Bộ điều khiển cp1l-m40dr-a chính hãng omron

Ngày đăng: 4/12/2021 2:07:32 PM - Điện tử, điện lạnh - Toàn Quốc - 4
  • ~/Img/2021/4/bo-dieu-khien-cp1lm40dra-chinh-hang-omron-01.jpg
  • ~/Img/2021/4/bo-dieu-khien-cp1lm40dra-chinh-hang-omron-02.jpg
  • ~/Img/2021/4/bo-dieu-khien-cp1lm40dra-chinh-hang-omron-03.jpg
~/Img/2021/4/bo-dieu-khien-cp1lm40dra-chinh-hang-omron-01.jpg ~/Img/2021/4/bo-dieu-khien-cp1lm40dra-chinh-hang-omron-02.jpg ~/Img/2021/4/bo-dieu-khien-cp1lm40dra-chinh-hang-omron-03.jpg

Chi tiết [Mã tin: 3246158] - Cập nhật: 14 phút trước

Bộ điều khiển CP1L-M40DR-A chính hãng omron 

Thông số kĩ thuật CP1L-M40DR-A : 

- Nguồn cung: 84 to 264 VAC

- Input: 24

- Output: 16- Relay

- Max I/O points: 160 I/O points

- Cổng PLC: USB

- 4 đầu vào encoder 100kHz

- Bộ nhớ 10K steps, 32K words

- Tốc độ thực thi: 0.55 μs

Các sản phẩm tương tự CP1L-M40DR-A : 

CP1E-N40DT-A,

CP1E-N40DT1-A,

CP1E-N40DR-D,

CP1L-M30DT-A,

CP1L-M30DR-D,

CP1L-M30DT-D,

CP1L-M30DT1-D,

CP1L-L20DR-A,

CP1L-L20DT-A,

CP1L-L20DR-D,

CP1L-L20DT-D,

CP1L-L20DT1-D,

CP1L-L14DR-A,

CP1L-L14DT-A,

CP1L-L14DR-D,

CP1E-N30DT-A,

CP1L-EM40DR-D,

CP1L-EM40DT-D,

CP1L-EL20DR-D,

CP1L-EL20DT-D,

CP1L-EL20DT1-D,

CP1L-M60DR-A,

CP1E-N40DT-D,

CP1E-N40DT1-D,

CP1E-N60DR-A,

CP1E-N60DT-A,

CP1E-N60DT1-A,

CP1E-N60DR-D,

CP1E-N60DT-D,

CP1E-N60DT1-D,

CP1E-NA20DR-A,

CP1E-N40S1DT-D,

CP1L-M60DT-A,

CP1L-M60DR-D,

CP1L-EM30DT-D,

CP1L-EM30DT1-D,

CP1E-E30SDR-A,

CP1E-E40SDR-A,

CP1E-N14DR-D,

CP1E-N14DT-D,

CP1E-N14DT1-D,

CP1E-N20DR-A,

CP1E-N20DT-A,

CP1E-N20DT1-A,

CP1E-N20DR-D,

CP1E-N20DT-D,

CP1L-M60DT-D,

CJ1M-CPU13,

CJ1M-CPU21,

CJ1M-CPU22,

CJ1M-CPU23,

CP1E-E60SDR-A,

CP1E-N14DR-A,

CP1E-N14DT-A,

CP1E-N14DT1-A,

CP1E-N60S1DR-A,

CP1E-N60S1DT-D,

CP1E-N60S1DT1-D,

CP1E-N30SDR-A,

CP1E-NA20DT-D,

CP1E-NA20DT1-D,

CP1H-XA40DT1-D,

CP1H-Y20DT-D,

CJ1M-CPU11,

CJ1M-CPU12,

CP1E-N30SDT-D,

CP1E-N30SDT1-D,

CP1E-N40SDR-A,

CP1L-M40DT-D,

CP1L-M40DT1-D,

CP1L-M30DR-A,

CP1E-N40S1DT1-D,

CP1E-N30S1DR-A,

CP1E-N30S1DT-D,

CP1E-N30S1DT1-D,

CP1E-N40S1DR-A,

CP1L-L14DT-D,

CP1L-L14DT1-D,

CP1L-L10DR-A,

CP1L-L10DT-A,

CP1L-L10DR-D,

CP1L-L10DT-D,

CP1L-L10DT1-D,

CP1H-X40DR-A,

CP1H-X40DT-D,

CP1H-X40DT1-D,

CP1H-XA40DR-A,

CP1H-XA40DT-D,

CP1L-EM40DT1-D,

CP1L-EM30DR-D,

CP1E-N40SDT-D,

CP1E-N40SDT1-D,

CP1E-N60SDR-A,

CP1E-N60SDT-D,

CP1E-N60SDT1-D,

CP1E-E14SDR-A,

CP1E-E20SDR-A,

CP1E-N30DT1-A,

CP1E-N30DR-D,

CP1E-N20DT1-D,

CP1E-N30DR-A,

CP1L-M60DT1-D,

CP1L-M40DR-A,

CP1L-M40DT-A,

CP1L-M40DR-D,

CP1E-N30DT-D,

CP1E-N30DT1-D,

CP1E-N40DR-A,

Ý kiến
Tin liên quan cùng chuyên mục Điện tử, điện lạnh