Cảm biến sensor micro-epsilon chính hãng

Ngày đăng: 5/2/2024 9:32:44 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 26
Chi tiết [Mã tin: 5287889] - Cập nhật: vài giây trước

link

Đại lý Cảm biến Micro-Epsilon

Cảm biến Sensor Micro-Epsilon cung cấp nhiều loại cảm biến dịch chuyển có độ chính xác cao, cảm biến nhiệt độ hồng ngoại, cảm biến màu cũng như các thiết bị và hệ thống đo kích thước cho các ứng dụng công nghiệp. Cho dù lĩnh vực của bạn là nghiên cứu và phát triển, tự động hóa sản xuất hay chế tạo máy, chúng tôi đều cung cấp các giải pháp đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho nhiệm vụ đo lường riêng của bạn.

Hơn 40.000 người dùng trên toàn thế giới tin tưởng vào Micro-Epsilon – vì vậy hãy để chúng tôi thuyết phục bạn!

Model : Cảm biến Sensor Micro-Epsilo

DT3001-U2-A-SA

DT3001-U2-M-SA

DT3001-U4-A-SA

DT3001-U4-M-SA

DT3001-U4-A-Cx

DT3001-U4-M-Cx

DT3001-U6-A-SA

DT3001-U6-M-SA

DT3001-U8-A-SA

DT3001-U8-M-SA

DT3005-U1-A-C1

DT3005-U1-M-C1

DT3005-S2-A-C1

DT3005-S2-M-C1

DT3005-U3-A-C1

DT3005-U3-M-C1

DT3005-U6-A-C1

DT3005-U6-M-C1

SGS4701

PCx/8-M12

PCx/5-M12

PC4701-x

SCD2/4/RJ45

SCAx/5

SCDx/8

PC140-x

CSE05/M8

CSE1,25/M12

CSE2/M16

CSE3/M24

CSH02-CAm1,4

CSH05-CAm1,4

CSH1-CAm1,4

CSH1,2-CAm1,4

CSH2-CAm1,4

CSG0,50-CAm2,0

CSG1,00-CAm2,0

CSH02FL-CRm1,4

CSH05FL-CRm1,4

CSH1FL-CRm1,4

CSH1,2FL-CRm1,4

CSH2FL-CRm1,4

CSH3FL-CRm1,4

DT6530

CPM6011

EMR2 CP6001

RMR 1/2 CP6001

ECL2 CP6001

ECL3 CP6001

ECL4 CP6001

ECL2 CPM6011

EMR2 DL65x0

RMR 1/2 DL65x0

ECL2 DL65x0

ECL3 DL65x0

ECL4 DL65x0

EMR2 CPM6011

Demodulator DL6220

Demodulator DL6230

Controller type DT62x0

Controller type DT6222

Demodulator DL6222

Demodulator DL6222/ECL2

LC DL62x0 digital

LC DL62x0 analog

ECL2 DL6220

ECL3 DL6220

EMR2 DL6220

RMR1/2 DL6220

LC DL62x0 digital

LC DL62x0 analog

ECL2 DL6230

ECL3 DL6230

EMR2 DL6230

EMR3 DL6230

RMR1/2 DL6230

LC DL62x0 analog

ECL2 DL6222

EMR2 DL6222

RMR1/2 DL6220

DT6110

DT6110/ECL2

KSS6420

KSS6430

CCx,xC/90

CCmx,xC/90

CCgx,xC/90

CCmx,xB

CCgx,xB

CCx,xB/90

CCmx,xB/90

CCgx,xB/90

ILD1320-10

ILD1320-25

ILD1320-50

ILD1320-100

ILD1420-10

ILD1420-25

ILD1420-50

ILD1420-100

ILD1420-200

ILD1420-500

ILD1420-10CL1

ILD1420-25CL1

ILD1420-50CL1

ILD1420-100CL1

ILD1420-200CL1

LD1610-4

LD1610-10

LD1610-20

LD1610-50

LD1610-100

LD1630-4

LD1630-10

LD1630-20

LD1630-50

ILD1750-2

ILD1750-10

ILD1750-20

ILD1750-50

ILD1750-100

ILD1750-200

ILD1750-500

ILD1750-750

ILD2300-2

ILD2300-5

ILD2300-10

ILD2300-20

ILD2300-50

ILD2300-100

ILD2300-200

ILD2300-300

ILD1750-2LL

ILD1750-10LL

ILD1750-20LL

ILD1750-50LL

ILD2300-2LL

ILD2300-10LL

ILD2300-20LL

ILD2300-50LL

ILD1710-50

ILD2310-10

ILD2310-20

ILD2310-40

ILD2310-50

ILD1710-1000

ILD 1700-20BL

ILD 1700-200BL

ILD 1700-500BL

ILD 1700-750BL

ILD 1710-50BL

ILD 1710-1000BL

ILD2300-2 BL

ILD2300-5 BL

ILD2310-50 BL

ILD 2300-2DR

IFS2402-0,4

IFS2402-1,5

IFS2402-4

IFS2402/90-1,5

IFS2402/90-4

IFS2403-0.4

IFS2403-1.5

IFS2403-4

IFS2403-10

IFS2403/90-1.5

IFS2403/90-4

IFS2403/90-10

IFS2404-2

IFS2405-0.3

IFS2405-1

IFS2405-3

IFS2405-6

IFS2405-10

IFS2405-28

IFS2405-30

IFS2406-2,5/VAC(003)

IFS2406/90-2,5/VAC(001)

IFS2406-3

IFS2406-10

IFS2407-0.1

IFS2407-0.1(001)

IFS2407/90-0,3

IFC2421

IFC2421MP

IFC2422

IFC2422MP

IFC2451

IFC2451MP

IFC2461

IFC2461MP

IFC2471LED

IFC2471MP LED

ILR1030-8

ILR1030-8/LC1

ILR1030-15

ILR1031-50

ILR1031-50/LC1

ILR11-30

ILR12-30

ILR13-30

ILR1191-300

PC1000-2

PC1000/90-2

PC1000-5

PC1000/90-5

PC1000/90-10

ILR-RF250

ILR-R250

PC1100-3

PC1100/90-3

PC1100-5

PC1100/90-5

PC1100/10

PC1100/90-10

PC1100/20

PC1100/90-20

PC1100/30

PC1100/90-30

ILR-MP1191

ILR-AA1191

ILR-PT1191

ILR-RF1x

ILR-MT1x

ILR-MP1x

ILR-MTN1x

ILR-FBV1x

ILR-PG1x

ILR-FV1x

IF2001/USB

PBC1100-I/O-5

PBC1100-I-5

PBC1100-I-10

PBC1100-O-5

PBC1100-O-10

PBFC1100

PBMC1100

PBLR1100

DTA-1G8

LDR-10-SA

LDR-25-SA

LDR-50-SA

LDR-10-CA

LDR-25-CA

LDR-50-CA

LVP-25-Z20-5-CA-AC

LVP-3-Z13-CA

LVP-14-F-5-CR

EDS-260-Z-LA-I -3L

EDS-200-F2-CA10-I-METSO

DTA-1D-CA-U

DTA-6D-20 (07)

DTA-15D-5-CA(03)

EDS-330-F-SRB-I(06)

MDS-45-M-SA

MDS-45-M-SA(01)

MDS-45-M-HP-SA

MDS-45-M30-SA

MDS-45-K-SA

MDS-45-M12-CA

MDS-45-M12-SA

MDS-35-M12-CA-HT

MDS-35-M12-SA-HT

MDS-40-MK-SA8-I

MDS-40-MK-SR7-U10

MDS-40-MK-SR7-U45R

MDS-40-MK-SR0-F

MDS-40-D-SA

MDS-40-LP-SUS

WPS-50-MK30

WPS-150-MK30

WPS-250-MK30

WPS-500-MK30

WPS-750-MK30

WPS-500-MK30

WPS-750-MK30

WPS-1000-MK46

WPS-1250-MK46

WPS-1250-MK46

WPS-2100-MK77

WPS-2100-MK77

WPS-1500-MK60

WPS-2400-MK60-CR

WPS-2300-MK88

WPS-3500-MK88

WPS-3000-MK120

WPS-7500-MK120

WDS-500 MP(W)

WDS-750-P60

WDS3000-P115

WDS10000-P115

WDS-30000-P200

WDS-1500 Z60-M

WDS-5000 P115-M

WDS-15000 P115-M

WDS-50000 P200-M

WPS-5000-MK88-M

CTLF-SF50-C3

CTLM1LSF150-C3

CTLM1H1SF300-C3

CTLM2LSF150-C3

CTLM2HSF300-C3

CTLM2H1SF300-C3

CTLM3H1SF300-C3

CTLM3H2SF300-C3

CTH-SF02-C3H

CTM-1SF75H1-C3

CTM-2SF75H1-C3

CTM-3SF75H1-C3

CTM-3SF100XL-C3

CTM-3SF300XLH1-C3

CTM-3SF300XLH3-C3

CSLM-2LSF150

CSTK-SF15-C1

CSmi2W-SF15-C1

CSmi2WM-2SF40-C1

CSmi2WM-2SF75-C1

CTRM-1CF02-C3

CTLG-SF45L-C3

CTLM1LSF150-C3

CTLM1H1SF300-C3

CTLM2HSF300-C3

CTLM- 3HSF100-C3

CTLM3H2SF300-C3

CTLC-4SF45-C3

CTLC-6SF45-C3

CTM-1SF75H1-C3

CTM-2SF75H1-C3

CTM-3SF75H1-C3

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp