Cầu chì ferraz shawmut model a50qs150-4y

Ngày đăng: 7/14/2023 11:08:46 AM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 30
Chi tiết [Mã tin: 4756205] - Cập nhật: 55 phút trước

 

link


Đại lý Cầu chì Ferraz Shawmut

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Cầu Chì Ferraz Shawmut chính hãng Tại Việt Nam

Được thành lập vào năm 1969, Cầu chì Ferraz Shawmut cung cấp nhiều dòng sản phẩm từ cầu chì DC và điện áp cao tốc độ cao, đến việc cung cấp các khối cầu chì, kẹp, khối phân phối điện và các công tắc ngắt kết nối nóng chảy và không nóng chảy.

Lựa chọn cầu chì Ferraz Shawmut của chúng tôi là một trong những lựa chọn lớn nhất trên thế giới, với các loại cầu chì từ điện tử đến điện áp cao và từ các thương hiệu hàng đầu Tất cả các cầu chì của chúng tôi được vận chuyển trong cùng một ngày, vì vậy bạn có thể nhận được cầu chì mình cần khi cần.

Model : Cầu chì Ferraz Shawmut

Ferraz Shawmut A50QS150-4Y

Ferraz Shawmut A15QS1-2

Ferraz Shawmut A15QS2-2

Ferraz Shawmut A15QS3-2

Ferraz Shawmut A15QS4-2

Ferraz Shawmut A15QS5-2

Ferraz Shawmut A15QS6-2

Ferraz Shawmut A15QS7-2

Ferraz Shawmut A15QS2-2

Ferraz Shawmut A15QS3-2

Ferraz Shawmut A15QS4-2

Ferraz Shawmut A15QS5-2

Ferraz Shawmut A15QS6-2

Ferraz Shawmut A15QS7-2

Ferraz Shawmut A15QS8-2

Ferraz Shawmut A15QS10-2

Ferraz Shawmut A15QS12-2

Ferraz Shawmut A15QS15-2

Ferraz Shawmut A15QS20-2

Ferraz Shawmut A15QS25-2

Ferraz Shawmut A15QS30-2

Ferraz Shawmut A15QS35-1

Ferraz Shawmut A15QS40-1

Ferraz Shawmut A15QS40-4TI

Ferraz Shawmut A15QS45-1

Ferraz Shawmut A15QS50-1

Ferraz Shawmut A15QS50-4

Ferraz Shawmut A15QS60-1

Ferraz Shawmut A15QS70-4

Ferraz Shawmut A15QS70-4TI

Ferraz Shawmut A15QS80-4

Ferraz Shawmut A15QS80-4TI

Ferraz Shawmut A15QS90-4

Ferraz Shawmut A15QS100-4

Ferraz Shawmut A15QS100-4TI

Ferraz Shawmut A15QS130-4

Ferraz Shawmut A15QS130-4TI

Ferraz Shawmut A15QS150-4

Ferraz Shawmut A15QS150-4IL

Ferraz Shawmut A15QS150-4TI

Ferraz Shawmut A15QS200-4

Ferraz Shawmut A15QS200-4IL

Ferraz Shawmut A15QS250-4

Ferraz Shawmut A15QS300-4

Ferraz Shawmut A15QS300-4IL

Ferraz Shawmut A15QS350-4

Ferraz Shawmut A15QS350-4IL

Ferraz Shawmut A15QS400-4

Ferraz Shawmut A15QS400-4IL

Ferraz Shawmut A15QS450-4

Ferraz Shawmut A15QS450-4IL

Ferraz Shawmut A15QS500-4

Ferraz Shawmut A15QS500-4IL

Ferraz Shawmut A15QS600-4

Ferraz Shawmut A15QS600-4IL

Ferraz Shawmut A15QS800-4

Ferraz Shawmut A15QS1000-4IL

Ferraz Shawmut A15QS1000-4TI

Ferraz Shawmut A15QS1000-128

Ferraz Shawmut A15QS1000-128IL

Ferraz Shawmut A15QS1200-128

Ferraz Shawmut A15QS1200-128IL

Ferraz Shawmut A15QS1500-128

Ferraz Shawmut A15QS1500-128IL

Ferraz Shawmut A15QS2000-128

Ferraz Shawmut A15QS2000-128IL

Ferraz Shawmut A15QS2500-128

Ferraz Shawmut A15QS2500-128IL

Ferraz Shawmut A15QS3000-128

Ferraz Shawmut A15QS3000-128IL

Ferraz Shawmut A15QS3500-128

Ferraz Shawmut A15QS4000-128

Ferraz Shawmut A15QS4000-128IL

Ferraz Shawmut A15QS4500-128

Ferraz Shawmut A15QS4500-128IR

Ferraz Shawmut A15QS5000-128

Ferraz Shawmut A15QS6000-128

Ferraz Shawmut A50QS35-4

Ferraz Shawmut A50QS40-4

Ferraz Shawmut A50QS50-4

Ferraz Shawmut A50QS60-4

Ferraz Shawmut A50QS70-4

Ferraz Shawmut A50QS80-4

Ferraz Shawmut A50QS90-4

Ferraz Shawmut A50QS100-4

Ferraz Shawmut A50QS125-4

Ferraz Shawmut A50QS150-4

Ferraz Shawmut A50QS175-4

Ferraz Shawmut A50QS200-4

Ferraz Shawmut A50QS225-4

