Bơm burks -pump burks made in germany

Ngày đăng: 3/23/2023 2:31:58 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 10
Chi tiết [Mã tin: 4529923] - Cập nhật: 51 phút trước

 


Đại lý Bơm Burks

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Bơm Burks Made in Germany Tại Việt Nam

Máy Bơm Cần Cẩu Burks

Hệ thống thu hồi nước ngưng

Các thiết bị ngưng tụ Burks được thiết kế để tự động hồi lưu nước nóng ngưng tụ từ bộ tản nhiệt, cuộn dây, v.v. về nồi hơi áp suất thấp và áp suất cao, hoặc để hồi nước và các chất lỏng khác về bể chứa trên cao của hệ thống tuần hoàn trọng lực công nghiệp. Tất cả các đơn vị được vận chuyển hoàn chỉnh, sẵn sàng để cài đặt nhanh chóng, dễ dàng.

Crane Pumps & Systems tạo ra các giải pháp máy bơm sáng tạo để vận chuyển nước thải hiệu quả.

Chúng tôi phát triển các mối quan hệ khách hàng lâu dài bằng cách cung cấp dịch vụ và khả năng đáp ứng đặc biệt, điều này được kích hoạt nhờ cam kết cải tiến liên tục của chúng tôi thông qua Hệ thống kinh doanh cẩu.

Model : Bơm Burks

Burks BKI2-20

Burks BKI2-30

Burks BKI2-40

Burks BKI2-50

Burks BKI2-60

Burks BKI2-70

Burks BKI3-30

Burks BKI3-30

Burks BKI3-40

Burks BKI3-50

Burks BKI3-60

Burks BKI3-70

Burks BKI4-30

Burks BKI4-40

Burks BKI4-50

Burks BKI4-60

Burks BKI4-70

Burks BKI5-30

Burks BKI5-40

Burks BKI5-50

Burks BKI5-60

Burks BKI5-70

Burks BKI8-30

Burks BKI8-40

Burks BKI8-35

Burks BKI8-25

Burks BKI8-20

Burks BKI8-15

Burks BKI8-10

Burks BKI12-30

Burks BKI12-25

Burks BKI12-20

Burks BKI12-15

Burks BKI12-10

Burks BKI16-10

Burks BKI16-20

Burks BKI16-30

Burks BKI16-40

Burks BKI20-10

Burks BKI20-20

Burks BKI20-30

Burk 4BKJ0208

Burk 4BKJ0211

Burk 4BKJ0216

Burk 4BKJ0221

Burk 4BKJ0232

Burk 4BKJ0408

Burk 4BKJ0412

Burk 4BKJ0416

Burk 4BKJ0424

Burk 4BKJ0432

Burk 4BKJ0444

Burk 4BKJ0606

Burk 4BKJ0608

Burk 4BKJ0613

Burk 4BKJ0617

Burk 4BKJ0623

Burk 4BKJ0632

Burk 4BKJ0807

Burk 4BKJ0810

Burk 4BKJ0814

Burk 4BKJ08

Burk 4BKJ0824

Burk 4BKJ0832

Burk 4BKJ1007

Burk 4BKJ1010

Burk 4BKJ1014

Burk 4BKJ1019

Burk 4BKJ1026

Burk 4BKJ1608

Burk 4BKJ1611

Burk 4BKJ1615

Burk 4BKJ1620

Burk 4BKJ1624

Burk 4BKP/BWP0209

Burk 4BKP/BWP0213

Burk 4BKP/BWP02

Burk 4BKP/BWP0312

Burk 4BKP/BWP0507

Burk 4BKP/BWP0805

Burk 4BKP/BWP0223

Burk 4BKP/BWP0315

Burk 4BKP/BWP03

Burk 4BKP/BWP0512

Burk 4BKP/BWP0807

Burk 4BKP/BWP0228

Burk 4BKP/BWP0233

Burk 4BKP/BWP0322

Burk 4BKP/BWP0325

Burk 4BKP/BWP0517

Burk 4BKP/BWP0810

Burk 4BKP/BWP1405

Burk 4BKP/BWP0240

Burk 4BKP/BWP0248

Burk 4BKP/BWP0329

Burk 4BKP/BWP0333

Burk 4BKP/BWP0521

Burk 4BKP/BWP0525

Burk 4BKP/BWP0812

Burk 4BKP/BWP0815

Burk 4BKP/BWP1407

Burk 4BKP/BWP0339

Burk 4BKP/BWP0345

Burk 4BKP/BWP0533

Burk 4BKP/BWP08

Burk 4BKP/BWP1410

Burk 4BKP/BWP0352

Burk 4BKP/BWP0538

Burk 4BKP/BWP0544

Burk 4BKP/BWP0821

Burk 4BKP/BWP0825

Burk 4BKP/BWP1413

Burk 4BKP/BWP4605

Burk 4BKP/BWP4604

Burk 4BKP/BWP3008

Burk 4BKP/BWP1713

Burk 4BKP/BWP6003

Burk 4BKP/BWP4603

Burk 4BKP/BWP3006

Burk 4BKP/BWP1710

Burk 4BKP/BWP6002

Burk 4BKP/BWP1707

Burk 4BKP/BWP4602

Burk 4BKP/BWP3004

Burk 4BKP/BWP3003

Burk 4BKP/BWP1705

Burk 4BKP/BWP6001

Burk 4BKP/BWP1705

Burks BPS 5-70/2

Burks BPS 5-80/3

Burks BPS 5-120/4

Burks BPS 5-150/5

Burks BPS 5-0/6

Burks BPS 5-200/7

Burks BPS -0/2 T

Burks BPS -250/3 T

Burks BPS -400/4 T

Burks BPS 3-50/2

Burks BPS 3-70/3

Burks BPS 3-90/4

Burks BPS 3-100/5

Burks BPS 3-120/6

Burks BPS 3-150/7

Burks BPS 3-70/2

Burks BPS 5-80/3

Burks BPS 5-120/4

Burks BPS 5-150/5

Burks BPS 5-0/6

Burks BPS 3-200/7

Burks BPS 7-100/2

Burks BPS 7-120/3

Burks BPS 7-0/4

Burks BPS 7-250/5

Burks BPS 7-300/6

Burks BPS 7-350/7

Burks BPS 9-100/2

Burks BPS 9-150/3

Burks BPS 9-200/4

Burks BPS 9-250/5

Burks BPS -0/2 T

Burks BPS -250/3 T

Burks BPS -400/4 T

Công ty TNHH Châu Thiên Chí 

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCMMr Thắng : 0901 327 774


Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp