Các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Ngày đăng: 6/23/2024 1:02:12 PM - Dịch vụ - Toàn Quốc - 14
Chi tiết [Mã tin: 5386213] - Cập nhật: 13 phút trước

Nếu bạn đang cần thuê một căn nhà để sử dụng cho mục đích kinh doanh như làm văn phòng, mở cửa hàng, trưng bày sản phẩm... thì việc lập hợp đồng thuê nhà chuẩn là rất quan trọng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh chi tiết và đáng tin cậy để giúp bạn dễ dàng trong quá trình thuê một không gian kinh doanh. Từ việc xác định thông tin cơ bản, các điều khoản và điều kiện, đến việc quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cả bên chủ nhà và bên thuê, mẫu hợp đồng này sẽ đảm bảo tính công bằng và bảo vệ lợi ích của bạn khi kinh doanh. Dù bạn là chủ sở hữu hay người thuê, mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh này sẽ là công cụ hữu ích cho bạn.

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là gì

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là một thỏa thuận pháp lý giữa chủ sở hữu một không gian kinh doanh (bên cho thuê) và người hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng không gian đó để kinh doanh (bên thuê). Trong hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện được xác định rõ ràng mà cả hai bên phải tuân thủ trong quá trình thuê và sử dụng không gian kinh doanh. Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng bao gồm: địa chỉ và diện tích của không gian, thời hạn thuê, giá thuê, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, các quy định về bảo trì và sửa chữa, cũng như các điều khoản liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng.

Tại sao nên làm hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Việc ký kết hợp đồng thuê nhà kinh doanh là một bước quan trọng và cần thiết khi thuê mặt bằng để kinh doanh. Dưới đây là một số ưu điểm của việc lập hợp đồng thuê nhà kinh doanh:

 1. Bảo vệ quyền lợi: Hợp đồng rõ ràng quy định về quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, đảm bảo sự công bằng và bảo vệ lợi ích của cả hai bên trong quá trình thuê và sử dụng mặt bằng kinh doanh.
 2. Xác định rõ điều kiện thuê: Hợp đồng chỉ rõ các điều kiện như thời hạn thuê, giá thuê, cọc, phí và điều khoản về việc tăng giá thuê trong tương lai, giúp đảm bảo sự minh bạch và tránh xung đột.
 3. Rõ ràng trách nhiệm: Hợp đồng ghi chép rõ trách nhiệm của cả hai bên trong việc bảo trì, sửa chữa và bảo vệ mặt bằng, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn và thuận tiện.
 4. Điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng cung cấp các điều khoản về việc điều chỉnh hợp đồng khi cần thiết và quy định cách chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp khi cần.
 5. Tạo niềm tin và uy tín: Việc ký kết hợp đồng thuê nhà kinh doanh giữa hai bên tạo ra một tài liệu pháp lý chính thức, nâng cao tính chuyên nghiệp và uy tín trong quan hệ kinh doanh.
 6. Phòng tránh tranh chấp: Hợp đồng thuê nhà kinh doanh giúp tránh tranh chấp và xung đột giữa hai bên, đảm bảo mối quan hệ ổn định và bền vững trong quá trình thuê mặt bằng.
 7.  

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

………., ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

Số: …../…../Hợp đồng thuê nhà

Ngày hôm nay, vào ngày ……… tháng …….. năm …….., Tại ………………………..

Chúng tôi bao gồm:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):……………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………… Sinh ngày: ………………

CMND/CCCD số: …………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………………………… mở tại ngân hàng:………………….

Là chủ sở hữu của căn nhà theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số: …….

BÊN THUÊ (BÊN B):………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………… cấp ngày: …………. nơi cấp:………………..

Ông/bà: ………………………là người đại diện theo pháp luật sinh ngày: …………..

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………. Fax: ………………………………..

Hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà kinh doanh với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Đối tượng của hợp đồng này là căn nhà số: ……………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Diện tích sử dụng tổng cộng: ……………………………………………………….. mét vuông

Trang thiết bị chính đi kèm với nhà (nếu có): ……………………….

1.2. Các điều kiện khác bao gồm: ……………………………………………

ĐIỀU 2. GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá thuê nhà là ……………… đồng/ tháng (bằng chữ: ……………….)

Giá thuê đã bao gồm các chi phí quản lý, bảo trì và vận hành nhà.

