Bơm piston thủy lực kompass

Ngày đăng: 5/2/2024 9:20:08 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 16
Chi tiết [Mã tin: 5287865] - Cập nhật: vài giây trước

link

Đại lý Bơm Kompass

Bơm Piston Thủy Lực Kompass được thành lập năm 1978 chuyên về linh kiện và hệ thống thủy lực với thương hiệu Kompass và Asada không ngừng nỗ lực cung cấp giải pháp và sản phẩm ưu việt dựa trên công nghệ giàu kinh nghiệm, cơ sở sản xuất chính xác và hệ thống và linh kiện đảm bảo chất lượng ISO 9001 CE, MCS quốc tế có sẵn. đảm bảo sản phẩm chất lượng

Sản phẩm Kompass áp dụng cho Trung tâm máy, Máy gia công kim loại, hệ thống đỗ xe, máy ép phun nhựa, máy chế biến gỗ, máy cao su, máy làm giày, v.v…được cung cấp cho khách hàng OEM lớn tại Đài Loan

Model : Bơm Piston Thủy Lực Kompass

VA1-12F-A1

VA1-12F-A2

VA1-12F-A3

VA1-15F-A1

VB1-20F-A1

VB1-20F-A2

VD1-30F-A1

VD1-30F-A2

VE1-40F-A2

VE1-40F-A3

V15-15-A1-R

V15-15-A2-R

V15-15-A3 -R

V15-15-A4-R

V23-23-A1-R

V23-23-A2-R

V23-23-A3-R

V23-23-A4-R

V15-38-A1-R

V15-38-A2-R

V15-38-A3-R

V15-38-A4-R

V38-38-A1-R

V38-38-A2-R

V38-38-A3-R

V38 -38-A4-R

V15-70-A1-R

V15-70-A2-R

V15-70-A3-R

V15-70-A4-R

V38-70-A1-R

V38-70 -A2-R

V38-70-A3-R

V38-70-A4-R

V15-15-A1-L

V15-15-A2-L

V15-15-A3-L

V15-15-A4-L

V23-23-A1-L

V23-23-A2-L

V23- 23-A3-L

V23-23-A4-L

V15-38-A1-L

V15-38-A2-L

V15-38-A3-L

V15-38-A4-L

V38-38- A1-L

V38-38-A2-L

V38-38-A3-L

V38-38-A4-L

V15-70-A1-L

V15-70-A2-L

V15-70-A3- L

V15-70-A4-L

V38-70-A1-L

V38-70-A2-L

V38-70-A3-L

V38-70-A4-L

V15-A1-R

V15-A2-R

V15-A3-R

V15-A4-R

V-A1-R

V- A2-R

V-A3-R

V-A4-R

V23-A1-R

V23-A2-R

V23-A3-R

V23-A4-R

V25-A1-R

V25-A2- R

V25-A3-R

V25-A4-R

V38-A1-R

V38-A2-R

V38-A3-R

V38-A4-R

V42-A1-R

V42-A2-R

V42-A3-R

V42-A4-R

V50-A1-R

V50-A2-R

V50-A3-R

V50-A4-R

V70-A1-R

V70-A2-R

V70- A3-R

V70-A4-R

V15-A1-L

V15-A2-L

V15-A3-L

V15-A4-L

V-A1-L

V-A2-L

V-A3- L

V-A4-L

V23-A1-L

V23-A2-L

V23-A3-L

V23-A4-L

V25-A1-L

V25-A2-L

V25-A3-L

V25-A4-L

V38-A1-L

V38-A2-L

V38-A3-L

V38-A4-L

V42-A1-L

V42-A2-L

V42-A3-L

V42- A4-L

V50-A1-L

V50-A2-L

V50-A3-L

V50-A4-L

V70-A1-L

V70-A2-L

V70-A3-L

V70-A4- L

P08-A0-FR

P08-A1-FR

P08-A2-FR

P08-A3-FR

P08-A4 -FR

P16-A0-FR

P16-A1-FR

P16-A2-FR

P16-A3-FR

P16-A4-FR

P22-A0-FR

P22-A1-FR

P22-A2-FR

P22-A3-FR

P22-A4-FR

P36-A0-FR

P36-A1-FR

P36-A2-FR

P36-A3-FR

P36-A4-FR

P46-A0-FR

P46 -A1-FR

P46-A2-FR

P46-A3-FR

P46-A4-FR

P70-A0-FR

P70-A1-FR

P70-A2-FR

P70-A3-FR

P70-A4 -FR

P100-A0-FR

P100-A1-FR

P100-A2-FR

P100-A3-FR

P100-A4-FR

PVS08-A0-FR

PVS08-A1-FR

PVS08-A2-FR

PVS08-A3-FR -FR.

PVS16-A0-FR

PVS16-A1-FR

PVS16-A2-FR

PVS16-A3-FR

PVS16-A4-FR

PVS22-A0-FR

PVS22-A1-FR

PVS22-A2-FR

PVS22-A3-FR

PVS22-A4-FR

PVS36-A0-FR

PVS36-A1-FR

PVS36-A2-FR

PVS36-A3-FR

PVS36-A4-FR

PVS46-A0-FR

PVS46 -A1-FR

PVS46-A2-FR

PVS46-A3-FR

PVS46-A4-FR

PVS70-A0-FR

PVS70-A1-FR

PVS70-A2-FR

PVS70-A3-FR

PVS70-A4 -FR

PVS100-A0-FR

PVS100-A1-FR

PVS100-A2-FR

PVS100-A3-FR

PVS100-A4-FR

AR16-FR01-B

AR16-FR01-C

AR16-FR-01-C

AR16-FR-01-B

AR22-FR01-B

AR22-FR01-C

AR22-FR-01-C

AR22-FR-01-B

VPS-F-15-A1

VPS-F-15-A2

VPS-F-15-A3

VPS-F-20-A1

VPS-F-20-A2

VPS-F-20-A3

VPS-F-39-A1

VPS-F-39-A2

VPS-F-39-A3

VPS-L-15-A1

VPS- L-15-A2

VPS-L-15-A3

VPS-L-20-A1

VPS-L-20-A2

VPS-L-20-A3

VPS-L-39-A1

VPS-L- 39-A2

VPS-L-39-A3

PV016-A1-R

PV016-A2-R

PV016 A4-R

PV020-A1-R

PV020-A2-R

PV020-A3-R

PV020-A4-R

PV023-A1-R

PV023-A2-R

PV023-A3-R

PV023-A4- R

PV032-A1-R

PV032-A2-R

PV032-A3-R

PV032-A4-R

PV040-A1-R

PV040-A2-R

PV040-A3-R

PV040-A4-R

PV046-A1-R

PV046-A2-R

PV046-A3-R

PV046-A4-R

PV063-A1-R

PV063-A2-R

PV063-A3-R

PV063-A4-R

PV071- A1-R

PV071-A2-R

PV071-A3-R

PV071-A4-R

PV080-A1-R

PV080-A2-R

PV080-A3-R

PV080-A4-R

PV092-A1- R

PV092-A2-R

PV092-A3-R

PV092-A4-R

PV140-A1-R

PV140-A2-R

PV140-A3-R

PV140-A4-R

PV0-A1-R

PV0-A2-R

PV0-A3-R

PV0-A4-R

PV270-A1-R

PV270-A2-R

PV270-A3-R

PV270-A4-R

VR15-A1-R

VR15-A2-R

VR15-A3-R

VR15-A4-R

VR-A1-R

VR-A2- R

VR-A3-R

VR-A4-R

VR23-A1-R

VR23-A2-R

VR23-A3-R

VR23-A4-R

VR25-A1-R

VR25-A2-R

VR25-A3-R

VR25-A4-R

VR38, VR42

VR50, VR70

VR38-A1-R

VR38-A2-R

VR38-A3-R

VR38-A4-R

VR42-A1-R

VR42-A2-R

VR42-A3-R

VR42-A4-R

VR50-A1-R

VR50-A2-R

VR50-A3-R

VR50-A4-R

VR70-A1-R

VR70- A2-R

VR70-A3-R

VR70-A4-R

VA1-08F-A3

VA1-08F-A2

VA1-08F-A1

VA1-12F-A3

VA1-12F-A2

VA1-12F- A1

VA1-15F-A3

VA1-15F-A2

VA1-15F-A1

VB1-20F-A3

VB1-20F-A2

VB1-20F-A1

VB1-24F-A3

VB1-24F-A2

VB1-24F- A1

VC1-26F-A3

VC1-26F-A2

VC1-26F-A1

VD1-25F-A3

VD1-25F-A2

VD1-25F-A1

VD1-30F-A3

VD1-30F-A2

VD1-30F-A1

VE1-35F-A3

VE1-35F-A2

VE1-35F-A1

VE1-40F-A3

VE1-40F-A2

VE1-40F- A1

VE1-45F-A3

VE1-45F-A2

VE1-45F-A1

TCVP-F8-A4

TCVP-F8-A3

TCVP-F8-A2

TCVP-F8-A1

TCVP- F8 TCVP-F12-A3

TCVP-F12-A2

TCVP-F12-A1

TCVP-F15-A4

TCVP-F15-A3

TCVP-F15-A2

TCVP-F15-A1

TCVP-F20-A4

TCVP F20-A3

TCVP-F20-A2

TCVP-F20-A1

TCVP-F23

TCVP-F26

TCVP-F30

TCVP-F40

TCVP-F23-A4

TCVP-F23-A3

TCVP-F23 TCVP-F23-A1

TCVP-F26-A4

TCVP-F26-A3

TCVP-F26-A2

TCVP-F26-A1

TCVP-F30-A4

TCVP-F30-A3

TCVP-F30-A2

TCVP F30-A1

TCVP-F40-A4

TCVP-F40-A3

TCVP-F40-A2

TCVP-F40-A1

VP-08F-A3

VP-08F-A2

VP-08F-A1

VP-12F-A3

VP-12F-A2

VP-12F-A1

VP-15F-A3

VP-15F-A2

VP-15F-A1

VP-20F-A3

VP-20F-A2

VP-20F-A1

VP-25F-A3

VP-25F-A2

VP-25F-A1

VP-30F-A3

VP-30F-A2

VP-30F-A1

VP-40F-A3

VP-40F-A2

VP-40F-A1

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp