Máy biến áp điều khiển công nghiệp micron

Ngày đăng: 8/21/2023 4:03:28 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 17
Chi tiết [Mã tin: 4832170] - Cập nhật: 47 phút trước

 

link


Đại lý Máy biến áp Micron

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Máy biến áp Micron chính hãng Tại Việt Nam

Máy biến áp của Micron được kiểm tra điện theo các tiêu chuẩn quy định thích hợp bằng thiết bị kiểm tra tự động. Điều này cung cấp kết quả nhanh chóng và nhất quán khi các sản phẩm chuyển qua quy trình kiểm tra.

Mỗi đơn vị trải qua kiểm tra điện 100% cả trước khi ngâm tẩm hoặc đóng gói và một lần nữa trước khi được đưa vào kho thành phẩm. Thử nghiệm sản xuất kỹ lưỡng và đóng gói chắc chắn đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi luôn nhận được máy biến áp chất lượng.

Chất lượng không được giả định tại Micron. Cải tiến liên tục cả về sản phẩm và dịch vụ là nguyên tắc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đạt được mức chất lượng cao này bằng cách tổ chức các cuộc họp hàng tuần với tất cả nhân viên sản xuất, tích cực cải tiến quy trình và đánh giá thiết kế sản phẩm liên tục. Bằng cách thiết lập những thói quen này như một cách sống bắt buộc, Micron đã nâng cao nhận thức về chất lượng và sức khỏe của hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong toàn tổ chức.

Model : Máy biến áp Micron

MICRON B050BTZ13JK

MICRON B050MBT13XK

MICRON B050-2000-1

MICRON B075BTZ13JK

MICRON B075MBT13XK

MICRON B075-2001-1

MICRON B100BTZ13JK

MICRON B100MBT13XK  

MICRON B100-2002-1

MICRON B150BTZ13JKF

MICRON B150MBT13XKF 

MICRON B150-2003-1F

MICRON B200BTZ13JKF

MICRON B200MBT13XKF

MICRON B200-2004-1F

MICRON B250BTZ13JKF

MICRON B250MBT13XKF

MICRON B250-2005-1F

MICRON B300BTZ13JKF

MICRON B300MBT13XKF 

MICRON B300-2006-1F

MICRON B350BTZ13JKF

MICRON B350M

MICRON BT13XKF

MICRON B350-2007-1F

MICRON B500BTZ13JKF

MICRON B500MBT13XKF 

MICRON B500-2008-1F

MICRON B750BTZ13JKF

MICRON B750MBT13XKF

MICRON B750-2009-1F

MICRON B1K0BTZ13JKF

MICRON B1K0MBT13XKF 

MICRON B1K0-2010-1F

MICRON B1K5BTZ13JKF

MICRON B1K5MBT13XKF

MICRON B2K0BTZ13JKH

MICRON B2K0MBT13XKH

MICRON B3K0BTZ13JXH

MICRON B3K0MBT13XXH

MICRON B5K0BTZ13JXH

MICRON B5K0MBT13XXH

MICRON B050PU1519JJ 4

MICRON B050BTW37XX 

MICRON B050-0482-1

MICRON B075PU1519JJ 4

MICRON B075BTW37XX

MICRON B100-0483-1

MICRON B100PU1519JJ 4

MICRON B100BTW37XX 

MICRON B150-0484-1F

MICRON B150PU1519JJF

MICRON B150BTW37XXF 

MICRON B250-0485-1F

MICRON B200PU1519JJF

MICRON B200BTW37XXF

MICRON B350-0486-1F

MICRON B250PU1519JJF 

MICRON B250BTW37XXF

MICRON B500-0487-1F

MICRON B300PU1519JJF

MICRON B300BTW37XXF 

MICRON B750-0488-1F

MICRON B350PU1519JJF

MICRON B350BTW37XXF

MICRON B500PU1519JJF

MICRON B500BTW37XXF

MICRON B750PU1519JJF 

MICRON B750BTW37XXF

MICRON B1K0-0500-3F

MICRON B1K0BTWZ37XKH

MICRON B1K5-0501-3H

MICRON B1K5BTWZ37XKH

MICRON B2K0-0502-3H

MICRON B2K0BTWZ37XKH

MICRON B3K0-0503-3H 

MICRON B3K0BTWZ37XXH

MICRON B5K0-0504-3H

MICRON B5K0BTWZ37XXH

MICRON B050MQ15XK

MICRON B050WZ13XK

MICRON B050RFD34XJ

MICRON B075MQ15XK

MICRON B075WZ13XK

MICRON B075RFD34XJ

MICRON B100MQ15XK

MICRON B100WZ13XK

MICRON B100RFD34XJ

MICRON B150MQ15XKF

MICRON B150WZ13XKF

MICRON B150RFD34XJF

MICRON B200MQ15XKF

MICRON B200WZ13XKF

MICRON B200RFD34XJF

MICRON B250MQ15XKF

MICRON B250WZ13XKF

MICRON B250RFD34XJF

MICRON B300MQ15XKF

MICRON B300WZ13XKF

MICRON B300RFD34XJF

MICRON B350MQ15XKF

MICRON B350WZ13XKF

MICRON B350RFD34XJF

MICRON B500MQ15XKF

MICRON B500WZ13XKF

MICRON B500RFD34XJF

MICRON B750MQ15XKF

MICRON B750WZ13XKF

MICRON B750RFD34XJF

MICRON B050LP1519JJ

MICRON B050PU7JK

MICRON B050LP7JK

MICRON B100LP1519JJ

MICRON B075PU7JK

MICRON B075LP7JK

MICRON B150LP1519JJF 

MICRON B100PU7JK

MICRON B100LP7JK

MICRON B250LP1519JJF

MICRON B150PU7JKF

MICRON B150LP7JKF

MICRON B350LP1519JJF

MICRON B200PU7JKF

MICRON B200LP7JKF

MICRON B500LP1519JJF

MICRON B250PU7JKF

MICRON B250LP7JKF

MICRON B750LP1519JJF

MICRON B300PU7JKF

Công ty TNHH Châu Thiên Chí

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp