Đại lý van clorius - valve clorius chính hãng

Ngày đăng: 7/31/2023 4:35:44 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 29
Chi tiết [Mã tin: 4793178] - Cập nhật: 15 phút trước

 

link


Đại lý Van Clorius

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Van Clorius chính hãng Tại Việt Nam

Tại Clorius Controls, chúng tôi tin rằng thành công đến từ tinh thần đồng đội. Chúng tôi sử dụng tất cả các nguồn lực của công ty để phục vụ khách hàng và đối tác, từ cơ sở sản xuất, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên gia, đến kiến thức, năng lượng và tinh thần đổi mới của nhân viên.

Clorius Controls tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về vật liệu và tay nghề, đồng thời lực lượng lao động của chúng tôi vẫn cam kết duy trì cẩn thận các nguyên tắc về chất lượng và tính chính trực đã xác định công ty. Chúng tôi cho rằng thành công của mình là nhờ sự kết hợp độc đáo giữa làm việc chăm chỉ, hiểu biết sâu sắc về ngành, cống hiến cho chất lượng và phần lớn là cho văn hóa và giá trị của chúng tôi.

Model : Van Clorius

Clorius 550 G2FM-T

Clorius 600 G2FM-T

Clorius 700 G2FM-T

Clorius 800 G2FM-T

Clorius 60 G2FM-T

Clorius 80 G2FM-T

Clorius 100 G2FM-T

Clorius 125 G2FM-T

Clorius 150 G2FM-T

Clorius 200 G2FM-T

Clorius 250 G2FM-T

Clorius 300 G2FM-T

Clorius 350 G2FM-T

Clorius 400 G2FM-T

Clorius 450 G2FM-T

Clorius 500 G2FM-T

Clorius 550 G2FM-T

Clorius 600 G2FM-T

Clorius 700 G2FM-T

Clorius 800 G2FM-T

Clorius 20 G2FR

Clorius 25 G2FR

Clorius 32 G2FR

Clorius 40 G2FR

Clorius 50 G2FR

Clorius 65 G2FR

Clorius 80 G2FR

Clorius 100 G2FR

Clorius 125 G2FR

Clorius 150 G2FR

Clorius 20 G3F

Clorius 25 G3F

Clorius 32 G3F

Clorius 40 G3F

Clorius 50 G3F

Clorius 65 G3F

Clorius 80 G3F

Clorius 100 G3F

Clorius 125 G3F

Clorius 150 G3F

Clorius 80 G3F

Clorius 100 G3F

Clorius 125 G3F

Clorius 150 G3F

Clorius 80 G3F-I

Clorius 100 M3F-I

Clorius 125 M3F-I

Clorius 150 M3F-I

Clorius 80 G3FA

Clorius 100 G3FA

Clorius 125 G3FA

Clorius 150 G3FA

Clorius 200/175 G3FA

Clorius 200 G3FA

Clorius 300/250 G3FA

Clorius 300 G3FA

Clorius 80 G3FA-HT

Clorius 100 G3FA-HT

Clorius 125 G3FA-HT

Clorius 150 G3FA-HT

Clorius 200/175 G3FA-HT

Clorius 200 G3FA-HT

Clorius 300/250 G3FA-HT

Clorius 300 G3FA-HT

Clorius 80 G3FA-I

Clorius 100 G3FA-I

Clorius 125 G3FA-I

Clorius 150 G3FA-I

Clorius 200/175 G3FA-I

Clorius 200 G3FA-I

Clorius 300/250 G3FA-I

Clorius 300 G3FA-I

Clorius 80 G3FA

Clorius 100 G3FA

Clorius 125 G3FA

Clorius 150 G3FA

Clorius 200/175 G3FA

Clorius 200 G3FA

Clorius 300/250 G3FA

Clorius 300 G3FA

Clorius 65 G3FM-TR

Clorius 80 G3FM-TR

Clorius 100 G3FM-TR

Clorius 125 G3FM-TR

Clorius 150 G3FM-TR

Clorius 200 G3FM-TR

Clorius 250 G3FM-TR

Clorius 300 G3FM-TR

Clorius 350 G3FM-TR

Clorius 400 G3FM-TR

Clorius 450 G3FM-TR

Clorius 500 G3FM-TR

Clorius 550 G3FM-TR

Clorius 600 G3FM-TR

Clorius 650 G3FM-TR

Clorius 700 G3FM-TR

Clorius 800 G3FM-TR

Clorius 65 G3FM-TR

Clorius 80 G3FM-TR

Clorius 100 G3FM-TR

Clorius 125 G3FM-TR

Clorius 150 G3FM-TR

Clorius 200 G3FM-TR

Clorius 250 G3FM-TR

Clorius 300 G3FM-TR

Clorius 350 G3FM-TR

Clorius 400 G3FM-TR

Clorius 450 G3FM-TR

Clorius 500 G3FM-TR

Clorius 550 G3FM-TR

Clorius 600 G3FM-TR

Clorius 650 G3FM-TR

Clorius 700 G3FM-TR

Clorius 800 G3FM-TR

Clorius 65 G3FM-TL

Clorius 80 G3FM-TL

Clorius 100 G3FM-TL

Clorius 125 G3FM-TL

Clorius 150 G3FM-TL

Clorius 200 G3FM-TL

Clorius 250 G3FM-TL

Clorius 300 G3FM-TL

Clorius 350 G3FM-TL

Clorius 400 G3FM-TL

Clorius 450 G3FM-TL

Clorius 500 G3FM-TL

Clorius 550 G3FM-TL

Clorius 600 G3FM-TL

Clorius 650 G3FM-TL

Clorius 700 G3FM-TL

Công ty TNHH Châu Thiên Chí 

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp , TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774


Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp