Địa chỉ học kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp công lập (lớp học online)

Ngày đăng: 7/7/2022 9:33:54 AM - Việc làm, Tuyển dụng - Toàn Quốc - 215
Chi tiết [Mã tin: 3941551] - Cập nhật: 16 phút trước

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (HỌC ONLINE)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ - CÓ GIÁ TRỊ BỔ NHIỆM

Cô Thanh 0902 86 86 84


Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính Nhà nước có được bổ nhiệm kế toán trưởng không, hay là chỉ bố trí phụ trách kế toán?

Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

----------------------********* ********-----------------------​

1. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐƯỢC PHÂN CÔNG BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

2. CHỨNG CHỈ PHÔI BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ CẤP PHÉP - GIÁ TRỊ BỔ NHIỆM TOÀN QUỐC

3. HỌC THI ONLINE BUỔI TỐI - CÓ LỚP HỌC NGAY

4. CHƯƠNG TRÌNH HỌC THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 199/2011/TT-BTC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

- Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

-Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước

- Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước

- Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

- Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.

- Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

- Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

-Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

- Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.


ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ: Cô Thanh

Đt/zalo: 0902 86 86 84

Email: phuongthanh@giaoducvietnam.edu.vn

HP: Trường Cao đẳng Duyên hải, Kiến An, Hải Phòng

HN: Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

HCM: Nguyễn Gia Trí (d2 cũ), Bình Thạnh, HCM


Tin liên quan cùng chuyên mục Việc làm, Tuyển dụng