Động cơ motor điện hew

Ngày đăng: 3/5/2024 9:53:22 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 12
Chi tiết [Mã tin: 5184649] - Cập nhật: 3 phút trước

link

Đại lý Động cơ Motor HEW

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú là Nhà cung cấp Động cơ Motor Electric HEW Chính Hãng Germany Tại Việt Nam

Động cơ Motor điện HEW cho các ứng dụng đặc biệt và các lĩnh vực sử dụng đặc biệt.

Đáng tin cậy, bền bỉ, riêng biệt – bạn sẽ tìm thấy động cơ bạn cần ở chúng tôi:

động cơ đặc biệt và các giải pháp đặc biệt cho động cơ ba pha và động cơ một pha, từ

các sản phẩm riêng lẻ đến các dòng sản phẩm nhỏ.

Chúng tôi phát triển và sản xuất động cơ theo ý tưởng của bạn, phù hợp với

ứng dụng của bạn, được thiết kế riêng cho lĩnh vực ứng dụng công nghiệp tương ứng. Điều này có ý nghĩa với bạn là

bạn không cần phải phát triển sản phẩm của mình dựa trên động cơ; thay vào đó, chúng tôi phát triển động

cơ phù hợp với sản phẩm và yêu cầu của bạn. Rất dễ. Và rất

thoải mái cho bạn.

Model : Động cơ Motor Điện HEW

R 160M/6-4 L

R+F112M/4-2

R 80K/4

G0-80K/4-BB1,6

G1-90L/4-B1.6

EXF71K/4-B0,6

R71K/4

G59-100L40/TB-6

GO71K/4

R-F80L/2

RF80L/4-B12V

EEXF80L/4

EXF112M/4

GF0-71K/4-B0,4

R+F132S/20

RF 80L/4-BB 8

R27-0000-110-4

R-F80L/2

EX100L/4

R+F132S/20

RF71L/4

G1-80L/6-B1.2

EXF 80L/4

EEXF80L/4

EXF90S/4-B2

DCEx 63 KH/2 K

DCEx 63 LH/2 K

DCEx 71 KH/2 K

DCEx 71 LH/2 K

DCEx 80 KP/2 K

DCEx 80 LP/2 K

DCEx 90 SP/2 K

DCEx 90 VP/2 K

DCEx 100 VP/2 K

DCEx 112 MP/2 K

DCEx 132 SAP/2 K

DCEx 132 SBP/2 K

DCEx 160 MAP/2 K

DCEx 160 MBP/2 K

DCEx 160 LP/2 K

DCEx 0 MP/2 K

DCEx 200 LAP/2 K

DCEx 200 VP/2 K

DCEx 225 MP/2 K

DCEx 63 KH/4 K

DCEx 63 LH/4 K

DCEx 71 KH/4 K

DCEx 71 LH/4 K

DCEx 80 KH/6 K

DCEx 80 LH/6 K

DCEx 90 SP/6 K

DCEx 90 VP/6 K

DCEx 100 VP/6 K

DCEx 112 VP/6 K

DCEx 132 SP/6 K

DCEx 132 MAP/6 K

DCEx 132 VP/6 K

DCEx 160 MP/6 K

DCEx 160 VP/6 K

DCEx 0 VP/6 K

DCEx 200 VP/6 K

DCEx 200 VP/6 K

DCEx 225 MP/6 K

DCEx 71 K/8 K

DCEx 71 LH/8 K

DCEx 80 KH/8 K

DCEx 80 LH/8 K

DCEx 90 SH/8 K

DCEx 90 LH/8 K

DCEx 100 VP/8 K

DCEx 100 VP/8 K

DCEx 112 VP/8 K

DCEx 132 VP/8 K

DCEx 132 VP/8 K

DCEx 160 VP/8 K

DCEx 160 VP/8 K

DCEx 160 LP/8 K

DCEx 0 VP/8 K

DCEx 200 VP/8 K

DCEx 225 VP/8 K

DCEx 225 VP/8 K

R71K/4-2

R71L/4-2

R80K/4-2

R80L/4-2

R90S/4-2

R90L/4-2

R100L/4-2

R100L/4-20

R112M/4-2

R132S/4-2

R132M/4-2

R160M/4-2

R160L/4-2

R0M/4-2

R0L/4-2

R71L/6-2

R80L/6-2

R90S/6-2

R90L/6-2

R100L/6-2

R100L/6-20

R112M/6-2

R132S/6-2

R132M/6-2

R160M/6-2

R160L/6-2

R0M/6-2

R0L/6-2

R71L/8-2

R80L/8-2

R90S/8-2

R90L/8-2

R100L/8-20

R100L/8-200

R112M/8-2

R112M/8-2

R112M/8-2

R112M/8-2

R112M/8-2

R112M/8-2

R112M/8-2

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp