Khóa học tiếng đức a2 chất lượng cao tại tp hồ chí minh

Ngày đăng: 12/1/2021 1:38:56 PM - - Toàn Quốc - 391
Chi tiết [Mã tin: 3553547] - Cập nhật: 39 phút trước

Khóa học tiếng Đức A2 chất lượng cao tại tp Hồ Chí Minh


1. Giới thiệu khóa học tiếng Đức A2

Khóa học tiếng Đức A2 là khóa học tiếng Đức sơ cấp 2 trong hệ thống GER. Trong ngôn ngữ nói hàng ngày, trình độ này có thể được mô tả là “cơ bản” như trong câu “tôi nói được tiếng Đức cơ bản”. Mô tả cấp độ chính thức trong GER là “sơ cấp” .Ở trình độ này, các học viên đã nắm vững những kiến thức cơ bản của tiếng Đức và có thể truyền đạt những nhu cầu đơn giản và cơ bản.

Khóa học tiếng Đức A2 diễn ra như thế nào?Khóa học tiếng Đức A2 diễn ra như thế nào?

2. Với bằng tiếng Đức A2 bạn có thể:

  • Giao tiếp tự tin với người Đức hơn, diễn đat được nhiều suy nghĩ của mình bằng tiếng Đức hơn so với chỉnh độ sơ cấp 1
  • Sử dụng được các câu và cấu trúc thông dụng về các lĩnh vực liên quan trực tiếp nhất . Ví dụ như các thông tin cơ bản về gia đình, bản thân, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm).
  • Mô tả bằng từ ngữ đơn giản các khía cạnh về bản thân, môi trường xung quanh
  • Có thể giao tiếp trong các công việc đơn giản về những vấn đề quen thuộc và lặp lại


Tin liên quan cùng chuyên mục