Theo healthline, sau 12 giờ không hút thuốc, phổi tự đào thải lượng khí carbon monoxide thừa - dancing juices

Ngày đăng: 1/28/2024 8:35:11 PM - Lĩnh vực khác - Bình Thuận - 31
  • ~/Img/2024/1/theo-healthline-sau-12-gio-khong-hut-thuoc-phoi-tu-dao-thai-luong-khi-carbon-monoxide-thua-dancing-juices-01.jpg
~/Img/2024/1/theo-healthline-sau-12-gio-khong-hut-thuoc-phoi-tu-dao-thai-luong-khi-carbon-monoxide-thua-dancing-juices-01.jpg
Chi tiết [Mã tin: 5133562] - Cập nhật: 27 phút trước

Theo Healthline, sau 12 giờ không hút thuốc, phổi tự đào thải lượng khí carbon monoxide thừa, làm tăng mức oxy của cơ thể.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Phone: 0971.829.269: OXVA

Sau một tháng, chức năng phổi bắt đầu cải thiện.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Phone: 0971.829.269: Va.pe Shop Dancing Juices

Sau 9 tháng, cấu trúc lông mao trong phổi bị tổn thương do khói thuốc có thể tự lành.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Phone: 0971.829.269: JAM LAB

Khoảng 10 năm, nguy cơ ung thư phổi và tử vong vì căn bệnh này giảm gần một nửa so với người tiếp tục hút thuốc.


Tin liên quan cùng chuyên mục Lĩnh vực khác