Lưu ý về bồi thường khi bị thu hồi đất ở

Ngày đăng: 9/18/2021 1:56:09 PM - Tổng hợp - Toàn Quốc - 14
Chi tiết [Mã tin: 3437379] - Cập nhật: 3 phút trước

Mới đây, một trường hợp người dân ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) khiếu nại vì chưa được cấp đất tái định cư (TĐC) khi bị thu hồi đất. Lý do là trên đất không có công trình nhà ở, chủ đất không có hộ khẩu ở địa phương.

Mới đây, một trường hợp người dân ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) khiếu nại vì chưa được cấp đất tái định cư (TĐC) khi bị thu hồi đất. Lý do là trên đất không có công trình nhà ở, chủ đất không có hộ khẩu ở địa phương.

Trên thực tế, nhiều trường hợp Nhà nước thu hồi đất của người dân để phục vụ các mục tiêu vì lợi ích quốc gia, công cộng… Về nguyên tắc, nếu người sử dụng đất (SDĐ) bị Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện được bồi thường thì sẽ được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai.


[​IMG]


Theo ThS Ngô Gia Hoàng, giảng viên Khoa luật thương mại ĐH Luật TP.HCM, việc xác định loại đất để bồi thường được xác định theo mục đích ghi trên giấy chứng nhận, các loại giấy tờ về quyền SDĐ hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất, không căn cứ vào hiện trạng SDĐ (trừ trường hợp không có các loại giấy tờ có ghi nhận mục đích SDĐ).


Ví dụ, nếu mục đích SDĐ ghi là “đất ở tại nông thôn” hoặc “đất ở tại đô thị” thì đó là đất ở, không phụ thuộc vào việc có hay không có nhà ở trên đất. Trường hợp trên đất có nhà ở hoặc công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp, phù hợp với mục đích SDĐ và được tạo lập trước khi có quyết định thu hồi thì nhà ở, công trình đó được xem xét bồi thường về tài sản trên đất. Nói cách khác, việc phải có nhà trên đất hay có hộ khẩu tại địa phương không phải là căn cứ để xem xét bồi thường về đất.


Cách thức bồi thường khi bị thu hồi đất sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở hoặc một phần đất ở nhưng phần diện tích còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định và họ không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn đó thì mới được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở. Ngược lại, nếu hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.

Tin liên quan cùng chuyên mục Tổng hợp