𝗡𝗛à đẹ𝗣 𝟯 𝗧ầ𝗡𝗚 - ô𝗧ô 𝗩ô 𝗡𝗛à - 𝗧𝗛𝗨 𝗡𝗛ậ𝗣 𝟭𝟴𝟬 𝗧𝗥𝗜ệ𝗨 - 𝗟ê đứ𝗖 𝗧𝗛ọ - 𝗚ò

Ngày đăng: 3/1/2024 2:15:21 PM - Nhà bán - TP HCM - 10
  • ~/Img/2024/3/a-de-a-oo-o-a-a-e-e-du-o-o-01.jpg
  • ~/Img/2024/3/a-de-a-oo-o-a-a-e-e-du-o-o-02.jpg
~/Img/2024/3/a-de-a-oo-o-a-a-e-e-du-o-o-01.jpg ~/Img/2024/3/a-de-a-oo-o-a-a-e-e-du-o-o-02.jpg
Chi tiết [Mã tin: 5176759] - Cập nhật: 28 phút trước
💥 𝗡𝗛À ĐẸ𝗣 𝟯 𝗧Ầ𝗡𝗚 - Ô𝗧Ô 𝗩Ô 𝗡𝗛À - 𝗧𝗛𝗨 𝗡𝗛Ậ𝗣 𝟭𝟴𝟬 𝗧𝗥𝗜Ệ𝗨 - 𝗟Ê ĐỨ𝗖 𝗧𝗛Ọ - 𝗚Ò 𝗩Ấ𝗣.
𝗗𝘁 𝟴𝟬 𝗺𝟮 (𝟰 𝘅 𝟮𝟬) - 𝟱 𝗽𝗵ò𝗻𝗴 𝗸𝗵é𝗽 𝗸í𝗻 - Hẻm nhựa 5m thông thoáng.
Vị trí VIP - Dân trí sạch - Không quy hoạch - Không lộ giới - KD đỉnh.
𝗦ổ 𝗿𝗶ê𝗻𝗴 - 𝗛𝗼à𝗻 𝗰ô𝗻𝗴 đủ - 𝗖𝗵ỉ 𝗰ó 𝟳,𝟲 𝘁ỷ - Thương Lượng chính chủ
 
Tin liên quan cùng chuyên mục Nhà bán