Tìm hiểu đơn vị cung cấp thiết bị gạt bùn đáy với giá hợp lý

Ngày đăng: 4/21/2023 12:29:04 PM - Cơ khí chế tạo - Toàn Quốc - 30
Chi tiết [Mã tin: 4598951] - Cập nhật: 57 phút trước

Trong các bước xử lý nước thải đầu tiên, bùn thải thô được tách ra khỏi nước thải bằng thiết bị gạt bùn đáy. Thông qua một hoặc một số quy trình. Bùn kết quả chuyển sang một dòng chảy chuyên dụng để xử lý. Xử lý bùn thông thường bằng cách sử dụng phân hủy thường theo chuỗi các bước sau. Làm đặc, phân hủy kỵ khí và khử nước trước khi kiếm tiền từ khí sinh học. Tái sử dụng hoặc thải bỏ chất rắn sinh học.

Xử lý bùn thải là gì?

Xử lý bùn là một thành phần quan trọng của xử lý nước thải đô thị. Các mục tiêu chính của xử lý bùn là:

‒ Để giảm các vi sinh vật có hại (chẳng hạn như mầm bệnh) trong bùn, giảm nguy cơ sức khỏe cho con người và môi trường tiếp xúc với vật liệu;

‒ Để ổn định một số chất hữu cơ trong bùn mà nếu không sẽ tự nhiên biến thành khí độc hại trong khí quyển;

‒ Để giảm khối lượng cuối cùng của nó, thường là giảm chi phí xử lý liên quan; và

‒ Thu gom các sản phẩm và phụ phẩm của quá trình xử lý, có thể được sử dụng hoặc bán để bù đắp chi phí xử lý bùn.

‒ Giảm khối lượng và các hoạt động bù đắp chi phí xử lý bùn là đáng kể tại các nhà máy xử lý nước thải. Mặc dù bùn thường chỉ chiếm 0,2 – 0,4% lưu lượng nước thải mà một nhà máy xử lý tiếp nhận. Nhưng việc xử lý nó thường chiếm tới 50% chi phí hoạt động của cơ sở.

Tại sao phải xử lý bùn?

Nước thải không thể được xử lý và nước sạch không thể được phục hồi. Trừ khi các chất rắn trong nước thải (bùn) được tách ra. Sau khi bùn được tách khỏi nước thải. Không nên xử lý bùn ở dạng thô do hàm lượng của nó có thể gây ô nhiễm môi trường tự nhiên. Hệ thống thực phẩm hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng.

Các thành phần gây bệnh và có mùi hôi của bùn thải thô đã khuyến khích các quốc gia phát triển xử lý vật liệu trước khi thải bỏ từ cuối những năm 00 hoặc đầu những năm 1900. Tuy nhiên, ngày nay, bùn ngày càng được coi là một nguồn tài nguyên.

Điều này là do việc xử lý bùn thông qua một quy trình được gọi là “phân hủy kỵ khí”. Cho phép các công ty nước thu hồi khí sinh học từ vật liệu và làm cho chất rắn sinh học trở thành một sản phẩm đất giàu chất dinh dưỡng. Một số đi xa hơn và lấy từ bùn khoáng như phốt pho. Một nguồn tài nguyên không thể tái tạo. Do đó, giá trị của việc xử lý bùn ở nhiều nơi vượt ra ngoài quản lý mối nguy. Tập trung vào việc phục hồi tài nguyên.

Ai xử lý bùn?

Xử lý nước thải, và do đó xử lý hoặc xử lý bùn ở các thành phố. Thường do một công ty cấp nước quản lý. Các công ty cấp nước có thể là các công ty tư nhân do chính phủ hoặc các tổ chức công ký hợp đồng. Họ thường đảm nhận việc cung cấp nước sạch cho một khu vực địa lý xác định. Thu gom và xử lý nước thải thu được. Một công ty cấp nước thường nhận nước thải từ mạng lưới cống của thành phố hoặc thị trấn tại một nhà máy xử lý nước thải.

Một số thành phố có khả năng xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung kết nối với mạng lưới thoát nước thải rộng khắp. Những nơi này có xu hướng có các cơ sở xử lý bùn chuyên dụng. Các thị trấn và khu vực nông thôn có các nhà máy xử lý nước thải nhỏ hơn. Thì có thể gộp bùn của họ lại với nhau trong các trung tâm xử lý bùn. Để xử lý bùn hiệu quả và thích hợp.

Ở hầu hết các nước đang phát triển và mới nổi, nước thải không được xử lý vào môi trường tự nhiên một cách đáng tiếc. Là do các công ty cấp nước không có đủ cơ sở hạ tầng thoát nước để thu gom nước thải. Hoặc công suất xử lý phù hợp để tách và xử lý bùn mà nó chứa.

Bùn thải được xử lý như thế nào?

Có nhiều cách để xử lý bùn thải đô thị. Các công ty cấp nước thích các quy trình hiệu quả về chi phí cho phép họ xử lý bùn. Trong khi tuân thủ các quy định của địa phương hoặc quốc gia. Một trong những giải pháp kinh tế nhất được nhiều nhà máy xử lý nước thải vừa và lớn lựa chọn là xử lý nước thải. Các lựa chọn khác, chẳng hạn như bón vôi và ủ phân quy mô lớn, cũng ổn định chất hữu cơ trong bùn.

Tin liên quan cùng chuyên mục Cơ khí chế tạo