Học tiếng hàn tại yên phong,-chủ đề tiền bạc

Ngày đăng: 11/15/2021 8:08:21 PM - Việc làm, Tuyển dụng - Toàn Quốc - 29
 • ~/Img/2021/11/hoc-tieng-han-tai-yen-phongchu-de-tien-bac-01.jpg
~/Img/2021/11/hoc-tieng-han-tai-yen-phongchu-de-tien-bac-01.jpg
Chi tiết [Mã tin: 3529066] - Cập nhật: 49 phút trước
 1. 돈을 주다: cho tiền
 2. 돈을 받다: nhận tiền
 3. 돈을 빌리다: mượn tiền
 4. 돈을 내다: trả tiền
 5. 돈을 부치다: gửi tiền
 6. 돈을 바꾸다: đổi tiền
 7. 돈이 똑 떨어지다: hết sạch tiền
 8. 돈이 없다: không có tiền
 9. 돈이 있다: có tiền
 10. 돈이 많다: nhiều tiền
 11. 돈이 적다: ít tiền
 12. 돈을 훔치다: trộm tiền
 13. 돈을 체납하다: nợ tiền
 14. 돈을 찌르다: giúi tiền, đút lót
 15. 돈을 숨기다: dấu tiền
 16. 돈을 비축하다: cất tiền
 17. 돈을 모으다: góp (gom) tiền
 18. 돈을 벌다: kiếm tiền
 19. 돈을 집다: nhặt tiền
 20. 돈을 떨어지다: rơi tiền
 21. 돈이 충분하다: đủ tiền
 22. 돈이 모자라다: thiếu tiền
 23. 돈을 따다: hái ra tiền
 24. 돈때문에: vì tiền
 25. 돈세탁: rửa tiền
 26. 돈더미: đống tiền
 27. 돈놀이: cho vay tiền nặng lãi
 28. 돈벼락: khoản tiền từ trên trời rơi xuống
 29. 돈을 물 쓰듯 하다: tiêu tiền như nước
 30. 동전: tiền xu
 31. 지폐: tiền giấy
 32. 수표: ngân phiếu
 33. 잔돈: tiền lẻ
 34. 환전: đổi tiền
 35. 신용카: thẻ tín dụng
 36. 환율: tỷ giá hối đoái
 37. 현금: tiền mặt
 38. 핸드백: túi xách
 39. 지갑: ví tiền
 40. 수포: séc
 41. 통장: sổ tiết kiệm
 42. 도장: con dấu
 43. 입금: nạp tiền
 44. 출금: rút tiền
 45. 신분증: giấy chứng minh thư, căn cước
 46. 계좌번호: số tài khoản
 47. 비밀번호: số bí mật
 48. 현금카드 : thẻ tiền mặt
 49. 헌금자동입촐금기: máy rút tiền tự động
 50. 계좌 이체: chuyển tiền qua tài khoản
 51. 잔액 조회: kiểm tra tiền dư
 52. 통장 정리: kiểm tra sổ tiết kiệm
 53. 예금하다: gửi tiền vào ngân hàng
 54. 송금하다: chuyển tiền
 55. 환전하다: đổi tiền
 56. 수입: thu nhập
 57. 대출하다: vay tiền
 58. 통장을 개설하다: mở sổ tài khoản
 59. 적금을 들다: gửi tiết kiệm định kì
 60. 수수료를 내다: trả lệ phí, hoa hồng
 61. 공고금을 내다: nộp phí công cộng
 62. 자동이체를 하다: chuyển tiền tự động
 63. 중명서: chứng minh thư
 64. 동전을 교환하다: đổi tiền xu
 65. 가계부를 쓰다: viết sổ chi tiêu
 66. 용돈 기입장: sổ ghi chép tiền chi tiêu
 67. 자동납부: trả, nộp tiền tự động
 68. 저금통: thùng bỏ tiền tiết kiệm
 69. 지출: chi trả, khoản chi
 70. 인터넷뱅킹을 하다: giao dịch nhân hàng qua mạng
 71. 텔레뱅킹을 하다: giao dịch ngân hàng qua phương tiện truyền thông

43.  --------------------------------------------------

44.  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC YÊN PHONG

45.  SỐ 19 PHỐ MỚI-ĐỐI DIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN PHONG

46.  HOTLINE: 0346.579.900

47.  ZALO: 0966.411.584

 1.  


Tin liên quan cùng chuyên mục Việc làm, Tuyển dụng