Cảm biến cảm ứng pulsotronic

Ngày đăng: 5/21/2024 8:37:42 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 19
Chi tiết [Mã tin: 5323747] - Cập nhật: 15 phút trước

link


Đại lý Cảm biến Pulsotronic

Cảm biến Cảm ứng Pulsotronic cung cấp nhiều loại công tắc tiệm cận cảm ứng. Loại cảm biến này chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao, tốc độ chuyển mạch cao cũng như tần số chuyển mạch cao và tuổi thọ cao. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm cảm biến hình trụ từ G3 đến M40 và cảm biến hình vuông có kích thước 5x5mm và 80x80mm

Tiêu chuẩn này dựa trên luật pháp hiện hành của Châu Âu cũng như các quy định quốc gia, khu vực hoặc quốc tế được lựa chọn áp dụng cho các sản phẩm và thị trường của Phoenix Contact. Những điều cấm chỉ liên quan đến việc sử dụng các chất hoặc chế phẩm không nằm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này cần phải được tuân thủ đối với tất cả các hạng mục giao hàng còn lại trong các sản phẩm của Phoenix Contact. Nó không thoát khỏi các quy định pháp lý quốc tế, châu Âu và quốc gia hiện hành.

Model: Cảm biến Cảm ứng Pulsotronic

KJ8-Q25KN-DPS

KJ5-Q25KB-DPS-V1

KJ3-Q40AB-DPS

KJ5-Q25KB-DPÖ-V1

KJ8-Q25KN-DPS-V1

KJ5-Q25KB-DPS

KJ5-Q25KB-DPÖ

SJ10-M30MB80-ANUI

SJ4-MMB80-ANUI

SJ7-MMN80-ANUI

SJ14-M30MN80-ANUI

SJ1,5-G8EB-DPS

KJ3-G10MB12

KJ3-G10MB12-VK

KJ4-G8MB35

KJ4-M10MB35-VK

KJ2-M8MB40-ANU

KJ2-G6,5MB40-ANU

KJ14-M30MN80-ANU-F1

KJ14-M30MN80-ANU-F2

KJ14-M30MN80-ANU-4BIT-X0409

KJ20-Q40KN-ANU

KJ9-M30MB40-ANI

KJ9-M30MB50-ANI-V2

KJ5-MMB50-ANI

KJ5-MMB61-ANI-V2

KJ9-M30MB40-ANU

KJ9-M30MB50-ANU-V2

KJ5-MMB50-ANU

KJ5-MMB61-ANU-V2

KJ3-M12MB50-ANU

KJ15-M30MN40-ANU

KJ15-M30MN50-ANU-V2

KJ8-MMN50-ANU

KJ8-MMN61-ANU-V2

KJ1-M8MB30-NA

KJ1-M8MB50-NA-V2

KJ2-M8MN30-NA

KJ2-M8MN50-NA-V2

KJ2-M12MB30-NA

KJ2-M12MB55-NA-V2

KJ4-M12MN30-NA

KJ4-M12MN50-NA-V2

KJ5-MMB30-NA

KJ5-MMB50-NA-V2

KJ8-MMN30-NA

KJ8-MMN50-NA-V2

KJ10-M30MB40-NA

KJ10-M30MB60-NA-V2

KJ15-M30MN40-NA

KJ15-M30MN60-NA-V2

KJ4-M12KN30-NA

KJ2-M12KB30-NA

KJ8-MKN30-NA

KJ5-MKB30-NA

KJ2-M8KN30-NA

KJ2-M12MB50-DPS-SF

KJ2-M12MB70-DPS-V2-SF

KJ4-M12MN50-DPS-SF

KJ4-M12MN70-DPS-V2-SF

KJ2-M12MB40-DPS-T

KJ2-M12MB60-DPS-V2-T

KJ4-M12MN40-DPS-T

KJ5-MMB60-DPS-SF

KJ5-MMB80-DPS-V2-SF

KJ8-MMN60-DPS-SF

KJ5-MMB40-DPS-T

KJ5-MMB65-DPS-V2-T

KJ8-MMN40-DPS-T

KJ8-MMN65-DPS-V2-T

KJ10-M30MB60-DPS-SF

KJ10-M30MB80-DPS-V2-SF

KJ15-M30MN60-DPS-SF

KJ15-M30MN80-DPS-V2-SF

KJ10-M30MB40-DPS-T

KJ10-M30MB60-DPS-V2-T

KJ15-M30MN40-DPS-T

KJ15-M30MN60-DPS-V2-T

KJ0,6-G3EB22-DPS

KJ5-Q25KB-DPA

KJ8-Q25KN-DPA

KJ8-MMN50-ANI

KJ15-M30MN40-ANI

KJ8-MMN61-ANI-V2

KJ15-M30MN50-ANI-V2

KJ10-MMN60-ANU-DPSS

KJ15-M30MN50-DPS-V2

KJ15-M30MN35-DNS

KJ15-M30MN50-DNS-V2

KJ1,5-M8MB45-DPS-T

KJ8-MMN80-DPS-V2-SF

KJ2-M8EB60-DPS-HT140-X0240

KJ5-MMB50-DPS-V2

KJ8-Q25KN-DPÖ

KJ2-M12MB40-DPS-T-X0309

KJ2-M12MB70-DPS-T-X0309

KJ4-M12MN40-DPS-T-X0309

KJ10-M30MB40-DPS-T-X0309

KJ15-M30MN40-DPS-T-X0309

KJ1,5-M8MB45-DPS-T-X0309

KJ1,5-M8MB50-DPS-V1-T

KJ2-G6,5MB40-ANU-X0409

KJ5-MMB61-ANI-V2-F1

KJ5-MMB61-ANI-V2-F2

KJ4-MMB80-ANU

KJ4-MMB80-ANU-X0409

KJ4-MMB80-ANU-X0419

KJ4-MMB100-ANU-V2

KJ2,5-M12MB80-ANU

KJ2,5-M12MB80-ANU-X0409

KJ2,5-M12MB80-ANU-X0303

KJ2,5-M12MB100-ANU-V2

KJ14-M30MN80-ANU-X0419

KJ14-M30MN100-ANU-V2

KJ14-M30MN80-ANU-X0409

KJ14-M30MN80-ANU-4BIT

KJ3-G10MB12-X0309

KJ4-G8MB35-VK-X0409

KJ4-G8MB35-VK-X0303

KJ4-M10MB35-X0409

KJ4-M10MB35-X0303

KJ4-M10MB35-VK-X0409

KJ4-M10MB35-VK-X0309

KJ1-M8MB30-NA-X0303

KJ2-M8KN30-NA-T-X0303

KJ2-M8KN30-NA-T-X0319

KJ2-M12MB30-NA-X0509

KJ2-M12MB30-NA-X0511

KJ2-M12MB30-NA-X0309

KJ4-M12MN30-NA-X0509

KJ4-M12MN30-NA-X0511

KJ4-M12MN30-NA-X0303

KJ4-M12KN30-NA-X0509

KJ2-M12KB30-NA-X2.3

KJ5-MMB30-NA-X0509

KJ5-MMB30-NA-X0515

KJ8-MMN30-NA-X0303

KJ10-M30MB40-NA-X0509

KJ4-M12MN40-DNS-T-X0303

KJ10-M30MB60-DPS

KJ10-M30MB60-DPS-X0409

KJ1,5-Q8MB40-DPÖ-AM

KJ8-Q25KN-DPÖ-V1

KJ4-M12MB40-DPS

KJ4-M12MB40-DPS-X0409

KJ4-M12MB40-DPS-X0419

KJ4-M12MN170-DPS-V2-X0006

KJ1,5-G6,5EB50-DPS-V1

KJ3-M8EB45-DPS-V1

KJ4-M12MN45-DZS

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp