Container 20 feet làm kho lạnh chứa hàng hóa

Ngày đăng: 11/12/2022 5:07:44 PM - Tổng hợp - Toàn Quốc - 38
Chi tiết [Mã tin: 4256234] - Cập nhật: 7 phút trước

Trữ các loại hàng hóa như thịt cá, hản sản ,trái cây

Nhiệt độ - đến + điều chỉnh thích hợp

Trữ 24 tấn đổ lại

Tin liên quan cùng chuyên mục Tổng hợp