Nhà cung cấp bơm procon - pump procon chính hãng

Ngày đăng: 8/3/2023 3:57:20 PM - Vật tư, thiết bị công nghiệp - Toàn Quốc - 20
Chi tiết [Mã tin: 4798083] - Cập nhật: 30 phút trước

 

link


Đại lý Bơm Procon

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Bơm Procon chính hãng Tại Việt Nam

PROCON cung cấp máy bơm mới cho các nhà sản xuất và người dùng cuối cho các hệ thống yêu cầu chuyển chất lỏng sạch ở áp suất lên đến 250 psi và lưu lượng lên đến 11 gallon mỗi phút. Chúng tôi thành công vì chúng tôi sản xuất ra sản phẩm chất lượng với giá hợp lý, giao hàng đúng hạn và chúng tôi rất nhạy bén với các yêu cầu thay đổi của khách hàng.

Tại PROCON, chúng tôi tự hào về sự hợp tác lấy khách hàng làm trung tâm để thiết kế và chế tạo các giải pháp chất lỏng tùy chỉnh cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Những cải tiến hàng đầu trong ngành của chúng tôi sử dụng máy bơm thể tích dương chính xác để mang lại hiệu suất và hiệu quả tối đa trong hệ thống của bạn. Ngoài danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi, đội ngũ bán hàng và kỹ thuật của chúng tôi có thể phát triển máy bơm hiệu suất cao tiết kiệm chi phí được điều chỉnh riêng cho nhu cầu về lưu lượng và áp suất của bạn.

