Lưới hình thoi xg19, xg20, xg21, lưới dập giãn xg19, xg20, xg21 có sẵn. nhận sản xuất theo kích thước yêu cầu

Ngày đăng: 10/2/2023 2:50:37 PM - Tổng hợp - Toàn Quốc - 24
Chi tiết [Mã tin: 4912963] - Cập nhật: vài giây trước

Lưới dập giãn hay còn gọi là lưới hình thoi , lưới mắt cáo hình thoi, lưới trám được dập lỗ từ những tấm thép có độ dày từ 2mm, 3mm, 4mm, 5mm với kích thước mắt lưới hình thoi( hình quả trám ) chủ yếu là 22mmx50mm hoặc 36mmx101mm. Kích thước tấm tiêu chuẩn 1.5m x2m. Có thể được mạ điện phân, mạ nhúng nóng tùy theo mục đích sử dụng.

Thông số sản phẩm :

1.Lưới dập giãn XG19

-Độ dày : 3mm

-Bước tiến: 7mm

-Kích thước hàng có sẵn : 1.5x2m/ tấm

-Hàng đặt: sản xuất theo kích thước yêu cầu

1.Lưới dập giãn XG20

-Độ dày : 4mm

-Bước tiến: 7mm

-Kích thước hàng có sẵn : 1.5x2m/ tấm

-Hàng đặt: sản xuất theo kích thước yêu cầu

1.Lưới dập giãn XG21

-Độ dày : 5mm

-Bước tiến: 7mm

-Kích thước hàng có sẵn : 1.5x2m/ tấm

-Hàng đặt: sản xuất theo kích thước yêu cầu




Tin liên quan cùng chuyên mục Tổng hợp