Bộ lọc schaffner - filter schaffner chính hãng

Ngày đăng: 5/20/2024 8:08:07 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 13
Chi tiết [Mã tin: 5321325] - Cập nhật: 4 phút trước

link

Đại lý Bộ Lọc Schaffner

Bộ Lọc Schaffner - Filter Schaffner cung cấp nhiều lựa chọn về bộ lọc và cuộn cảm EMC/EMI nhất trên thế giới. Các giải pháp được tiêu chuẩn hóa và dành riêng cho khách hàng – với sự hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ – giúp đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ quốc tế và cải thiện khả năng miễn nhiễm cũng như an toàn của thiết bị điện và điện tử.

Tại Schaffner, chúng tôi đi đầu trong các giải pháp can thiệp điện từ. Những nhân viên tài năng và hiểu biết của chúng tôi làm việc say mê để giải quyết những thách thức này và thúc đẩy sự chuyển đổi công nghệ của xã hội chúng ta.

Và với tư cách là chuyên gia điện từ, chúng tôi cung cấp các giải pháp đáng tin cậy giúp giảm bớt sự phức tạp mà khách hàng đang gặp phải – giải phóng thời gian để họ tập trung vào phát minh của mình.

Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư dài hạn nhận ra tiềm năng tăng trưởng và giá trị của những đổi mới trong lĩnh vực tương thích điện từ, chúng tôi chia sẻ tầm nhìn về một xã hội điện khí hóa và bền vững hơn cũng như hướng đi tiếp theo trong việc tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi.

Model : Bộ Lọc Schaffner - Filter Schaffner

FN3288HV-20-33-C36-R65

FN3288HV-25-33-C36-R65

FN3288HVIT-20-33-C43-R60

FN2030-3-06

FN2030B-20-06

FN2090Z-6-06

FN2410-16-44

FN258HV-130-35

FN2410-8-44

FN2090B-10-06

FN2020-3-06

FN356-25-33

FN353Z-30-33

FN 351H- 36-33

FN2010B-20-06

FN2030B-8-06

FN2070-10-06

FN2090-8-06

FN2090B-30-08

FN2090Z-3-06

FN3280H-160-40

FN3256H-160-40

FN2010-1-06

FN2080 -12 -06

FN356-50-33

FN3287-160-40-C26-R65

FN3288HV-160-40-C36-R65

FN3288HV-80-34-C36-R65

FN2010-1-07

FN2010-20-06

FN2010-30-08

FN2010-16-06

FN2010B-10-06

FN2010B-3-06

FN2010B-6-06

FN2020-1-06

FN2010A-6-06

FN2020-3-07

FN2020A-20-06

FN2020-20-08

FN2020-12-06

FN2020B-6-06

FN2020B-20-06

FN2030-16-06

FN2030-20-06

FN2030A-10-06

FN2030A-20-06

FN2030-6-06

FN2030-4-06

FN2030A-6-06

FN 351 -110-35

FN2030Z-6-06

FN2070-12-06

FN350-8-29

FN700Z-6-06

FN2090A-10-06

FN2070B-1-06

FN2200-250-99

FN2200-600-99

FN2200-400-99

FN2200B-1000-99

FN2415- 6-29

FN 258 -0-40

FN258HV-42-33

FN258HV-75-34

FN3256H-8-29

FN3359HV-1000-99

FN 351-64/34

FN351-0-36

FN3287-40-33-C33-R65

FN3287-80-34-C33-R65

FN3287-125-35-C33-R65

FN3288HVIT-16-44-C43-R60

FN3287-100-35-C26-R65

FN3288HVIT-10-44-C42-R60

FN3287-160-40-C26-R65

FN3288HV-125-35-C36-R65

FN3288HV-160-40-C36-R65

FN2070-25-08

FN356-16-29

FN700Z-20-03

FN2010B-20-06

FN2010B-16 -06

FN2030B-8-06

FN2070-10-06

FN3268-30-33

FN3270H-600-99

FN2010-1-06

FN356-50-33

FN5040-8-82

FN409-6.5/02

FN258L-7-29

FN3287-63-53-C33-R65

FN3288-20-33-C26-R65

FN3288-10-44-C34-R65

FN3288-20-33-C35-R65

FN3288-160-40-C26-R65

FN3288HV-63-53-C36-R65

FN3287-80-34-C26-R65

FN2070-6-07

FN2060-20-08

FN2060-20-06

FN2080-10-06

FN2070B-10-06

FN2060B-20-06

FN2090-30-08

FN2090A-16-06

FN2090B-20-06

FN2200-25/33

FN2410-32-33

FN2200-150-40

FN3100-80-35

FN3258-55-34

FN3258H-100-35

FN3270H-35-33

FN3280H-80-35

FN332Z-10-05

FN332-6-05

FN332-3-05

FN343-6-05

FN350-12-29

FN351H-8-29

FN352Z-10-29

FN355-20-03

FN406-3/02

FN2020B-6-06

FN2020B-20-06

FN2030-16-06

FN2030-20-06

FN2030A-10-06

FN2030A-20-06

FN2030-6-06

FN2030-4-06

FN2030A-6-06

FN2030A-16-06

FN2060-10-06

FN2030B-4-06

FN2030Z-4-06

FN2060-1-06

FN2060-20-08

FN2060-20-06

FN2080-16-06

FN2080-10-06

FN2060B-20-06

FN2080-3-06

FN2090B-20-06

FN2090B-6-06

FN2200-25/33

FN2410-32-33

FN2415-16-29

FN2020A-20-06

FN2020-12-06

FN2090Z-6-06

FN2070-25-08

FN356-16-29

FN2410-16-44

FN355-10-05

FN700Z-20-03

FN351-16-29

FN351H-64-33

FN 351H- 36-33

FN3025HL-10-71

FN2412-25-33

FN258-42-33

FN2450B-10-61

FN402-1.6-02

FN2010B-16 -06

FN2070-12-06

FN2090B-30-08

FN356-50-33

FN5040-8-82

FN350-8-29

FN3026HP-10-71

FN3359 - 320-99

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp