Định cư châu âu lấy thẻ xanh nhanh nhất tại cộng hòa síp

Ngày đăng: 6/6/2023 5:11:16 PM - Nhà bán - Hà Nội - 11
  • ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-01.jpg
  • ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-02.jpg
  • ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-03.jpg
  • ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-04.jpg
  • ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-05.jpg
~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-01.jpg ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-02.jpg ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-03.jpg ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-04.jpg ~/Img/2023/6/dinh-cu-chau-au-lay-the-xanh-nhanh-nhat-tai-cong-hoa-sip-05.jpg
Chi tiết [Mã tin: 4687203] - Cập nhật: 54 phút trước
ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU LẤY THẺ XANH NHANH NHẤT TẠI CỘNG HÒA SÍP
• Thời gian làm giấy phép thường trú nhanh chóng: 2 - 4 tháng
• Đảm bảo lấy thường trú nhân vĩnh viễn cho đương đơn (nhà đầu tư), người phối ngẫu, con cái phụ thuộc.
• Quy trình đơn giản: Không yêu cầu ngoại ngữ, kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn
• Tỉ lệ chấp thuận lên đến 100%
• Điều kiện duy trì thẻ thường trú nhân: chỉ cần có mặt 1 lần/2 năm
Quyền lợi khi trở thành thường trú nhân Síp (Cyprus):
• Có quyền tự do sinh sống ở đảo Síp
• Tiếp cận với nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe hàng đầu đạt chuẩn Anh Quốc
• Được phép sở hữu một doanh nghiệp ở Síp tiếp cân thị trường 500 triệu dân Châu Âu với thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 12.5%
• Có quyền nộp đơn xin nhập quốc tịch Châu Âu sau 5 năm

Xem thêm tại : https://www.dinhcuchsip.com/t%E1%BB%95ng-quan-%C4%91%E1%BA%A3o-s%C3%ADp 
Tin liên quan cùng chuyên mục Nhà bán