Khách sạn giải thể cần thanh lý: tổng đài panasonic tes 824. giá 1 tr:

Ngày đăng: 3/23/2024 12:59:28 PM - Văn phòng - Hà Nội - 36
  • ~/Img/2024/3/khach-san-giai-the-can-thanh-ly-tong-dai-panasonic-tes-824-den-tran-va-chot-cua-01.jpg
  • ~/Img/2024/3/khach-san-giai-the-can-thanh-ly-tong-dai-panasonic-tes-824-den-tran-va-chot-cua-02.jpg
~/Img/2024/3/khach-san-giai-the-can-thanh-ly-tong-dai-panasonic-tes-824-den-tran-va-chot-cua-01.jpg ~/Img/2024/3/khach-san-giai-the-can-thanh-ly-tong-dai-panasonic-tes-824-den-tran-va-chot-cua-02.jpg
Chi tiết [Mã tin: 5218553] - Cập nhật: 27 phút trước

KKhách sạn giải thể cần thanh lý gấp tổng đài PANASONIC TES 824 (6 vào 24 ra), tổng đài mới dùng được 1,5 năm.

Giá 1 triệu. 

Liên hệ: A Tuấn 0912421976. 

Địa chỉ: HBT, HN

Tin liên quan cùng chuyên mục Văn phòng