2.2. Các chi phí sử dụng nước, điện, điện thoại và các dịch vụ khác do bên B thanh toán cho bên cung cấp nước, điện, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

2.3. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, trả tiền vào ngày ……. hàng tháng.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ

3.1. Thời gian thuê căn nhà như đã nêu là ……………. Kể từ ngày …………. tháng ………. năm ………..

3.2. Thời điểm giao nhận nhà là vào ngày …….. tháng …….. năm …………

ĐIỀU 4. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nhiệm vụ của bên A:

Giao nhà và trang thiết bị đi kèm với nhà (nếu có) cho bên B theo hợp đồng;

Tạo điều kiện cho bên B sử dụng diện tích thuê một cách thuận tiện;..Bảo trì, sửa chữa nhà định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không thực hiện bảo trì, sửa chữa nhà và gây thiệt hại cho bên B, bên A phải bồi thường;

Nộp các khoản thuế liên quan đến nhà và đất (nếu có);

Phát hành hoá đơn giá trị gia tăng khi được yêu cầu bởi bên thuê (nếu có);

Đảm bảo bên B có thể sử dụng nhà một cách ổn định trong thời gian thuê;

Quyền của bên A:

Chấm dứt hợp đồng thuê nhà kinh doanh một cách đơn phương, nhưng phải thông báo cho bên B trước ít nhất 30 ngày, trừ khi có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có;

Yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

Không sử dụng nhà mục đích khác với thỏa thuận trong hợp đồng;

Không thanh toán tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng trở lên mà không có lý do hợp lý;

Bên B không được chuyển nhượng, cho mượn hoặc cho thuê lại nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

Bên B không được tự ý phá hủy, cải tạo hoặc phá dỡ nhà đang thuê;

Yêu cầu bên B chịu trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra khi hợp đồng kết thúc.

Nghĩa vụ và quyền của bên B:

Nghĩa vụ của bên B:

Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí khác trong thời gian thuê nhà;

Trả lại nhà cho bên A khi hợp đồng kết thúc theo quy định;

Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, bảo quản nhà ở và chịu trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng do bên B gây ra;

Thanh toán tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

Không chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê lại cho người khác trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ bên A;

Tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

Tuân thủ các quy định về quản lý sử dụng;

Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

Quyền của bên B:...Việc tái cho thuê nhà đang được thuê chỉ có thể thực hiện khi bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

Bên thuê được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp chủ sở hữu nhà thay đổi;

Bên thuê phải nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo thoả thuận ban đầu;

Không được tự ý sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng mặc dù bên cho thuê đã yêu cầu bằng văn bản;

Bên thuê được ưu tiên ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh tiếp, nếu nhà vẫn dùng để cho thuê sau khi hết hạn thuê;

Quyền sử dụng nhà ở có thể bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba;

Bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà đang cho thuê khi nhà bị hư hỏng nặng;

Không được tăng giá thuê nhà ở không hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo trước cho bên thuê theo thoả thuận.

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ

Trong trường hợp chủ sở hữu nhà ở qua đời nhưng thời hạn thuê vẫn còn, bên thuê được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Người thừa kế phải tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ khi có thỏa thuận khác.

Nếu chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định, nhà ở sẽ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và bên thuê sẽ tiếp tục được thuê theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác, bên thuê vẫn tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu mới phải tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ khi có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG...Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê nhà kinh doanh, nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau thương lượng để giải quyết. Trong trường hợp không thể tự giải quyết được, việc hòa giải sẽ được thực hiện. Nếu hòa giải không thành công, vấn đề sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng phải được thực hiện thông qua văn bản và có chữ ký của cả hai bên.

8.2. Hợp đồng thuê nhà này sẽ chỉ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Khi hết thời hạn mà không có thoả thuận gia hạn theo quy định tại Điều 3.1 của hợp đồng.
 • Tài sản thuê bị phá huỷ và không thể sử dụng được.
 • Bên Thuê vi phạm hợp đồng theo khoản c điều 4.2 của hợp đồng.
 • Bên thuê bị phá sản.
 • Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B cam kết:

 1. Khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về nhân thân trong hợp đồng.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại nếu vi phạm gây ra.
 3. Lập Phụ lục hợp đồng nếu cần thiết và có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.
 4. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký kết và được công chứng (đối với hợp đồng thuê nhà kinh doanh).1. Cả hai phía đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này sau khi được nghe giải thích từ người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.
 5. Cả hai phía đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản được ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

Bên thuê Bên cho thuê

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)...

Các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Khi chuẩn bị hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, quý vị cần xem xét một số điểm quan trọng. Dưới đây là những lưu ý cần chú ý:

 1. Xác định rõ các điều khoản cơ bản: Đảm bảo rằng hợp đồng ghi rõ các thông tin quan trọng như địa chỉ, diện tích, thời hạn, giá thuê, phí dịch vụ và cách thanh toán.
 2. Ràng buộc quyền và nghĩa vụ của hai bên: Xác định rõ quyền và nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê, bao gồm việc bảo trì, sửa chữa, bảo vệ và tuân thủ pháp luật.
 3. Đưa ra các điều khoản về tăng giá thuê: Nếu có kế hoạch tăng giá thuê, cần xác định cách tính và thông báo về việc này trong hợp đồng.
 4. Xem xét điều khoản về chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng cần có quy định về việc chấm dứt, bao gồm thời gian thông báo và điều kiện đặc biệt khi muốn chấm dứt trước hạn.
 5. Quy định về bảo mật và bảo hiểm: Bao gồm các điều khoản liên quan đến bảo mật thông tin, bảo vệ tài sản và yêu cầu bảo hiểm cho mặt bằng và nội dung kinh doanh.
 6. Kiểm tra quy định pháp luật và địa phương: Đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đúng các quy định pháp luật và địa phương liên quan.
 7. Tìm sự tư vấn pháp lý: Nếu cần, hãy tìm sự tư vấn từ luật sư để đảm bảo hợp đồng được soạn thảo đầy đủ, hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của quý vị.

 Hợp đồng thuê nhà kinh doanh có cần công chứng không ?

Trước đây, Bộ luật Dân sự 2005 đã quy định việc công chứng, chứng thực Hợp đồng thuê nhà ở là bắt buộc. Tuy nhiên, từ khi Bộ luật dân sự 2015 được ban hành, quy định này đã được hủy bỏ hoàn toàn.

Do đó, Hợp đồng thuê nhà kinh doanh cũng không còn yêu cầu bắt buộc về việc công chứng, chứng thực mà tùy thuộc vào mong muốn của các bên. Tuy nhiên, việc công chứng hợp đồng thuê nhà kinh doanh có thể mang lại một số lợi ích cụ thể. Dưới đây là một số lí do mà bạn có thể muốn công chứng hợp đồng thuê nhà kinh doanh:

 1. Xác minh tính chính xác: Công chứng hợp đồng giúp chứng minh rằng nội dung của hợp đồng là chính xác và được cả hai bên đồng ý.
 2. Bảo vệ pháp lý: Việc công chứng hợp đồng có thể cung cấp bằng chứng pháp lý mạnh mẽ trong trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng xảy ra.
 3. Công nhận và uy tín: Hợp đồng được công chứng mang lại sự công nhận và uy tín cao hơn trong mắt các bên liên quan, bao gồm cả cơ quan chính phủ, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
 4. Yêu cầu từ bên thứ ba: Một số tổ chức như ngân hàng hoặc cơ quan chính phủ có thể yêu cầu hợp đồng thuê nhà kinh doanh được công chứng để xem xét các giao dịch tài chính hoặc quyết định pháp lý.

Phí công chứng Hợp đồng thuê nhà sẽ được tính dựa trên tổng số tiền thuê. Chi tiết về mức phí này được quy định như sau:...Dưới đây là bảng giá áp dụng cho việc tính phí thuê tài sản hoặc hợp đồng giao dịch:

 1. Dưới 50 triệu đồng: 40.000 đồng
 2. Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 80.000 đồng
 3. Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng: 0,08% giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch
 4. Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng: 800.000 đồng + 0,06% của phần giá trị vượt quá 01 tỷ đồng
 5. Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng: 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị vượt quá 03 tỷ đồng
 6. Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị vượt quá 05 tỷ đồng
 7. Từ trên 10 tỷ đồng trở lên: 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị vượt quá 10 tỷ đồng (tối đa 8 triệu đồng/trường hợp)

Thông tin trên sẽ hữu ích cho việc soạn thảo hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn giải quyết các khó khăn mà bạn đang gặp phải.


Tin liên quan cùng chuyên mục Dịch vụ