Bộ truyền động servo quay camco

Ngày đăng: 5/9/2024 9:00:33 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 20
Chi tiết [Mã tin: 5300349] - Cập nhật: 50 phút trước

link

Đại lý Bộ truyền động CAMCO

Bộ truyền động servo quay CAMCO RSD là bộ truyền động được dẫn động bằng cam, không phản ứng ngược, tương thích với các động cơ servo tiêu chuẩn công nghiệp để điều khiển chính xác, hiệu quả và linh hoạt. Model này được thiết kế để chấp nhận nhiều loại động cơ servo, được tải sẵn để không có phản ứng ngược, lập chỉ mục linh hoạt và có khả năng đạt độ chính xác cao với chuyển động mượt mà.

DESTACO, một thương hiệu chuyên nghiệp của Stabilus, là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và sản xuất các giải pháp tự động hóa, giữ công việc và xử lý từ xa hiệu suất cao. Công ty phục vụ khách hàng ở nhiều thị trường cuối cùng, bao gồm ô tô, khoa học đời sống, hàng tiêu dùng, bao bì, hàng không vũ trụ và hạt nhân.

Model : Bộ truyền động servo quay CAMCO

FD200-8/2-F100-270

80RDM2H16-330

80RDM3H16-330

80RDM4H20-330

80RDM6H20-270

80RDM8H16-270

80RDM12H20-270

80RDM12H20-0

80RDM12H20-120

80RDM16H16-270

80RDM16H16-0

80RDM16H16-120

80RDM16H16-90

80RDM24H20-270 II

80RDM24H20-0 II

80RDM32H16-270 II

80RDM32H16-0 II

80RDM0H20-360 4:1

80RDM0H16-360 8:1

80RDM0H20-360 12:1

80RDM0H16-360 16:1

601RDM2H20-330

601RDM3H24-330

601RDM4H24-330

601RDM6H24-270

601RDM8H24-270

601RDM8H24-0

601RDM12H24-270

601RDM12H24-0

601RDM12H24-120

601RDM16H24-270

601RDM16H24-0

601RDM16H24-120

601RDM24H24-270 II

601RDM24H24-0 II

601RDM32H24-270 II

601RDM32H24-0 II

601RDM0H24-360 4:1

601RDM0H24-360 6:1

601RDM0H24-360 8:1

601RDM0H24-360 12:1

902RDM2H32-330

902RDM3H32-330

902RDM4H32-330

902RDM6H32-270

902RDM8H32-270

902RDM8H24-0

902RDM12H32-270

902RDM12H32-0

902RDM12H32-120

902RDM16H32-270

902RDM16H32-0

902RDM16H32-120

902RDM24H32-270 II

902RDM24H32-0 II

902RDM32H32-270 II

902RDM32H32-0 II

902RDM0H32-360 4:1

902RDM0H32-360 6:1

902RDM0H32-360 8:1

902RDM0H32-360 12:1

1100RDM2H48-330

1100RDM3H40-330

1100RDM4H48-330

1100RDM6H48-270

1100RDM8H40-270

1100RDM8H40-0

1100RDM12H48-270

1100RDM12H48-0

1100RDM12H40-120

1100RDM16H40-270

1100RDM16H40-0

1100RDM16H40-120

1100RDM24H48-270 II

1100RDM24H48-0 II

1100RDM32H40-270 II

1100RDM32H40-0 II

1305RDM2H40-330

1305RDM3H48-330

1305RDM4H48-330

1305RDM6H48-270

1305RDM8H48-270

1305RDM8H40-0

1305RDM12H48-270

1305RDM12H48-0

1305RDM12H48-120

1305RDM16H48-270

1305RDM16H48-0

1305RDM16H48-120

1305RDM24H48-270 II

1305RDM24H48-0 II

1305RDM32H48-270 II

