Tây nguyên pjim

Ngày đăng: 6/1/2023 8:23:07 PM - Người tìm việc - Toàn Quốc - 17
  • ~/Img/2023/6/tay-nguyen-pjim-01.jpg
  • ~/Img/2023/6/tay-nguyen-pjim-02.jpg
~/Img/2023/6/tay-nguyen-pjim-01.jpg ~/Img/2023/6/tay-nguyen-pjim-02.jpg
Chi tiết [Mã tin: 4680233] - Cập nhật: 49 phút trước

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐈𝐃𝐒 𝐇𝐞̀ 𝟐𝟎𝟐𝟑

👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟏𝟔/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑

👉 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟕𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎 ( 𝟐 𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 ) 

=======================

✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 

========•••••••••••========

𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐚́𝐜 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜

👉𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐝𝐬

👉𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐊𝐢𝐝𝐬

👉𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐎̂́𝐧𝐠 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐊𝐈𝐃𝐒

👉𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐝𝐬

👉𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐊𝐢𝐝𝐬

👉𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐢𝐝𝐬

👉𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐊𝐢𝐝𝐬

✅𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧/𝐤𝐡𝐨𝐚-𝐡𝐨𝐜-𝐤𝐲-𝐧𝐚𝐧𝐠-𝐤𝐢𝐝𝐬 

========================

✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌

🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌

☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 ->𝟎𝟗𝟕𝟖𝟔𝟏𝟖𝟗𝟓𝟓

🌍 : 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : 𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧

Tin liên quan cùng chuyên mục Người tìm việc