- 𝐌ặ𝐭 𝐭𝐢ề𝐧 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐕ă𝐧 đồ𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐆𝐢𝐆𝐚𝐦𝐚𝐥

Ngày đăng: 12/7/2023 10:57:34 AM - Nhà bán - TP HCM - 12
  • ~/Img/2023/12/-a-e-a-a-do--01.jpg
  • ~/Img/2023/12/-a-e-a-a-do--02.jpg
~/Img/2023/12/-a-e-a-a-do--01.jpg ~/Img/2023/12/-a-e-a-a-do--02.jpg
Chi tiết [Mã tin: 5043910] - Cập nhật: 36 phút trước

- 𝐌ặ𝐭 𝐭𝐢ề𝐧 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐕ă𝐧 Đồ𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐆𝐢𝐆𝐚𝐦𝐚𝐥𝐥
- 𝐃𝐓: 30𝐦² 𝐛ề 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 10𝐦.
- 𝐊𝐂: 1𝐓𝐫ệ𝐭 + 2 𝐥ầ𝐮.
- 𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮ê .5𝐭𝐫/𝐭𝐡.
💰𝐆𝐢á 𝐜𝐡ỉ 💰💰 𝐭ỷ 𝐛ớ𝐭 𝐥ộ𝐜 𝐡𝐡 1 %

giá:   4.5 tỷ thương lượng  
📢 𝐀𝐂𝐄 𝐜ó 𝐧𝐡à 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐜𝐡ủ 𝐠ở𝐢 𝐦ì𝐧𝐡 𝐦𝐮𝐚 𝐧𝐡é 🌹

lh 0985036747 

Tin liên quan cùng chuyên mục Nhà bán