Học kế toán doanh nghiệp giúp được gì cho công việc?

Ngày đăng: 11/5/2022 2:59:04 PM - Việc làm, Tuyển dụng - Đồng Nai - 70
Chi tiết [Mã tin: 4240127] - Cập nhật: 5 phút trước

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là người có nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin tài chính, thông tin kinh tế dưới hình thức giá trị, hiện vật, thời gian lao động.


Đối với hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, thường gồm có 2 mảng chính là kế toán nội bộ và kế toán thuế?


[​IMG]

Công việc của kế toán doanh nghiệp là gì?

Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, kiểm toán theo chế độ kế toán.

Tiến hành kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các khoản công nợ, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phân tích thông tin số liệu kế toán.

Phát hiện các sai sót trong quá trình xử lý số liệu.

Cung cấp thông tin tài chính nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tổng hợp thông tin, lập báo cáo tình chính cho doanh nghiệp.


Những điều kế toán doanh nghiệp cần biết

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Một trong những giấy tờ anh chị kế toán cần quan tâm đầu tiên là đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi lẽ, nó sẽ cung cấp cho anh chị biết được hiện tại công ty đang đăng ký kinh doanh gì, địa chỉ mã số thuế, người đại diện pháp luật cho công ty.


Hệ thống báo cáo sổ sách, báo cáo thuế

Báo cáo tài chính các năm

Sổ sách kế toán: Sổ kho, sổ tổng hợp, sổ chi tiết, nhập xuất tồn, bảng lương…

Tờ khai quý (4 quý)

Tờ khai thuế tháng (12 tháng)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.


Chứng từ kế toán

Hồ sơ, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa…

Hóa đơn đầu vào, đầu ra (bản gốc)

Phiếu thu, chi, nhập, xuất…

Chứng từ ngân hàng…

[​IMG]

Một số loại thuế mà kế toán viên cần biết

Thuế môn bài (Nộp theo năm): Sau khi có đăng ký thuế, kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong vòng 10 ngày doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai thuế môn, hoặc thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng kể từ thời điểm giấy đăng ký kinh doanh được cấp. Nơi nộp thuế môn bài là kho bạc nhà nước quận hoặc huyện. Với doanh nghiệp đang hoạt động, thời hạn kê khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1 củ năm khai thuế.


Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Phần kê khai thuế có hồ sơ bao gồm:


Tờ khai thuế GTGT tháng

Bảng kê hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính

Tờ khai thuế giá trị gia tăng cần nộp chậm nhất là ngày thứ 20 hàng tháng. Trong kỳ kê khai doanh nghiệp cần phải nộp số thuế đã dính vào trước ngày 22 của tháng kế tiếp của kỳ tính thuế nếu phát sinh nghĩa vụ thuế. Dựa theo hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước, doanh nghiệp sẽ tự viết giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước.


Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp tự viết giấy nộp tiền theo hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước để nộp tiền vào Kho bạc nhà nước. Đồng thời, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 30 của quý kê khai.


Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Sau khi kết thúc năm tài chính, hàng năm doanh nghiệp đều phải lập Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ nộp kèm với báo cáo tài chính năm.


Báo cáo tài chính năm

Sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp cần phải lập báo cáo tài chính năm và phải hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán. Thời hạn nộp báo cáo tài chính là trong 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính. Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là nơi nhận báo cáo tài chính.

Tin liên quan cùng chuyên mục Việc làm, Tuyển dụng