Cont lạnh 20f trữ hàng đông lạnh

Ngày đăng: 12/19/2022 5:39:40 PM - Tổng hợp - Vĩnh Long - 94
Chi tiết [Mã tin: 4343333] - Cập nhật: 23 phút trước

Cont 20f chứa đươc 24 tấn đổ lại

Nhiệt độ - đến +

Sử dụng điện 3 pha

Hệ thống làm lạnh 7,5hp

Tin liên quan cùng chuyên mục Tổng hợp