Cảm biến cảm ứng bernstein ag

Ngày đăng: 5/6/2024 8:50:22 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 22
Chi tiết [Mã tin: 5293364] - Cập nhật: 38 phút trước

link

Đại lý Cảm biến BERNSTEIN

Cảm biến Cảm ứng BERNSTEIN AG là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ bao vây và an toàn công nghiệp. Chúng tôi đã kết hợp những năng lực này trong bộ phận PHÁT HIỆN và BẢO VỆ. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm từ công tắc, cảm biến và vỏ bọc đến các hệ thống hỗ trợ và thiết bị đầu cuối vận hành cho đến các giải pháp hệ thống để vận hành và bảo vệ toàn bộ máy móc và hệ thống. Bằng cách này, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tối ưu với tư cách là khách hàng trong việc triển khai Nhà máy thông minh của bạn.

An toàn cho con người và máy móc là niềm đam mê của chúng tôi kể từ năm 1947. Là nhà cung cấp công nghệ bao vây và an toàn công nghiệp, BERNSTEIN kết hợp những năng lực này trong các bộ phận DETECT (công nghệ an toàn) và PROTECT (công nghệ bao vây) và hỗ trợ bạn với tư cách là khách hàng trong việc triển khai Nhà máy thông minh của bạn.

Model : Cảm biến Cảm ứng BERNSTEIN

KIN-R34PS/020-KL6

KIN-R34PS/020-KS12

KIB-Q12PS/004-KL2E

KIB-Q12PS/004-KLSM8E

KIB-Q05PÖ/001-K2PU

KIB-Q05PS/001-K2PU

KIB-Q08PÖ/1,5-K2

KIB-Q08PS/1,5-K2

KIB-Q08PS/1,5-K2T

KIB-Q08PS/1,5-K2PU

KIB-Q08PÖ/1,5-KLSM8

KIB-Q08PS/1,5-KLSM8

KIB-M05EA/001-2

KIB-M05PS/001-KL2PU

KIB-M05PS/001-KL6PU

KIB-M05PS/001-KLSM8

KIB-M08EA/1,5-2

KIB-M08ES/002-L2

KIB-M08NS/1,5-KL2

KIB-M08PÖ/1,5-KL2

KIB-M08PÖ/1,5-KLSM8

KIB-M08PS/1,5-KL2

KIB-M08PS/1,5-KL6

KIB-M08PS/1,5-KL3

KIB-M08PS/1,5-KLSM8

KIB-M08PS/1,5-KS12

KIB-M08EA/1,5-2G

KIB-M08NÖ/001-KL2D

KIB-M08NS/001-KL2D

KIB-M08PÖ/001-KL2D

KIB-M08PS/001-KL2D

KIB-M08NÖ/001-KL2V

KIB-M08NÖ/001-KL2

KIB-M08NÖ/001-KLSM8V

KIB-M08NÖ/001-KLSM8

KIB-M08NS/001-KL2V

KIB-M08NS/001-KL2

KIB-M08NS/001-KLSM8V

KIB-M08NS/001-KLSM8

KIB-M08PÖ/001-KL2VI

KIB-M08PÖ/001-KL2I

KIB-M08PÖ/001-KLSM8VI

KIB-M08PÖ/001-KLSM8I

KIB-M08PS/001-KL2VI

KIB-M08PS/001-KL2I

KIB-M08PS/001-KLSM8VI

KIB-M08PS/001-KLSM8I

KIB-M12EA/002-6

KIB-M12ES/004-L2

KIB-M12EA/002-2

KIB-M12NS/002-KL7

KIB-M12PÖ/002-KL2

KIB-M12PÖ/002-KL6

KIB-M12PÖ/002-KLS12

KIB-M12PÖ/002-KS12V

KIB-M12PS/002-KL6

KIB-M12PS/002-KL2

KIB-M12PS/002-KL2F

KIB-M12PS/002-KL2T

KIB-M12PS/004-KL2E

KIB-M12PS/002-KL2V

KIB-M12PS/002-KL6V

KIB-M12PS/004-KL2VE

KIB-M12PS/002-KS12V

KIB-M12PS/004-KS12E

KIB-M12PS/002-KLSM8V

KIB-M12PS/002-KLS12

KIB-M12PS/004-KLS12E

KIB-M12NÖ/002-KL2D

KIB-M12NS/002-KL2D

KIB-M12PÖ/002-KL2D

KIB-M12PS/002-KL2D

KIB-M12NÖ/002-KL2V

KIB-M12NÖ/002-KL2

KIB-M12NÖ/002-KLS12V

KIB-M12NÖ/002-KLS12

KIB-M12NS/002-KL2V

KIB-M12NS/002-KL2

KIB-M12NS/002-KLS12V

KIB-M12NS/002-KLS12

KIB-M12PÖ/002-KL2VI

KIB-M12PÖ/002-KL2I

KIB-M12PÖ/002-KLS12VI

KIB-M12PÖ/002-KLS12I

KIB-M12PÖ/004-KLS12VEI

KIB-M12PS/002-KL2VI

KIB-M12PS/002-KL2I

KIB-M12PS/004-KL2EVI

KIB-M12PS/002-KLS12VI

KIB-M12PS/002-KLS12I

KIB-M12PS/004-KLS12VEI

KIB-M12PS/004-KLS12EVI

KIB-M12NS/004-KLSM8E

KIB-M12PÖ/002-KL6V

KIB-M12PÖ/002-KLS12

KIB-M12PS/002-KL10

KIB-MEA/005-2

KIB-MNS/005-KL2V

KIB-MNS/005-KL2

KIB-MPÖ/005-KLSD

KIB-MPÖ/005-KL6V

KIB-MPÖ/005-KS12V

KIB-MPÖ/005-KL6

KIB-MPÖ/005-KL3

KIB-MPU/005-KSDV

KIB-MPS/008-KL2VE

KIB-MPS/005-KS12V

KIB-MPS/005-KL6V

KIB-MPS/008-KL2E

KIB-MPS/005-KL2PUT

KIB-MPS/005-KL2

KIB-MPS/005-KLSDV

KIB-MPS/008-KLS12E

KIB-MAÖ/005-L2

KIB-MAS/005-L2

KIB-MAS/005-L6

KIB-MNÖ/005-KL2D

KIB-MNS/005-KL2D

KIB-MPÖ/005-KL2D

KIB-MPS/005-KL2D

KIB-MPS/005-KLS12D

KIB-MPS/005-KL2D

KIB-MNÖ/005-KL2V

KIB-MNÖ/005-KL2

KIB-MNÖ/005-KLS12V

KIB-MNÖ/005-KLS12

KIB-MNS/005-KL2V

KIB-MNS/005-KL2

KIB-MNS/005-KLS12V

KIB-MNS/005-KLS12

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp