Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Ngày đăng: 9/21/2021 9:15:47 AM - Dịch vụ - Toàn Quốc - 13
Chi tiết [Mã tin: 3441403] - Cập nhật: 49 phút trước

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là gì?

Theo quy định của Nghị định 46/20, dịch vụ tư vấn kinh doanh du học là các hoạt động bao gồm:

Như vậy, nếu doanh nghiệp thực hiện các hoạt động trên hoặc một trong các hoạt động trên là một phần của hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện cơ sở vật chất tại trung tâm tư vấn du học.

Theo quy định của Nghị định 46/20, trung tâm tư vấn du học phải có cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện.

Tuy nhiên, nó không chỉ định những điều kiện bao gồm những yêu cầu cụ thể. Nhưng đến Nghị định 135/20/NĐ-CP cũng bãi bỏ quy định này của Nghị định 46/20. Do đó, hiện chưa có quy định cụ thể về yêu cầu cụ thể về trụ sở, cơ sở vật chất đối với trung tâm tư vấn du học.


Tuy nhiên, trong quá trình xin giấy phép, cơ quan có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo, sẽ thành lập một đội thường xuyên xuống cơ sở để đánh giá tính đủ điều kiện của các cơ sở cho hoạt động kinh doanh, ít nhất phải có văn phòng làm việc cụ thể lúc đó Đoàn thẩm định đánh giá đủ điều kiện hoạt động.


https://www.youtube.com/watch?v=J50JXsT5eoY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=GKv3Gj6d0EQ 

https://www.youtube.com/watch?v=FGC3uP6x7K8&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=Mjv2NZgYyGk&t=48s 

https://luatvn.vn/

https://luatvn.vn/thanh-lap-cong-ty-uy-tin/

http://luatvn.vn/thanhlapcongtycophan/

https://luatvn.vn/giai-the-cong-ty/

http://luatvn.vn/thu-tuc-dang-ky-ho-kinh-doanh-ca-the/

https://luatvn.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam/

http://luatvn.vn/thu-tuc-xin-visa-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai/

https://luatvn.vn/giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/

http://luatvn.vn/thu-tuc-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai/

https://luatvn.vn/dieu-kien-de-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu/

https://luatvn.vn/thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc-dung-luat/

https://luatvn.vn/dieu-kien-thanh-lap-truong-mam-non/

https://luatvn.vn/thanh-lap-nhom-tre-nhung-dieu-can-biet/

https://luatvn.vn/huong-dan-xin-giay-phep-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-chi-tiet-nhat/

https://luatvn.vn/tu-van-ke-toan-thue/

https://luatvn.vn/dang-ky-nhan-hieu/

https://luatvn.vn/thu-tuc-cong-bo-san-pham/

https://luatvn.vn/cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-an-ninh-trat-tu/

https://luatvn.vn/dang-ky-dat-dai/

https://luatvn.vn/cap-so-do/

https://luatvn.vn/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat/

https://luatvn.vn/tach-hop-thua-dat/

https://luatvn.vn/khai-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat/

http://luatvn.vn/chuyen-doi-so-so-hoa-doanh-nghiep/

http://luatvn.vn/von-la-gi-nguon-von-la-gi-cac-hinh-thuc-huy-dong-von/

https://luatvn.vn/xay-dung-thuong-hieu/

http://luatvn.vn/chien-luoc-kinh-doanh-cach-xay-dung-chien-luoc-kinh-doanh/

http://luatvn.vn/chien-luoc-kinh-doanh-online-hieu-qua/

https://luatvn.vn/xuat-khau-lao-dong-nhat-ban/

http://luatvn.vn/giai-quyet-tranh-chap-lao-dong/

http://luatvn.vn/dang-ky-bao-hiem-xa-hoi-lan-dau/

http://luatvn.vn/quyen-loi-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi/

http://luatvn.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te/

http://luatvn.vn/thu-tuc-giay-phep-du-lich-lu-hanh-noi-dia/

http://luatvn.vn/giay-phep-mang-xa-hoi/

http://luatvn.vn/thanh-lap-vien-thuoc-so-khoa-hoc-cong-nghe/

http://luatvn.vn/co-phan-va-co-phieu-khac-nhau-the-nao/

http://luatvn.vn/mau-ho-so-nghiem-thu-quy-trinh-thu-tuc-thanh-toan/

http://luatvn.vn/mau-hop-dong-van-tai-hang-hoa-duong-bo/

http://luatvn.vn/mau-hop-dong-thue-mat-bang-kinh-doanh/

http://luatvn.vn/mau-hop-dong-cung-cap-dich-vu/

https://luatvn.vn/mau-hop-dong-mua-ban-hang-hoa/


https://luatthainguyen.vn/thanh-lap-cong-ty-tnhh/

https://luatthainguyen.vn/thanh-lap-cong-ty-co-phan/

https://luatthainguyen.vn/establish-a-foreign-owned-company-in-vietnam/

https://luatthainguyen.vn/thanh-lap-cong-ty/

https://luatthainguyen.vn/doanh-nghiep-phai-xd-chien-luoc-kinh-doanh/

https://luatthainguyen.vn/thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/

https://luatthainguyen.vn/tam-ngung-giai-the-cong-ty-doanh-nghiep/

https://luatthainguyen.vn/giay-chung-nhan-ve-sinh-an-toan-thuc-pham/

https://luatthainguyen.vn/xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-nam-2021/

https://luatthainguyen.vn/thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu/

https://luatthainguyen.vn/thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/

https://luatthainguyen.vn/thanh-lap-nhom-tre/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/xu-huong-thoi-trang-cua-nam/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/nhung-cach-lam-dep-da/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/lam-sao-de-eo-nho-dep-hon/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/tu-cai-thien-ban-than/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/cach-lam-mat-dep/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/toc-dep-tu-nhien-khong-can-duong/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/lam-sao-de-mong-dep-chac-khoe/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/lam-the-nao-de-duoc-hon/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/tri-noi-la-gi-nguyen-nhan-dieu-tri/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/benh-gan-la-gi-trieu-chung-va-cach-dieu-tri/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/benh-tim-la-gi-trieu-chung-va-cach-dieu-tri/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/am-thuc-viet-nam/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/buoc-chan-nguoi-mau-catwalk/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/du-lich-viet-nam-va-cac-loai-hinh-du-lich/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/loi-ich-cua-viec-di-bo-trong-mua-dich/

https://giaoducchuyennghiep.edu.vn/chay-bo-cho-dung-tac-cua-chay-bo/


Tin liên quan cùng chuyên mục Dịch vụ