Cấu trúc bị động

Ngày đăng: 10/2/2023 3:24:47 PM - Lĩnh vực khác - Toàn Quốc - 11
  • ~/Img/2023/10/cau-truc-bi-dong-01.jpg
~/Img/2023/10/cau-truc-bi-dong-01.jpg
Chi tiết [Mã tin: 4913030] - Cập nhật: 7 phút trước

Cấu trúc câu bị động không ngôi "It is said that" quan trọng trong tiếng Anh. Dưới đây là ví dụ và bài tập:


**Ví dụ:**

- Mọi người nói Hùng là người lớn tuổi nhất lớp.

 -> It is said that Hùng is the oldest in his class.


- Được cho biết việc này quan trọng.

 -> It is believed that this is important.


**Bài tập 1:**

1. Bánh được nướng bởi mẹ tôi.

  -> The cake is baked by my mother.


2. Cuốn sách được đọc bởi tôi.

  -> The book is read by me.


3. Ngôi nhà được xây dựng bởi các công nhân xây dựng.

  -> The house is built by the construction workers.


4. Bức thư được gửi bởi người đưa thư.

  -> The letter is sent by the postman.


5. Bài hát được hát bởi ca sĩ tài năng.

  -> The song is sung by the talented singer.


**Bài tập 2:**

1. Giáo viên sẽ giao bài tập vào ngày mai.

  -> Bài tập sẽ được giao bởi giáo viên vào ngày mai.

  -> Được mong đợi bài tập sẽ được giao vào ngày mai.


2. Chúng tôi đã nhận lời mời.

  -> Lời mời đã được nhận bởi chúng tôi.

  -> Được báo cáo lời mời đã được nhận.


3. Họ đã sửa cửa sổ bị hỏng.

  -> Cửa sổ bị hỏng đã được sửa bởi họ.

  -> Được biết cửa sổ bị hỏng đã được sửa.


4. Cô ấy đang nấu bữa ăn ngon cho gia đình.

  -> Một bữa ăn ngon đang được nấu bởi cô ấy cho gia đình.

  -> Người ta nói một bữa ăn ngon đang được nấu.


5. Các công nhân xây dựng đang xây tòa nhà chọc trời mới ở trung tâm thành phố.

  -> Một tòa nhà chọc trời mới đang được xây ở trung tâm thành phố bởi các công nhân xây dựng.

  -> Được tin tòa nhà chọc trời mới đang được xây.


6. Công ty sẽ ra mắt sản phẩm mới vào tháng sau.

  -> Một sản phẩm mới sẽ được ra mắt vào tháng sau bởi công ty.

  -> Được mong đợi sản phẩm mới sẽ được ra mắt vào tháng sau.


7. Sinh viên đã hoàn thành dự án đúng hạn.

  -> Dự án đã được hoàn thành đúng hạn bởi sinh viên.

  -> Được báo cáo dự án đã được hoàn thành đúng hạn.


8. Đầu bếp đang chuẩn bị món ăn đặc biệt cho kỷ niệm nhà hàng.

  -> Một món ăn đặc biệt đang được chuẩn bị bởi đầu bếp cho kỷ niệm nhà hàng.

  -> Người ta biết món ăn đặc biệt đang được chuẩn bị.


9. Người làm vườn đã trồng hoa đẹp trong khu vườn vào ngày hôm qua.

  -> Hoa đẹp đã được trồng trong khu vườn vào ngày hôm qua bởi người làm vườn.

  -> Người ta nói hoa đẹp đã được trồng trong khu vườn vào ngày hôm qua.


10. Họ sẽ phát hành tuyên bố chính thức vào cuối ngày hôm nay.

  -> Tuyên bố chính thức sẽ được phát hành vào cuối ngày hôm nay.

  -> Được mong đợi tuyên bố chính thức sẽ được phát hành vào cuối ngày hôm nay.


11. Đội đã giành chiến thắng tại giải vô địch trong suốt ba năm liên tiếp.

  -> Giải vô địch đã được giành chiến thắng trong suốt ba năm liên tiếp bởi đội.

  -> Được báo cáo giải vô địch đã được giành chiến thắng trong suốt ba năm liên tiếp.


12. Tôi đang viết báo cáo cho hội đồng quản trị.

  -> Một báo cáo đang được viết bởi tôi cho hội đồng quản trị.

  -> Được biết báo cáo đang được viết cho hội đồng quản trị bởi tôi.


13. Cô ấy đã thuyết trình đam mê tại hội nghị.

  -> Một bài thuyết trình đam mê đã được thuyết trình tại hội nghị bởi cô ấy.

  -> Người ta tin bài thuyết trình đam mê đã được thuyết trình tại hội nghị bởi cô ấy.


Chúc bạn học tốt cấu trúc câu bị động không ngôi này!

Tin liên quan cùng chuyên mục Lĩnh vực khác