Đại lý bơm procon - pump procon tại việt nam

Ngày đăng: 8/3/2023 3:40:41 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 20
Chi tiết [Mã tin: 4798046] - Cập nhật: 35 phút trước

 

link


Đại lý Bơm Procon

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Bơm Procon chính hãng Tại Việt Nam

PROCON Products cung cấp một mạng lưới toàn cầu, phục vụ khách hàng tại hơn 80 quốc gia. Với hơn 40 Nhà phân phối được chứng nhận phục vụ nhu cầu của những khách hàng này tại địa phương, họ có thể cung cấp thương hiệu lâu đời và được công nhận của chúng tôi cho dù bạn ở đâu.

PROCON là công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp linh hoạt, tùy chỉnh. Chúng tôi hỗ trợ các OEM trong nhiều ngành khác nhau thông qua việc sản xuất nhiều kiểu dáng khác nhau của máy bơm, động cơ và tổ hợp máy bơm/động cơ.

Model : Bơm Procon

1- 131A100F11GA

1- 131A100F11FA

1- 131A100F11CA

1- 131A100F11BA

1- 131A100F116A

1- 131A100F115A

1- 131A100F113A

1- 131A100F112C

1- 101E015F11BC

1- 101E015F11BB

1- 101E015F11BA

1- 101E015F11AC

1- 101E015F11AA

1- 101E015A12BC

1- 101D140F11BD

1- 101D125F12GC

1- 101D110F11BD

1- 101D100S11BD

1- 101D100F12BA

1- 101D100F11BD

1- 101D100F11BC

1- 101D100F11BB

1- 101D100F11BA

1- 101D100F112D

1- 101A025F11BD

1- 101A025F11BC

1- 131A060F116A

1- 131A060F115B

1- 131A060F115A

1- 131A060F113B

1- 131A060F113A

1- 131A060F111A

1- 131A050F12FA

1- 131A050F11AB

1- 131A050F115C

1- 131A050F115B

1- 131A050F115A

1- 131A050F114B

1- 131A050F111A

1- 131A035F12FA

1- 131A035F123B

1- 131A035F116A

1- 101C100R11BC

1- 101C100R11BA

1- 101C100F12XX

1- 101C100F12GC

1- 101C100F12BC

1- 101C100F11PB

1- 111E100F11CA

1- 111E100F11BC

1- 111E100F11BA

1- 101B140R11GA

1- 101B140R11BA

1- 101B140R11AA

1- 101B140F12XX

1- 101B140F12BB

1- 101B140F11XX

101B140F11BC

1- 101B140F11BB

1- 101B140F11BA

1- 101B140F11AA

1- 101B125S11BC

1- 101B125R12BA

1- 101B125R11BB

1- 101B125G12XX

1- 101B125G12BC

1- 101B125F31XX

1- 111D100F111C

1- 111D050F11CA

1- 111D025F11XX

1- 111C140F11RD

1- 111C125F112C

1- 111C100F11BC

1- 111C025F11BC

1- 111B140F11FA

1- 111B140F11BD

1- 111B140F11BB

1- 111B140F11BA

1- 111B140F115A

1- 111B140F112C

1- 111B140F112A

1- 111B125F11XX

1- 101B110F11BC

1- 101B110F11AD

1- 101B100S12XX

1- 101B100S12BC

1- 101B100R12XX

1- 101B100R12GC

1- 101B100R12BC

1- 101B100R12BB

1- 101B100R12BA

1- 101B100R11XX

1- 101B100R11PC

1- 101B100R11BB

1- 101B100R11BA

1- 101B100R11AA

1- 111B025F11CB

1- 111B025F11CA

1- 111B015F11CA

1- 111B015F11BD

1- 101B070F11BB

1- 101B070F11BA

1- 101B070F11AA

1- 101B060R11BC

1- 101B060F11XX

1- 101B060F11BD

1- 101B060F11BC

1- 111A080F111A

1- 111A070F11XX

1- 111A070F11CB

1- 111A070F11CA

1- 111A070F11BC

1- 111A070F11BB

1- 111A070F11BA

1- 111A070F11AA

1- 111A060F12CB

1- 111A060F12CA

1- 111A060F123A

1- 111A060F11FB

1- 111A060F11CC

1- 111A060F11CB

1- 111A060F11CA

1- 101B035F11BB

1- 101B035F11BA

1- 101B025R11PA

1- 101B025F11BD

1- 101B025F11BC

1- 101B025F11BA

1- 101B025F11AA

1- 101B015G11PD

1- 101B015F11XX

1- 101B015F11PA

1- 101B015F11BD

1- 101B015F11BC

1- 101B015F11BB

1- 101B015F11BA

1- 101A165F11BA

1- 101A140R12PA

1- 111A035F123B

1- 111A035F123A

1- 111A035F11GB

1- 111A035F11CC

1- 111A035F11CB

1- 111A035F11CA

1- 111A035F11BC

1- 111A035F11BB

1- 111A035F11BA

1- 111A035F11AC

1- 111A035F11AB

1- 111A035F11AA

1- 111A025F123B

1- 111A025F11XX

1- 101S070R122A

1- 101S070G11BC

1- 101R140R12BC

1- 101R140R12BB

1- 101R140R12BA

1- 101R140R11BB

1- 101R140R11BA

1- 101R140R11AC

1- 101R140R11AA

1- 101R140F11BB

1- 101R140F11BA

1- 101R125R12BC

1- 101R125R12BB

1- 101A125A112A

1- 101A110R12BD

1- 101A110R12BC

1- 101A110R11PA

1- 101A110R11BC

1- 101A110F11XX

1- 101A110F11BC

1- 101A110F11BA

1- 101A110F11AA

1- 101A110A11BA

1- 101A100S12XX

1- 101A100S12BC

1- 101A100S12BA

1- 101A100S11BC

1- 101A100S11BB

1- 101R100R122C

1- 101R100R11BC

1- 101R100R11BA

1- 101R100F12BC

1- 101R100F11BC

1- 101R100F11AA

1- 101R080R12BC

1- 101R080F11BB

1- 101R015R11AB

1- 101L140F11BC

1- 101L100F11XX

1- 101K070F11AA

1- 101K050G12XX

Công ty TNHH Châu Thiên Chí 

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp , TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp