Encoder british - bộ mã hóa british chính hãng

Ngày đăng: 3/23/2023 3:31:49 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 31
Chi tiết [Mã tin: 4530078] - Cập nhật: 22 phút trước

 

link


Đại lý Encoder British

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Encoder British chính hãng Made in Germany Tại Việt Nam

Bộ mã hóa được sử dụng để dịch chuyển động quay hoặc tuyến tính thành tín hiệu số. Thông thường điều này nhằm mục đích theo dõi hoặc kiểm soát các thông số chuyển động như tốc độ, tốc độ, hướng, khoảng cách hoặc vị trí. Khi áp dụng bộ mã hóa, việc chọn mô hình tối ưu và chỉ định cấu hình phù hợp là rất quan trọng để thành công. Lựa chọn bộ mã hóa thích hợp bắt đầu bằng cách hiểu vai trò của bộ mã hóa trong hệ thống điều khiển chuyển động.

Để hỗ trợ bạn lựa chọn bộ mã hóa, chúng tôi đã biên soạn một thư viện các ứng dụng điển hình và phân loại chúng theo cả loại và ngành. Các ví dụ ứng dụng này đại diện cho một phần đáng kể các bộ mã hóa được sử dụng trên khắp thị trường công nghiệp.

Model : Bộ Mã Hóa British

802S-30-F-0045-

802S-20-S-0050-

802S-07-S-0050-

802S-21-S-0050-

802S-30-S-0050-

802S-20-H-0050-

802S-07-H-0050-

802S-21-H-0050-

802S-30-H-0050-

802S-20-F-0050-

802S-07-F-0050-

802S-21-F-0050-

802S-30-F-0050-

802S-20-S-0060-

802S-07-S-0060-

802S-21-S-0060-

802S-30-S-0060-

802S-20-H-0060-

802S-07-H-0060-

802S-21-H-0060-

802S-30-H-0060-

802S-20-F-0060-

802S-07-F-0060-

802S-21-F-0060-

802S-30-F-0060-

802S-20-S-0064-

802S-07-S-0064-

802S-21-S-0064-

802S-30-S-0064-

802S-20-H-0064-

802S-07-H-0064-

802S-21-H-0064-

802S-30-H-0064-

802S-20-F-0064-

802S-07-F-0064-

802S-21-F-0064-

802S-30-F-0064-

802S-20-S-0100-

802S-07-S-0100-

802S-21-S-0100-

802S-30-S-0100-

802S-20-H-0100-

802S-07-H-0100-

802S-21-H-0100-

802S-30-H-0100-

802S-20-F-0100-

802S-07-F-0100-

802S-21-F-0100-

802S-30-F-0100-

802S-20-S-0120-

802S-07-S-0120-

802S-21-S-0120-

802S-30-S-0120-

802S-20-H-0120-

802S-07-H-0120-

802S-21-H-0120-

802S-30-H-0120-

802S-20-F-0120-

802S-07-F-0120-

802S-21-F-0120-

802S-30-F-0120-

802S-20-S-0125-

802S-07-S-0125-

802S-21-S-0125-

802S-30-S-0125-

802S-20-H-0125-

802S-07-H-0125-

802S-21-H-0125-

802S-30-H-0125-

802S-20-F-0125-

802S-07-F-0125-

802S-21-F-0125-

802S-30-F-0125-

802S-20-S-0128-

802S-07-S-0128-

802S-21-S-0128-

802S-30-S-0128-

802S-20-H-0128-

802S-07-H-0128-

802S-21-H-0128-

802S-30-H-0128-

802S-20-F-0128-

802S-07-F-0128-

802S-21-F-0128-

802S-30-F-0128-

802S-20-S-0144-

802S-07-S-0144-

802S-21-S-0144-

802S-30-S-0144-

802S-20-H-0144-

802S-07-H-0144-

802S-21-H-0144-

802S-30-H-0144-

802S-20-F-0144-

802S-07-F-0144-

802S-21-F-0144-

802S-30-F-0144-

802S-20-S-0150-

802S-07-S-0150-

802S-21-S-0150-

SA58H-13SR-14V3P2C2A-SMK

SA58H-01SR-14V3P2C2A-SMK

SA58H-02SR-14V3P2C2A-SMK

SA58H-04SQ-08V3P2C2A-SMK

SA58H-07SQ-08V3P2C2A-SMK

SA58H-14SQ-08V3P2C2A-SMK

SA58H-10SQ-08V3P2C2A-SMK

SA58H-12SQ-08V3P2C2A-SMK

SA58H-13SQ-08V3P2C2A-SMK

SA58H-01SQ-08V3P2C2A-SMK

SA58H-02SQ-08V3P2C2A-SMK

SA58H-04SR-08V3P2C2A-SMK

SA58H-07SR-08V3P2C2A-SMK

SA58H-14SR-08V3P2C2A-SMK

SA58H-10SR-08V3P2C2A-SMK

SA58H-12SR-08V3P2C2A-SMK

SA58H-13SR-08V3P2C2A-SMK

SA58H-01SR-08V3P2C2A-SMK

SA58H-02SR-08V3P2C2A-SMK

SA58H-04SQ-1405P2C2A-SMK

SA58H-07SQ-1405P2C2A-SMK

SA58H-14SQ-1405P2C2A-SMK

SA58H-10SQ-1405P2C2A-SMK

SA58H-12SQ-1405P2C2A-SMK

SA58H-13SQ-1405P2C2A-SMK

SA58H-01SQ-1405P2C2A-SMK

SA58H-02SQ-1405P2C2A-SMK

SA58H-04SR-1405P2C2A-SMK

SA58H-07SR-1405P2C2A-SMK

SA58H-14SR-1405P2C2A-SMK

SA58H-10SR-1405P2C2A-SMK

SA58H-12SR-1405P2C2A-SMK

SA58H-13SR-1405P2C2A-SMK

SA58H-01SR-1405P2C2A-SMK

SA58H-02SR-1405P2C2A-SMK

SA58H-04SQ-0805P2C2A-SMK

SA58H-07SQ-0805P2C2A-SMK

SA58H-14SQ-0805P2C2A-SMK

SA58H-10SQ-0805P2C2A-SMK

SA58H-12SQ-0805P2C2A-SMK

SA58H-13SQ-0805P2C2A-SMK

SA58H-01SQ-0805P2C2A-SMK

SA58H-02SQ-0805P2C2A-SMK

SA58H-04SR-0805P2C2A-SMK

SA58H-07SR-0805P2C2A-SMK

SA58H-14SR-0805P2C2A-SMK

SA58H-10SR-0805P2C2A-SMK

SA58H-12SR-0805P2C2A-SMK

SA58H-13SR-0805P2C2A-SMK

SA58H-01SR-0805P2C2A-SMK

SA58H-02SR-0805P2C2A-SMK

Công ty TNHH Châu Thiên Chí 

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp