"tác động của thuốc lá đối với hệ thống phân tử sinh học của em bé: mối quan hệ phức tạp" - va.pe việt nam

Ngày đăng: 1/5/2024 3:23:25 PM - Lĩnh vực khác - Toàn Quốc - 32
Chi tiết [Mã tin: 5097635] - Cập nhật: 26 phút trước

Thanh thiếu niên là nhóm đối tượng dễ bị tác động mạnh mẽ bởi quảng cáo và áp lực xã hội.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269 RUMBA

Chính sách nghiêm túc hơn về kiểm soát quảng cáo thuốc láo đối với nhóm này cần được áp dụng,

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269 Oxva Xlim V2 25W Pod Kit

đồng thời cần tăng cường giáo dục về nguy cơ và hậu quả của việc sử dụng thuốc láo trong các chương trình giáo dục trường học.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269 Vap.e Shop Quận 3


Tin liên quan cùng chuyên mục Lĩnh vực khác