Máy bơm cánh gạt quay procon chính hãng

Ngày đăng: 8/3/2023 3:53:15 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 38
Chi tiết [Mã tin: 4798074] - Cập nhật: 28 phút trước

 

link


Đại lý Bơm Procon

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Bơm Procon Chính hãng Tại Việt Nam

Nguồn gốc của máy bơm cánh gạt quay PROCON dịch chuyển tích cực bắt nguồn từ năm 1948. Máy bơm PROCON được sản xuất bắt đầu từ năm 1950 và tiếp tục cho đến ngày nay. PROCON Products đã đạt được thành công đáng kể trong những năm qua và hiện là nhà sản xuất hàng đầu tại các thị trường của mình trên toàn thế giới với các nhà máy sản xuất đặt tại Mexico và Ireland. PROCON US, Inc. được mua lại vào năm 2023 bởi Investindustrial, một nhóm tư vấn và đầu tư châu Âu, có trụ sở tại London với hơn 11 tỷ euro vốn huy động được

Model : Bơm Procon

1- 101K050F12XX

1- 101K050F11BC

1- 101A100R11BD

1- 101A100R11BC

1- 101A100R11BB

1- 101A100R11BA

1- 101A100R11AB

1- 101A100R11AA

1- 101A100G12XX

1- 101A100G12BD

1- 101A100G12BC

1- 101A100G12BB

1- 101C100F11GC

1- 101C100F11BD

1- 101C100F11BC

1- 101C100F11BA

1- 101C100F11AD

1- 101C100F112C

1- 101C080F12XX

1- 101C070F12XX

1- 101C070F11BD

1- 101C060G11BC

1- 111S100F11FA

1- 111S100F11BA

1- 111R100F11BA

1- 111R100F11AD

1- 111R100F11AC

1- 111E140F12XX

1- 111E140F11XX

1- 111E140F11BB

1- 111E140F11BA

1- 111E140F11AA

1- 111E125F11BD

1- 111E125F11BA

1- 111E125F11AA

1- 101A080R11BC

1- 101E100F31XX

1- 101E100F31BA

1- 101E100F12BC

1- 101E100F11XX

1- 101E100F11PA

1- 101E100F11FA

1- 101E100F11CA

1- 101E100F11BD

1- 101E100F11BC

1- 101E100F11BB

1- 101E100F11BA

1- 101E100F11AC

1- 101E100F11AB

1- 101E100F11AA

1- 101E080R11BC

1- 101E080R11BB

1- 101A080F11AA

1- 101A080F114A

1- 101A080F111A

1- 101A070R31BB

1- 101A070R12BA

1- 101A070R11XX

1- 101A070R11PB

1- 101A070R11CA

1- 101A070R11BC

1- 101A070R11BB

1- 101A070R11BA

1- 101A070R11AB

1- 101A070R11AA

1- 101A070G31DB

1- 101A070G31BC

1- 101A070G31BB

1- 1T1A070F111A

1- 1A1E140FE2AD

1- 16AA100W11AA

1- 161A140W11AA

1- 161A125W11AA

1- 161A100W11AA

1- 14AB035F12CB

1- 14AA060F11CB

1-101K050G12XX

1-101K050F12XX

1-101K050F11BC

1-101A100R11BD

1-101A100R11BC

1-101A100R11BB

1-101A100R11BA

1-101A100R11AB

1-101A100R11AA

1-101A100G12XX

1-101A100G12BD

1- 101A100G12BC

1-101A100G12BB

1-101C100F11GC

1-101C100F11BD

1-101C100F11BC

1-101C100F11BA

1-101C100F11AD

1-101C100F112C

1-101C080F12XX

1-101C070F12XX

1-101C070F11BD

1- 101C060G11BC

1-111S100F11FA

1-111S100F11BA

1-111R100F11BA

1-111R100F11AD

1-111R100F11AC

1-111E140F12XX

1-111E140F11XX

1-111E140F11BB

1-111E140F11BA

1-111E140F11AA

1-111E125F11BD

1-111E125F11BA

1-111E125F11AA

1-101A080R11BC

1-101E100F31XX

1-101E100F31BA

1-101E100F12BC

1-101E100F11XX

1-101E100F11PA

1-101E100F11FA

1-101E100F11CA

1-101E100F11BD

1-101E100F11BC

1-101E100F11BB

1-101E100F11BA

1-101E100F11AC

1-101E100F11AB

1-101E100F11AA

1-101E080R11BC

1-101E080R11BB

1-101A080F11AA

1-101A080F114A

1-101A080F111A

1-101A070R31BB

1-101A070R12BA

1-101A070R11XX

1-101A070R11PB

1-101A070R11CA

1-101A070R11BC

1-101A070R11BB

1-101A070R11BA

1-101A070R11AB

1-101A070R11AA

1-101A070G31DB

1- 101A070G31BC

1-101A070G31BB

1- 1T1A070F111A

1- 1A1E140FE2AD

1-16AA100W11AA

1-161A140W11AA

1-161A125W11AA

1-161A100W11AA

1-14AB035F12CB

1-14AA060F11CB

1- 141B125F11BC

1-141A140F11BA

1-141A140F11AA

1-141A125F11BA

1-141A125F11AA

1-141A100F11TA

1-141A100F11BC

1-141A100F11AA

1-101E060S11XX

1-101E060S11BC

1-101E060R11XX

1-101E060R11GB

1-101E035F11FB

1-101E035F11CB

1-101E035F11BD

Công ty TNHH Châu Thiên Chí 

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp