟎𝟎𝐦 𝐤𝐡𝐮ô𝐧 𝐯𝐢ê𝐧
 𝐓𝐫ạ𝐦 𝐛𝐢ế𝐧 á𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐊𝐕𝐀
 𝐓𝐫ạ𝐦 𝐜â𝐧 𝟖𝟎 𝐭ấ𝐧
 𝐂á𝐜 𝐭𝐢ệ𝐧 𝐭í𝐜𝐡 𝐝à𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡à 𝐦á𝐲 đầ𝐲 đủ (𝐧𝐡à 𝐯ă𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠, 𝐧𝐡à 𝐛ả𝐨 𝐯ệ, 𝐧𝐡à ă𝐧, 𝐧𝐡à ở 𝐜ô𝐧𝐠 𝐧𝐡â𝐧, ... 𝐯ẫ𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨ạ𝐭 độ𝐧𝐠

 𝐆𝐢á: 𝟓𝐱 𝐭ỷ

Quý A/C Quan Tâm Sản Phẩm Liên Hệ E Hiếu Để Nhận Thông Tin Chi Tiết

Tin liên quan cùng chuyên mục Đất bán, cho thuê