Model : Bơm Procon

1- 101E035F11BC

1-101E035F11BB

1-101E035F11BA

1-101E035F11AB

1- 101A060F111A

1- 101A050R11XX

1- 101A050R11CA

1- 101A050R11BC

1- 101A050R11BA

1- 101A050R11AA

1- 101A050G12CB

1- 101A050G11BC

1- 101A050G11BB

1- 101A050F31XX

1- 101A050F31BC

1- 101A050F12GC

1- 101A050F12BA

1- 101A050F11XX

1- 111E025F12XX

1- 101A070G11BB

1- 101A070G11BA

1- 101A070F31BC

1- 101A070F12XX

1- 101A070F12BA

1- 101A070F12AA

1- 101A070F11XX

1- 101A070F11DA

1- 101A070F11CA

1- 101A070F11BD

1- 101A070F11BC

1- 101A070F11BB

1- 101A070F11BA

1- 101A070F11AD

1- 101A070F11AC

1- 1TAA140F111A

1- 1TAA100F11AA

1- 1TAA100F111A

1- 1TAA080F111A

1- 1TAA070F111A

1- 1TAA050F111A

1- 1TAA035F111A

1- 1T1D100F114B

1- 1T1A140F111A

1- 1T1A100F114B

1- 1T1A100F111A

1- 101E080G11XX

1- 101E080F11XX

1- 101E080F11BC

1- 101E080F11BB

1- 101E080F11BA

1- 101E080F11AA

1- 101E070R11XX

1- 101E070R11PB

1- 101E070R11BC

1- 101E070R11BB

1- 101E070R11BA

1- 101E070F11XX

1- 101E070F11BD

1- 101E070F11BC

1- 101E070F11BA

1- 101E070F11AA

1- 101A060F12XX

1- 101A060F12CB

1- 101A060F12CA

1- 101A060F12BC

1- 101A060F11XX

1- 101A060F11PA

1- 101A060F11GA

1- 101A060F11CB

1- 101A060F11BD

1- 101A060F11BC

1- 101A060F11BB

1- 101A060F11BA

1- 101A060F11AD

1- 101A060F11AC

1- 101A060F11AB

1- 101A060F11AA

1- 141A080F11AA

1- 141A070F11AA

1- 141A060F11CB

1- 141A060F11CA

1- 141A060F11BB

1- 141A035F11CA

1- 141A035F11BC

1- 141A025F11CC

1- 141A025F11CA

1- 13AA060F113B

1- 13AA060F113A

1- 13AA060F111A

1- 13AA050F115A

1- 13AA050F114B

1- 131S125F126C

1- 131S125F122C

1- 101E060F11BC

1- 101E060F11BB

1- 101E060F11BA

1- 101E060F11AC

1- 101E060F11AA

1- 101E050R11XX

1- 101E050R11BD

1- 101E050R11BB

1- 101E050R11BA

1- 101E050R11AA

1- 101E050F12XX

1- 101E050F11XX

1- 101E050F11BD

1- 101E050F11BC

1- 101E050F11BB

1- 101E050F11BA

1- 101A050F11DC

1- 101A050F11DB

1- 101A050F11CC

1- 101A050F11BD

1- 101A050F11BB

1- 101A050F11BA

1- 101A050F11AD

1- 101A050F11AC

1- 101A050F11AB

1- 101A050F11AA

1- 101A050A12BC

1- 101A035S12XX

1- 101A035R12XX

1- 101A035R12AA

1- 101A035R11XX

1- 131B125F115C

1- 131B100F121A

1- 101B070S122A

1- 101B080F11BA

1- 101B070R12XX

1- 101B070R12DA

1- 101B070R12BC

1- 101B070R12BA

1- 101B070R122A

1- 101B070R11BC

1- 111A100F11BB

1- 111A100F11BA

1- 111A100F11AD

1- 111A100F11AC

1- 111A100F11AB

1- 111A100F11AA

1- 111A100F116A

1- 111A100F115B

1- 111A100F115A

1- 111A100F113A

1- 111A100F112C

1- 111A100F111A

1- 111A080F12CB

1- 111A080F11AB

1- 111A080F11AA

1- 101B060F11BB

1- 101B060F11AC

1- 101B060F11AA

1- 101B050R11BA

1- 101B050G11BC

1- 101B050F11XX

1- 101B050F11BD

1- 101B050F11BC

1- 101B050F11BB

1- 101B050F11BA

1- 101B050F11AA

1- 101B035G12BD

1- 101B035F12CB

1- 101B035F11CB

1- 101B035F11BD

1- 101B035F11BC

1- 111A060F11BB

1- 111A060F11BA

1- 111A060F11AB

1- 111A050F11XX

1- 111A050F11GB

1- 111A050F11CB

1- 111A050F11CA

1- 111A050F11BD

1- 111A050F11AC

1- 111A050F11AA

1- 111A050F115A

1- 111A035F12GD

1- 111A035F12CC

1- 101S125F11XX

1- 101S125F11BA

1- 101S100F12BC

1- 101S100F11XX

1- 101S100F11FA

1- 101S100F11BD

1- 101S100F11BC

1- 101S100F11BA

1- 101A125F11DA

1- 101A125F11CB

1- 101A125F11CA

1- 101A125F11BD

1- 101A125F11BC

1- 101A125F11BB

1- 101A125F11BA

1- 101A125F11AD

1- 101A125F11AC

1- 101A125F11AB

1- 101A125F11AA

1- 101A125F116C

1- 101A125F116B

1- 101A125F116A

1- 101A125F112A

1- 101A125A11BA

1- 101R125R12BA

1- 101R125R122A

1- 101R125R11BB

1- 101R125R11BA

1- 101R125G12BC

1- 101R125FA2GC

1- 101R125F12GC

1- 101R100R12BD

1- 101R100R12BC

1- 101R100R12BB

1- 101R100R12BA

1- 101A100S11BA

1- 101A100S11AA

1- 101A100R12XX

1- 101A100R12GC

1- 101A100R12FC

1- 101A100R12BC

1- 101A100R12BA

1- 101A100R12AC

1- 101A100R11XX

1- 101A100R11PD

1- 101A100R11PA

1- 101A100R11CA

1- 101K050F11AA

1- 101E140R12XX

1- 101E140R12BA

1- 101E140G11PB

1- 101E140F11PC

1- 101E140F11GA

1- 111A140F11XX

1- 111A140F11CA

1- 111A140F11BC

1- 111A140F11BA

1- 111A140F11AC

1- 111A140F11AB

1- 111A140F11AA

1- 111A140F113A

1- 111A140F112B

1- 111A140F112A

1- 111A125F31XX

1- 111A125F12GC

1- 101B100F11CD

1- 101B100F11CA

1- 101B100F11BD

1- 101B100F11BC

1- 101B100F11BB

1- 101B100F11BA

1- 101B100F11AD

1- 101B100F11AC

1- 101B100F11AB

1- 101B100F11AA

1- 101B100F112C

1- 101B100B11BA

1- 101B100A11BD

1- 101B080R12XX

1- 101B080R12BA

1- 111A110F11BC

1- 111A110F11AD

1- 111A110F11AA

1- 111A100F31BA

1- 111A100F31AA

1- 111A100F12GC

1- 111A100F12BC

1- 111A100F11XX

1- 111A100F11PC

1- 111A100F11GA

1- 111A100F11FA

1- 111A100F11DA

1- 111A100F11CB

1- 111A100F11CA

1- 111A100F11BD

1- 111A100F11BC

1- 101B070R11BB

1- 101B070R11BA

1- 101B070F31BA

1- 101B070F12AA

1- 101B070F11XX

1- 101B070F11DB

1- 101B070F11DA

1- 101B070F11BD

1- 101B070F11BC

1- 111A025F11CB

1- 111A025F11CA

1- 101A140G11PB

1- 101A140G11PA

1- 101A140F12XX

1- 101A140F12BC

1- 101A140F12BB

1- 101A140F12BA

1- 101A140F11XX

1- 101A140F11PA

1- 101A140F11CB

1- 101A140F11BD

1- 101A140F11BC

1- 101A140F11BB

1- 101A140F11BA

1- 101A140F11AC

1- 101A140F11AB

1- 101A140F11AA

1- 10AS125FA2XX

1- 10AS125F12XX

1- 10AS125F12GC

1- 10AS125F12GA

Công ty TNHH Chaua Thiên Chí

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp , TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774

Tin liên quan cùng chuyên mục Vật tư, thiết bị công nghiệp