Cầu chì bussmann 170m1566 -đại lý bussmann tại vn 0915322692

Ngày đăng: 6/19/2021 1:46:48 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 24
  • ~/Img/2021/6/cau-chi-bussmann-170m1566-dai-ly-bussmann-tai-vn-0915322692-01.jpg
  • ~/Img/2021/6/cau-chi-bussmann-170m1566-dai-ly-bussmann-tai-vn-0915322692-02.jpg
~/Img/2021/6/cau-chi-bussmann-170m1566-dai-ly-bussmann-tai-vn-0915322692-01.jpg ~/Img/2021/6/cau-chi-bussmann-170m1566-dai-ly-bussmann-tai-vn-0915322692-02.jpg
Chi tiết [Mã tin: 3307710] - Cập nhật: 24 phút trước

ĐẠI LÝ BUSSMANN TẠI VIỆT NAM - Chuyên nhập khẩu & phân phối các loại cầu chì Bussmann


Địa chỉ : Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.


Hotline : 0915322692 (Mr.Cảnh)


-----------------------------------------------


CẦU CHÌ BUSSMANN 170M1566


Điện áp định mức: 660(IEC)/ 700V(UL)


Dòng điện định mức: 80A


Dòng cắt: 200kA


Kiểu cầu chì bán dẫn, cắt nhanh, kích thước thân: 30x48x54


Dùng để bảo vệ: Biến tần, UPS, Bộ điều khiển DC, Bộ nguồn…


Cầu chì sứ Bussmann 170E1290 170M3019 170M5647 170M4267

Cầu chì sứ Bussmann 170E1292 170M3020 170M5648 170M4268

Cầu chì sứ Bussmann 170E2091 170M3021 170M5649 170M4269

Cầu chì sứ Bussmann 170E2093 170M3022 170M5650 170M4283

Cầu chì sứ Bussmann 170E2095 170M3023 170M5658 170M4308

Cầu chì sứ Bussmann 170E2097 170M3029 170M5659 170M4309

Cầu chì sứ Bussmann 170E2098 170M3030 170M5660 170M4310

Cầu chì sứ Bussmann 170E2160 170M3058 170M5661 170M4311

Cầu chì sứ Bussmann 170E2161 170M3059 170M5662 170M4312

Cầu chì sứ Bussmann 170E2164 170M3060 170M5663 170M4313

Cầu chì sứ Bussmann 170E2290 170M3061 170M5664 170M4314

Cầu chì sứ Bussmann 170E3199 170M3062 170M5665 170M4315

Cầu chì sứ Bussmann 170E3581 170M3063 170M5666 170M4316

Cầu chì sứ Bussmann 170E3582 170M3064 170M5667 170M4317

Cầu chì sứ Bussmann 170E3584 170M3065 170M5668 170M43

Cầu chì sứ Bussmann 170E3586 170M3066 170M5688 170M4358

Cầu chì sứ Bussmann 170E3587 170M3067 170M5689 170M4359

Cầu chì sứ Bussmann 170E3674 170M3068 170M5690 170M4360

Cầu chì sứ Bussmann 170E3844 170M3069 170M5691 170M4361

Cầu chì sứ Bussmann 170E3845 170M3070 170M5692 170M4362

Cầu chì sứ Bussmann 170E3846 170M3071 170M5693 170M4363

Cầu chì sứ Bussmann 170E3850 170M3072 170M5694 170M4364

Cầu chì sứ Bussmann 170E3914 170M3073 170M5695 170M4365

Cầu chì sứ Bussmann 170E3915 170M3108 170M5696 170M4366

Cầu chì sứ Bussmann 170E3922 170M3109 170M5697 170M4367

Cầu chì ống Bussmann 170E3925 170M3110 170M5698 170M4368

Cầu chì ống Bussmann 170E3925-H 170M3111 170M5699 170M4388

Cầu chì ống Bussmann 170E3933 170M3112 170M5700 170M4389

Cầu chì ống Bussmann 170E3936 170M3113 170M5708 170M4390

Cầu chì ống Bussmann 170E3939 170M3114 170M5709 170M4391

170E3942 170M3115 170M5710 170M4392

Cầu chì ống Bussmann 170E3944 170M3116 170M5711 170M4393

Cầu chì ống Bussmann 170E3945 170M3117 170M5712 170M4394

Cầu chì ống Bussmann 170E3949 170M31 170M5713 170M4395

Cầu chì ống Bussmann 170E3950 170M3119 170M5714 170M4396

Cầu chì ống Bussmann 170E3951 170M3120 170M5715 170M4397

Cầu chì ống Bussmann 170E3952 170M3121 170M5716 170M4408

Cầu chì ống Bussmann 170E3953 170M3122 170M5717 170M4409

Cầu chì ống Bussmann 170E3965 170M3123 170M57 170M4410

Cầu chì ống Bussmann 170E3976 170M3138 170M5738 170M4411

Cầu chì ống Bussmann 170E3984 170M3142 170M5739 170M4412

Cầu chì ống Bussmann 170E3989 170M3144 170M5740 170M4413

Cầu chì ống Bussmann 170E4125 170M3145 170M5741 170M4414

Cầu chì ống Bussmann 170E4193 170M3147 170M5742 170M4415

Cầu chì ống Bussmann 170E4276 170M3158 170M5743 170M4416

Cầu chì ống Bussmann 170E4470 170M3159 170M5744 170M4417

Cầu chì ống Bussmann 170E5139 170M3160 170M5745 170M44

Cầu chì ống Bussmann 170E5200 170M3161 170M5746 170M4419

Cầu chì ống Bussmann 170E5204 170M3162 170M5747 170M4438

Cầu chì ống Bussmann 170E5206 170M3163 170M5748 170M4439

Cầu chì ống Bussmann 170E5208 170M3164 170M5749 170M4440

Cầu chì ống Bussmann 170E5266 170M3165 170M5750 170M4441

Cầu chì ống Bussmann 170E5399 170M3166 170M5758 170M4442

Cầu chì ống Bussmann 170E54 170M3167 170M5759 170M4443

Cầu chì ống Bussmann 170E5420 170M3168 170M5760 170M4444

Cầu chì ống Bussmann 170E5421 170M3169 170M5761 170M4445

Cầu chì ống Bussmann 170E5448 170M3170 170M5762 170M4446

Cầu chì ống Bussmann 170E5449 170M3171 170M5763 170M4447

Cầu chì ống Bussmann 170E5453 170M3172 170M5764 170M4458

Cầu chì ống Bussmann 170E5809 170M3173 170M5765 170M4459

Cầu chì ống Bussmann 170E5811 170M3 170M5766 170M4460

Cầu chì ống Bussmann 170E5812 170M39 170M5767 170M4461

Cầu chì ống Bussmann 170E5879 170M3191 170M5768 170M4462

Cầu chì ống Bussmann 170E5881 170M3192 170M5804 170M4463

Cầu chì ống Bussmann 170E6112 170M3193 170M5805 170M4464

Cầu chì ống Bussmann 170E6139 170M3195 170M5806 170M4465

Cầu chì ống Bussmann 170E6140 170M3198 170M5807 170M4466

Cầu chì ống Bussmann 170E6143 170M3208 170M5808D 170M4467

Bussmann vietnam 170E60 170M3209 170M5809D 170M4468

Bussmann vietnam 170E6438 170M3210 170M5810D 170M4469

Bussmann vietnam 170E7041 170M3211 170M5811D 170M4488

Bussmann vietnam 170E7043 170M3212 170M5812D 170M4489

Bussmann vietnam 170E7045 170M3213 170M5813D 170M4490

Bussmann vietnam 170E7057 170M3214 170M5814D 170M4491

Bussmann vietnam 170E7142 170M3215 170M5816D 170M4492

Bussmann vietnam 170E7435 170M3216 170M5817D 170M4493

Bussmann vietnam 170E7533 170M3217 170M5820D 170M4494

Bussmann vietnam 170E7649 170M32 170M5842 170M4495

Bussmann vietnam 170E7683 170M3219 170M5847 170M4496

Bussmann vietnam 170E7853 170M3220 170M5874 170M4497 

Bussmann vietnam 170E7926 170M3221 170M5875 170M4508

Bussmann vietnam 170E8076 170M3222 170M5876 170M4509

Bussmann vietnam 170E8078 170M3223 170M5881 170M4510

Bussmann vietnam 170E8211 170M3238 170M5882 170M4511

Bussmann vietnam 170E8317 170M3239 170M5883 170M4512

Bussmann vietnam 170E8346 170M3240 170M5884 170M4513

Bussmann vietnam 170E8406 170M3241 170M5885 170M4514

Bussmann vietnam 170E8572 170M3242 170M5886 170M4515

Bussmann vietnam 170E8591 170M3243 170M5887 170M4516

Bussmann vietnam 170E8596 170M3244 170M5888 170M4517

Bussmann vietnam 170E8597 170M3245 170M5889 170M45

Bussmann vietnam 170E8703 170M3246 170M5922 170M4519

Bussmann vietnam 170E8749 170M3247 170M5923 170M4531

Bussmann vietnam 170E8810 170M3248 170M5924 170M4532

Bussmann vietnam 170E8812 170M3258 170M5925 170M4533

Bussmann vietnam 170E8828 170M3259 170M5926 170M4534

Bussmann vietnam 170E8883 170M3260 170M5927 170M4535

Bussmann vietnam 170E8888 170M3261 170M5928 170M4536

Bussmann vietnam 170E8910 170M3262 170M5929 170M4537

Bussmann vietnam 170E9056 170M3263 170M5930 170M4539

Bussmann vietnam 170E9084 170M3264 170M5931 170M4540

Bussmann vietnam 170E9086 170M3265 170M5952 170M4558

Bussmann vietnam 170E9087 170M3266 170M5953 170M4559

Bussmann vietnam 170E9160 170M3267 170M5954 170M4560 

Bussmann vietnam 170E9162-B 170M3268 170M5955 170M4561

Bussmann vietnam 170E90 170M3269 170M5956 170M4562

Bussmann vietnam 170E97 170M3270 170M5957 170M4563

Bussmann vietnam 170E9251 170M3271 170M5958 170M4564

Bussmann vietnam 170E9252 170M3272 170M5959 170M4565

Bussmann vietnam 170E9253 170M3273 170M5960 170M4566

Bussmann vietnam 170E9258 170M3292 170M5961 170M456

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp