Điện trở sứ thổi gió, điện trở thổi gió sứ tổ ong

Ngày đăng: 6/4/2023 10:26:38 AM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 21
  • ~/Img/2023/6/dien-tro-su-thoi-gio-dien-tro-thoi-gio-su-to-ong-01.jpg
  • ~/Img/2023/6/dien-tro-su-thoi-gio-dien-tro-thoi-gio-su-to-ong-02.jpg
~/Img/2023/6/dien-tro-su-thoi-gio-dien-tro-thoi-gio-su-to-ong-01.jpg ~/Img/2023/6/dien-tro-su-thoi-gio-dien-tro-thoi-gio-su-to-ong-02.jpg
Chi tiết [Mã tin: 4683594] - Cập nhật: 9 phút trước

Điện trở sứ thổi gió, điện trở thổi gió sứ tổ ong

Một số quy cách phổ biến

Điện trở thổi gió sứ tổ ong phi 85 dài 135 điện áp 200v công suất 10kw