Làm kế toán và khai báo thuế cho doanh nghiệp - trung tâm gec

Ngày đăng: 9/10/2022 4:33:39 PM - Việc làm, Tuyển dụng - TP HCM - 148
Chi tiết [Mã tin: 4099428] - Cập nhật: 43 phút trước

Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế.

Rất nhiều doanh nghiệp cần 1 kế toán phải biết khai báo thuế, vì đây là phần nhà nước trực tiếp quản lý, kiểm tra và có thời gian quy định hoàn thành.

Có thể nói đây là tiêu chuẩn và là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp đón nhận bạn, Còn bạn, bạn đã sẵn sàng chưa để bắt đầu chưa?

Hiện nay, chúng ta đều thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống kê khai hỗ trợ doanh nghiệp. Khóa học kế toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế sẽ giúp bạn làm tốt công việc của 1 kế toán.


[​IMG]


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & KHAI BÁO THUẾ

(Khóa học dành cho người chưa biết về kế toán)

- Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.

- Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng.


MỤC TIÊU:

Sau khi học xong chương trình, học viên có thể:

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

- Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.


ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC:

Các học viên muốn tìm hiểu từ căn bản đến chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, về công việc khai báo thuế để có thể trở thành chuyên viên kế toán trong doanh nghiệp.

Các nhà quản lý doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, các nhà đầu tư cần hiểu rõ kế toán và thuế để điều hành, quản lý công việc.

Các sinh viên chưa biết gì về kế toán, thuế hoặc cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.


I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

(Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

*Nội dung đào tạo: Kế toán đại cương, Kế toán tài chính, Lập báo cáo tài chính, Khai báo thuế .


Kế toán đại cương

- Bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán.

- Tổng hợp và cân đối kế toán.

- Tài khoản – đối ứng tài khoản.

- Đánh giá các đối tượng kế toán.

- Chứng từ kế toán và kiểm kê.

- Sổ kế toán và hình thức kế toán.


Kế toán tài chính doanh nghiệp:

- Tổng quan về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

- Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ.

- Kế toán tài sản cố định.

- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.

- Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động.

- Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

- Thực hành trên sổ sách, chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động.


Báo cáo tài chính:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

[​IMG]


Khai báo thuế:

- Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp

- Hướng dẫn thực hành lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

- Hướng dẫn thực hành lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân

- Học viên được học trên bộ chứng từ thực.


II. THỜI GIAN HỌC: 4,5 tháng

Tin liên quan cùng chuyên mục Việc làm, Tuyển dụng