Độc hại bất ngờ: thuốc lá và ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước

Ngày đăng: 4/13/2024 9:53:57 PM - Lĩnh vực khác - Toàn Quốc - 21
Chi tiết [Mã tin: 5256847] - Cập nhật: 23 phút trước

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá

Tinh Dầu Ni Cao

Phone: 0971.829.269

Hủy hoại hệ sinh thái nước ngầm: Khi thải ra đất, các chất hóa học trong thuốc lá có thể thấm vào đất và lan ra đến nước ngầm. Điều này có thể gây ô nhiễm nước ngầm và hủy hoại hệ sinh thái nước ngầm, ảnh hưởng đến các loài sống trong đó.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá

P.o.d 1 Lần

Phone: 0971.829.269

Tác động đến đời sống người dân: Ô nhiễm nước bởi thuốc lá có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe cho những người dùng nước này, đặc biệt là ở những khu vực dựa vào nguồn nước này để cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá

Shop V.a.p.e

Phone: 0971.829.269

Tin liên quan cùng chuyên mục Lĩnh vực khác