1305RDM32H48-0 II

1305RDM0H48-360 4:1

1305RDM0H48-360 6:1

1305RDM0H48-360 8:1

1305RDM0H48-360 12:1

00RDM2H56-330

00RDM3H64-330

00RDM4H64-330

00RDM6H64-270

00RDM8H64-270

00RDM12H64-270

00RDM12H64-0

00RDM12H64-120

00RDM16H64-270

00RDM16H64-0

00RDM16H64-120

00RDM24H64-270 II

00RDM24H64-0 II

00RDM32H64-270 II

00RDM32H64-0 II

00RDM0H64-360 4:1

00RDM0H64-360 6:1

00RDM0H64-360 8:1

00RDM0H64-360 12:1

00RDM0H64-360 16:1

425RD2H32-300

425RD3H32-270

425RD3H32-0

425RD4H32-270

425RD4H32-0

425RD6H32-270

425RD6H32-0

425RD6H32-120

425RD6H32-90

425RD8H32-270

425RD8H32-0

425RD8H32-120

425RD8H32-90

425RD12H24-270

425RD12H24-0

425RD12H24-120

425RD12H24-90

425RD16H32-270 II

425RD16H32-0 II

425RD16H32-120 II

800RD3H64-270

800RD3H64-0

800RD4H64-270

800RD4H56-0

800RD6H64-270

800RD6H64-0

800RD6H64-120

800RD8H64-270

800RD8H64-0

800RD8H64-120

800RD12H48-270

800RD12H48-0

800RD12H40-120

800RD16H64-270 II

800RD16H64-0 II

800RD16H64-120 II

800RD24H48-270 II

800RD24H48-0 II

800RD24H40-120 II

1301RD2H64-270

1301RD3H64-270

1301RD4H64-270

1301RD6H64-270

1301RD6H64-0

1301RD8H56-270

1301RD8H48-0

1301RD8H64-120

1301RD12H64-270

1301RD12H64-0

1301RD12H64-120

1301RD16H56-270

1301RD16H56-0

1301RD16H48-120

1301RD24H64-270 II

1301RD24H64-0 II

1301RD24H64-120 II

01RD2H64-330

01RD3H64-270

01RD4H64-270

01RD4H64-0

01RD6H80-270

01RD6H80-0

01RD6H64-120

01RD8H64-270

01RD8H64-0

01RD8H56-120

01RD12H96-270

01RD12H96-0

01RD12H80-120

01RD16H80-270

01RD16H80-0

01RD16H64-120

01RD24H96-270 II

01RD24H96-0 II

01RD24H80-120 II

122-6/3-F200-300

122-6/3-F200-270

122-6/2-F200-0

122-8/2-F200-270

122-8/2-F200-0

122-6-F200-270

122-6-F200-0

122-6-F200-120

122-8-F200-270

122-8-F200-0

122-8-F200-120

122-12-F150-270

122-12-F150-0

122-12-F150-120

122-8X2-F200-135/135

122-8X2-F200-90/90

122-8X2-F200-60/60

122-12X2-F150-135/135

122-12X2-F150-90/90

122-12X2-F150-60/60

242-6/3-F250-330

242-12/4-F200-300

242-12/3-F200-300

242-12/3-F175-0

242-12/2-F200-270

242-12/2-F200-0

242-12/2-F175-120

242-16/2-F175-270

242-16/2-F175-0

242-16/2-F150-120

242-12-F200-270

242-12-F200-0

242-12-F200-120

242-12-F200-90

242-16-F175-270

242-16-F175-0

242-16-F175-120

242-12X2-F200-135/135

242-12X2-F200-90/90

242-12X2-F200-60/60

40RG(D/S)2H12-270

40RG(D/S)3H12-270

40RG(D/S)4H12-270

40RG(D/S)4H12-0

40RG(D/S)6H12-270

40RG(D/S)6H12-0

40RG(D/S)6H12-120

40RG(D/S)6H12-90

40RG(D/S)8H12-270

40RG(D/S)8H12-0

40RG(D/S)8H12-120

40RG(D/S)8H12-90

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp