💛khu💚đô💙thị💜đẳng🧡cấp 𝑬𝒄𝒐𝑮𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏 huế

Ngày đăng: 8/18/2022 8:58:17 AM - Nhà bán - TT Huế - 55
Chi tiết [Mã tin: 4041844] - Cập nhật: vài giây trước
💛KHU💚ĐÔ💙THỊ💜ĐẲNG🧡CẤP
" 𝑩𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒉𝒖̛̣ 𝑺𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒂̣̂𝒑 𝑬𝒄𝒐𝑮𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏 "
🍀 𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗲̂́𝗻 65%
🍀 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 9.5%
🍀 𝐌𝐚̃ 𝐜𝐚̆𝐧 : 𝐂𝐌𝟒-𝟔𝟐
🎈 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 : 𝟏𝟓𝟎𝐦𝟐
🎈 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̂́𝐮 𝟑 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢, 𝟑 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠
🍀 Đ𝗮̣̆𝗰 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝗯𝗮̣̂𝘁:
🎈 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐢𝐞̂́𝐦: 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐁𝐚̆́𝐜,…..
🎈 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏𝟒𝐦
🎈 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝟓 𝐬𝐚𝐨, 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐇𝐨̂̀ 𝐛𝐨̛𝐢,…. 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐧
💵 𝐆𝐈𝐀́ 𝐓𝐔̛̀ : 𝟔.𝟒𝐗 𝐓𝐘̉
NƠI🧡ĐÁNG💛SỐNG💚BẬC💙NHẤT💜HUẾ🧡
☎️ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟕𝟗.𝟑𝟔𝟓.𝟐𝟑𝟒𝟕 (𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐎𝐚𝐧𝐡) đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 !
Tin liên quan cùng chuyên mục Nhà bán