Ferraz Shawmut A50QS250-4

Ferraz Shawmut A50QS300-4

Ferraz Shawmut A50QS350-4

Ferraz Shawmut A50QS400-4

Ferraz Shawmut A50QS450-4

Ferraz Shawmut A50QS500-4

Ferraz Shawmut A50QS600-4

Ferraz Shawmut A50QS700-4

Ferraz Shawmut A50QS800-4

Ferraz Shawmut A50QS900-4

Ferraz Shawmut A50QS1000-4

Ferraz Shawmut A50QS1200-4

Ferraz Shawmut A055B1DARO-10E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-15E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-20E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-25E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-20E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-25E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-30E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-40E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-50E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-65E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-80E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-100E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-125E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-150E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-175E

Ferraz Shawmut A055B1DARO-200E

Ferraz Shawmut A055B2DARO-250E

Ferraz Shawmut A055B2DARO-300E

Ferraz Shawmut A055B2DARO-350E

Ferraz Shawmut A055B2DARO-400E

Ferraz Shawmut A055B2DARO-450E

Ferraz Shawmut A055B2DORO-500E

Ferraz Shawmut A055B2DORO-600E

Ferraz Shawmut A055B3DORO-750E

Ferraz Shawmut A055B3DORO-900E

Ferraz Shawmut A055B4DORO-1200E

Ferraz Shawmut A055C1DORO-10E

Ferraz Shawmut A055C1DORO-15E

Ferraz Shawmut A055C1DORO-20E

Ferraz Shawmut A055C1DORO-25E

Ferraz Shawmut A055C1DORO-30E

Ferraz Shawmut A055C1DORO-40E

Ferraz Shawmut A055C1DARO-50E

Ferraz Shawmut A055C1DARO-65E

Ferraz Shawmut A055C1DARO-80E

Ferraz Shawmut A055C1DARO-100E

Ferraz Shawmut A055C1DARO-125E

Ferraz Shawmut A055C1DARO-150E

Ferraz Shawmut A055C1DARO-200E

Ferraz Shawmut A055C2DARO-250E

Ferraz Shawmut A055C3DORO-300E

Ferraz Shawmut A055C1DORO-400E

Ferraz Shawmut A055C2DORO-450E

Ferraz Shawmut A055C2DORO-500E

Ferraz Shawmut A055C2DORO-600E

Ferraz Shawmut A155C1DORO-10E

Ferraz Shawmut A155C1DORO-20E

Ferraz Shawmut A155C1DORO-30E

Ferraz Shawmut A155C1DORO-40E

Ferraz Shawmut A155C1DORO-50E

Ferraz Shawmut A1155C1DORO-65E

Ferraz Shawmut A1055C1DORO-80E

Ferraz Shawmut A155C1DORO-100E

Ferraz Shawmut A155C2DORO-125E

Ferraz Shawmut A155C3DORO-150E

Ferraz Shawmut A155C3DORO-200E

Ferraz Shawmut A155C3DORO-250E

Ferraz Shawmut A155C3DORO-300E

Ferraz Shawmut A150C25-10

Ferraz Shawmut A150C50-10

Ferraz Shawmut A150C60-10

Ferraz Shawmut A150C75-10

Ferraz Shawmut A150C90-10

Ferraz Shawmut A150C100-10

Ferraz Shawmut A150C110-10

Ferraz Shawmut A150C120-10

Ferraz Shawmut A150C125-10

Ferraz Shawmut A150C130-10

Ferraz Shawmut A150C140-10

Ferraz Shawmut A150C150-10

Ferraz Shawmut A150C160-10

Ferraz Shawmut A150C165-10

Ferraz Shawmut A150C175-10

Ferraz Shawmut A150C200-10

Ferraz Shawmut A150C25-20

Ferraz Shawmut A150C50-20

Ferraz Shawmut A150C60-20

Ferraz Shawmut A150C75-20

Ferraz Shawmut A150C90-20

Ferraz Shawmut A150C100-20

Ferraz Shawmut A150C110-20

Ferraz Shawmut A150C120-20

Công ty TNHH Châu Thiên Chí 

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp ., TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774


Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp