Bơm thủy lực anson - pump anson

Ngày đăng: 4/22/2024 8:17:59 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 23
Chi tiết [Mã tin: 5271676] - Cập nhật: 45 phút trước

link

Đại lý Bơm ANSON

Bơm Thủy lực ANSON được thành lập vào năm 1984 và nổi tiếng với máy bơm cánh gạt thủy lực công nghiệp và bộ nguồn thủy lực. ANSON luôn tuân thủ chính sách "Nâng cấp công nghệ, đảm bảo chất lượng, dịch vụ toàn diện" của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ không ngừng theo đuổi những đột phá về công nghệ trong việc phát triển sản phẩm mới mà còn đầu tư mạnh vào các thiết bị xử lý tiên tiến nhất.

Chúng tôi luôn hướng tới tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những cấp độ cao hơn và cải thiện cơ cấu kinh doanh của mình để đối mặt với sự cạnh tranh trong tương lai. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về máy bơm thủy lực cánh gạt của chúng tôi!

Model : Bơm Thủy lực ANSON

PVF 20-70-10

PVF-8-20-10

PVF-8-20-10S

PVF-12-20-10

PVF-12-20-10S

PVF-12-35-10

PVF-12-35-10S

PVF-15-35-10

PVF-15-35-10S

PVF-20-55-10

PVF-20-55-10S

PVF-30-55-11

PVF-30-55-11S

PVF-30-70-11

PVF-30-70-11S

PVF-40-70-11

PVF-40-70-11S

VP5F-A2-50

VP5F-A2-50S

VP5F-A3-50

VP5F-A3-50S

VP5F-A4-50

VP5F-A4-50S

VP5F-A5-50

VP5F-A5-50S

VP5F-B2-50

VP5F-B2-50S

VP5F-B3-50

VP5F-B3-50S

VP5F-B4-50

VP5F-B4-50S

VP5F-B5-50

VP5F-B5-50S

VP6F-A2-50

VP6F-A2-50S

VP6F-A3-50

VP6F-A3-50S

VP6F-A4-50

VP6F-A4-50S

VP6F-A5-50

VP6F-A5-50S

VP6F-B2-50

VP6F-B2-50S

VP6F-B3-50

VP6F-B3-50S

VP6F-B4-50

VP6F-B4-50S

VP6F-B5-50

VP6F-B5-50S

VP7F-A2-50

VP7F-A2-50S

VP7F-A3-50

VP7F-A3-50S

VP7F-A4-50

VP7F-A4-50S

VP7F-A5-50

VP7F-A5-50S

VD08-A-12

VD08-A-12S

VD08-B-12

VD08-B-12S

VD08-C-12

VD08-C-12S

VD08-D-12

VD08-D-12S

VD12-A-12

VD12-A-12S

VD12-B-12

VD12-B-12S

VD12-C-12

VD12-C-12S

VD12-D-12

VD12-D-12S

VD16-A-12

VD16-A-12S

VD16-B-12

VD16-B-12S

VD16-C-12

VD16-C-12S

VD16-D-12

VD16-D-12S

SVD08-A-15

SVD08-A-15S

SVD08-B-15

SVD08-B-15S

SVD08-C-15

SVD08-C-15S

SVD08-D-15

SVD08-D-15S

SVD12-A-15

SVD12-A-15S

SVD12-B-15

SVD12-B-15S

SVD12-C-15

SVD12-C-15S

SVD12-D-15

SVD12-D-15S

IVP4-30A-L-R-11C-10

IVP4-30A-L-R-1D10

IVP4-30A-L-R-1D-10

IVP4-30A-L-R-86D10

IVP4-30A-L-R-86D-10

IVP4-30A-L-R-11D10

IVP4-30A-L-R-11D-10

IVP4-35A-L-R-1A10

IVP4-35A-L-R-1A-10

IVP4-35A-L-R-86A10

IVP4-35A-L-R-86A-10

IVP4-35A-L-R-11A10

IVP4-35A-L-R-11A-10

IVP4-35A-L-R-1B10

IVP4-35A-L-R-1B-10

IVP4-35A-L-R-86B10

IVP4-35A-L-R-86B-10

IVP4-35A-L-R-11B10

IVP4-35A-L-R-11B-10

IVP4-35A-L-R-1C10

IVP4-35A-L-R-1C-10

IVP4-35A-L-R-86C10

IVP4-35A-L-R-86C-10

IVP4-35A-L-R-11C10

IVP4-35A-L-R-11C-10

IVP4-35A-L-R-1D10

IVP4-35A-L-R-1D-10

IVP4-35A-L-R-86D10

IVP4-35A-L-R-86D-10

IVP4-35A-L-R-11D10

IVP4-35A-L-R-11D-10

IVP4-38A-L-R-1A10

IVP4-38A-L-R-1A-10

IVP4-38A-L-R-86A10

IVP4-38A-L-R-86A-10

IVP4-38A-L-R-11A10

IVP4-38A-L-R-11A-10

IVP4-38A-L-R-1B10

IVP4-38A-L-R-1B-10

IVP4-38A-L-R-86B10

IVP4-38A-L-R-86B-10

IVP4-38A-L-R-11B10

IVP4-38A-L-R-11B-10

IVP4-38A-L-R-1C10

IVP4-38A-L-R-1C-10

IVP4-38A-L-R-86C10

IVP4-38A-L-R-86C-10

IVP4-38A-L-R-11C10

IVP4-38A-L-R-11C-10

IVP4-38A-L-R-1D10

IVP4-38A-L-R-1D-10

IVP4-38A-L-R-86D10

IVP4-38A-L-R-86D-10

IVP4-38A-L-R-11D10

IVP4-38A-L-R-11D-10

IVP4-42A-L-R-1A10

IVP4-42A-L-R-1A-10

IVP4-42A-L-R-86A10

IVP4-42A-L-R-86A-10

IVP4-42A-L-R-11A10

IVP4-42A-L-R-11A-10

IVP4-42A-L-R-1B10

IVP4-42A-L-R-1B-10

IVP4-42A-L-R-86B10

IVP4-42A-L-R-86B-10

IVP4-42A-L-R-11B10

IVP4-42A-L-R-11B-10

IVP4-42A-L-R-1C10

IVP4-42A-L-R-1C-10

IVP4-42A-L-R-86C10

IVP4-42A-L-R-86C-10

IVP4-42A-L-R-11C10

IVP4-42A-L-R-11C-10

IVP4-42A-L-R-1D10

IVP4-42A-L-R-1D-10

IVP4-42A-L-R-86D10

IVP4-42A-L-R-86D-10

IVP4-42A-L-R-11D10

IVP4-42A-L-R-11D-10

IVP4-50A-L-R-1A10

IVP4-50A-L-R-1A-10

IVP4-50A-L-R-86A10

IVP4-50A-L-R-86A-10

IVP4-50A-L-R-11A10

IVP4-50A-L-R-11A-10

IVP4-50A-L-R-1B10

IVP4-50A-L-R-1B-10

IVP4-50A-L-R-86B10

IVP4-50A-L-R-86B-10

IVP4-50A-L-R-11B10

IVP4-50A-L-R-11B-10

IVP4-50A-L-R-1C10

IVP4-50A-L-R-1C-10

IVP4-50A-L-R-86C10

PVDF2-A-20-A-20-15

PVDF2-A-20-A-20-15S

PVDF2-B-35-B-35-15

PVDF2-B-35-B-35-15S

PVDF2-C-55-C-55-15

PVDF2-C-55-C-55-15S

PVDF2-D-70-D-70-15

PVDF2-D-70-D-70-15S

PVDF-3-70-3-70-16

PVDF-3-70-3-70-16S

PVDF-4-70-4-70-16

PVDF-4-70-4-70-16S

TPF-VL301-G00-10

TPF-VL301-G00-10S

TPF-VL301-GH1-10

TPF-VL301-GH1-10S

TPF-VL301-GH2-10

TPF-VL301-GH2-10S

TPF-VL301-GH3-10

TPF-VL301-GH3-10S

TPF-VL301-GH4-10

TPF-VL301-GH4-10S

TPF-VL301-GH5-10

TPF-VL301-GH5-10S

TPF-VL301-GH6-10

TPF-VL301-GH6-10S

TPF-VL301-GH7-10

TPF-VL301-GH7-10S

TPF-VL301-GH8-10

TPF-VL301-GH8-10S

TPF-VL301-GH9-10

TPF-VL301-GH9-10S

TPF-VL302-G00-10

TPF-VL302-G00-10S

TPF-VL302-GH1-10

TPF-VL302-GH1-10S

TPF-VL302-GH2-10

TPF-VL302-GH2-10S

TPF-VL302-GH3-10

TPF-VL302-GH3-10S

TPF-VL302-GH4-10

TPF-VL302-GH4-10S

TPF-VL302-GH5-10

TPF-VL302-GH5-10S

TPF-VL302-GH6-10

TPF-VL302-GH6-10S

TPF-VL302-GH7-10

TPF-VL302-GH7-10S

TPF-VL302-GH8-10

TPF-VL302-GH8-10S

TPF-VL302-GH9-10

TPF-VL302-GH9-10S

TPF-VL301-G00-11

TPF-VL301-G00-11S

TPF-VL301-GH1-11

TPF-VL301-GH1-11S

TPF-VL301-GH2-11

TPF-VL301-GH2-11S

TPF-VL301-GH3-11

TPF-VL301-GH3-11S

TPF-VL301-GH4-11

TPF-VL301-GH4-11S

TPF-VL301-GH5-11

TPF-VL301-GH5-11S

TPF-VL301-GH6-11

TPF-VL301-GH6-11S

TPF-VL301-GH7-11

TPF-VL301-GH7-11S

TPF-VL301-GH8-11

TPF-VL301-GH8-11S

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984


Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp